Приключение, ролева сесия и герои

     Ролевата сесия се нарича непрекъснатият процесът на игра при събиране на играчите и ВИ. Продължителността на сесиите варира много според желанието на играчите за игра и завършването на дадено приключение. В една сесия играчите могат да изпълнят и повече приключения, както и едно приключение може да продължи повече сесии, като е добре ВИ предварително да е измислил приключения, достатъчни за игра поне за предстоящата сесия.

     Най-добрия край на сесия е краят на приключение и развръзката на събитията около него, евентуално с прелюдия към следващото. Следващата сесия продължава историята от там, където е приключила предната, като могат да се прескачат времеви интервали и да се разкажат накратко събитията през тях, ако са скучни и без значение за играчите. Играчите играят с героите, които вече са си създали предни сесии, разбира се докато конкретния герой не им омръзне или не загине. Тогава те трябва да си създадат нов, но е желателно да направят преди сесията. Ако героят умре по време на сесията, не винаги може да се направи нов на момента, защото това би забавило приключението и отегчило останалите играчи. Най-често играчът, чийто герой е загинал, се включва отново на следващата сесия. Аналогично, при преминаване на висок в по-висок ранг, промяната на неговите статистики и умения е добре да не се извършва по време на сесия или поне в самото нейно начало или край.