Ролева игра и ролева система

     Ролевите игри (съкратено РИ) са игри, в които всеки участник измисля, изгражда и развива ролята на един персонаж, като в последствие "преживява" в играта неговите приключения, избира неговите действия и един вид вижда през неговите очи. В резултат от действията на играчите, съдбите на героите им и светът, в който се намират, се променят. Разбира се възможностите им са ограничени от комбинация от фактори – правилата на ролевата системата – в случая Заветът на Крея (съкратено ЗнК), физичните и не само закони на света, както и от Водещ на Играта (съкратено ВИ или Водещ).

     В основата си РИ представляват разказване на история от ВИ, в която се вписват всички участващи играчи със своите герой (персонажи) и най-важната и приятна част е взаимодействието между играчите и потапянето в атмосферата. Удоволствието от играта се усилва от една добре подготвена система, която вярваме сме успели да ви предложим, от света около нея, но най-основно и незаменимо – от хората, които са се събрали да играят заедно и са избрали тази форма на развлечение и комуникация. От тяхната фантазия, вживяване, артистичност и способност да забавляват не само себе си, а и останалите.

     Това, което ролевата система предлага е съвкупност от правила, покриващи най-често предприеманите действия от играчите. Както почти всички подобни системи, ЗнК е насочена основно към правила за бойни действия, макар че включва в себе си и много други елементи. Системата например дава възможността да се определи дали един играч ще успее да нанесе атака на друг, колко точни ще са стрелите му, колко поразителни ще са магиите и т.н. Добавени са детайлни правила за борене, събаряне, обезоръжаване, избутване и много други действия и ситуации. На практика играчите обявяват действието на своите герои, но дали то е успешно или не, често зависи от ролевата система или по-точно от това как се изразяват техните умения в нея.

     Другата основна част от системата са правилата за създаване и развиване на герой, като ЗнК се гордее с изключителното многообразие, което предлага и възможността за равностойно развитие на всичките предложени класове. Важно е играчите да изберат добре способностите на героите си, техните раси и класове, за да могат да създадат персонаж, герой, който ще им доставя удоволствие по време на игра.