Водещ на играта

     Водещият на Играта (ВИ) се различава значително от останалите играчи. Той измисля и подготвя приключението за останалите, разказва им историята и определя какво се случва. Неговата дума важи над правилата на системата, въпреки че е препоръчително за начинаещите ВИ да не се отклоняват много от нея, тъй като губят удобството на създадените и изпробвани правила и има голям шанс да допуснат сериозни грешки, намаляващи удоволствието от играта, както и да изпаднат в затруднения. Разбира се, когато ВИ придобие опит, както като разказвач, така и като човек, който следи правилата на играта, препоръчително е да даде воля на своето въображение и да модифицира и обогатява по свое желание правилата на играта.

     Импровизацията е също важна способност на ВИ. Често играчите се опитват да приложат действие, за което няма описани правила или изпадат в ситуация с фактори, които не са описани, но би следвало да повлияят на нещата. В такива ситуации ВИ трябва сам да определи какво се случва и какво е тяхното отражение на събитията.

     ВИ не притежава свой собствен герой. За сметка на това обаче, той управлява всички Неуправлявани от Играчи Същества (съкратено НИС), определя техните действия. Неговата цел не е да “победи” играчите, а да им предостави интересна история и приключение, да им я разкаже по увлекателен начин и да го направи така, че нейното развитие наистина да зависи от тях.