Начин на игра

     По време на игра ВИ разказва историята, като дава нужните описания на играчите. Те от своя страна обявяват своите действия, а той определя дали те са успешни и какви събития следват. Посоченият пример илюстрира основната идея. Разгледан е само сегмент от приключение.

Пример:

(ВИ): Влизате в страноприемницата. Вътре е сумрачно и леко задушно. Усеща се миризма на пот и бира. Има половин дузина хора по масите. Ханджията, едро джудже с черна гъста брада, е застанал зад тезгяха и бърше с парцал някаква чаша.

(Играч 1): Приближавам ханджията и го оглеждам.

(Играч 2): И аз отивам с него.

(ВИ): Приближавате се до тезгяха. Джуджето носи кафява риза от грубовата материя. И то ви оглежда докато се приближавате. Високо е около метър и шейсет, доста добре сложено дори и за расата си. Ръцете му са едри, но и мускулести. “А доб’р вечер!” – казва с басовия си глас и ви поглежда въпросително. Хвърлете три зара и прибавете своята бдителност.

(Коментар): Тук играчите хвърлят по три зара и прибавят своята бдителност, която е записана в дневниците им. Как точно става това ще стане ясно по-късно.

(Играч 1): Седемнадесет.

(Играч 2): Девет.

(ВИ към играч 1): Струва ти се, че под ризата му забелязваш ръбовете на нещо друго, по всяка вероятност кожена ризница или друга дреха от по-твърда материя.

(Играч 1 към Играч 2): Тоя е!

(Играч 1 към ВИ): Вадя ножа и го атакувам!

(ВИ към играч 2): Преди да успееш да реагираш виждаш как в ръката на Хурасап блесва ножът му и замахва към джуджето.

(ВИ към играч 1): Доста ти е трудно да атакуваш през тезгяха. Намалявам ти атаката. Хвърли три зара и прибави атака при бой с нож.

(Коментар): Играч 1 хвърля три зара и добавя атаката си. В същото време ВИ хвърля три зара за защита на джуджето и прибавя защитата му, както и четири допълнително (импровизация по негова преценка) заради пречката между него и жертвата. Играчът не трябва да вижда заровете на ВИ, или поне не е желателно, за да не изгражда своята преценка на базата на цифри, а на базата на описанията на ВИ.

(Играч 1): Двадесет и три. (съобщава сборът си)

(ВИ към играч 1): Замахваш към него, но в последния момент той успява да се отдръпне назад и не успяваш да го достигнеш.

(Коментар): Джуджето е събрало по-висока защита от двадесет и три (колкото е атаката на играч 1), за това атаката е неуспешна. Правилата ще бъдат разгледани по-късно.

(ВИ към всички играчи): Хвърлете сега инциативи (или “Хвърлете по три зара и прибавете инициативата си”).

(Коментар): От тук започва битката по ходовe.