Показатели в играта

     Героите в ЗнК се характеризират с определени умения и способности, които не могат да се съпоставят с реалните умения на техните играчи. Или казано по друг начин, колко е силен героя, колко бързо бяга или плува, не зависи от способността на играча да вдига тежки предмети, бяга или плува. Именно това е един от интересните моменти в игрите – всеки може да играе измислен герой, който е много по-различен от него самия. Показателите в играта се измерват чрез цифри. В повечето случай, колкото по-висок е показателят, толкова по-висока ще е и цифрата му.

     Този раздел е разделен на няколко части – Основни характеристики, който определят физическите данни на героите и показатели, които определят способността на героите в различни дейности, на база основните характеристики, придобитите им умения или други фактори. Промяната им става много рядко, често само когато герои повишава своя ранг и съответно придобива нови умения и характеристики. Важно е тези показатели да се пресмятат преди започването на ролева сесия. В противен случай може да доведе до забавяне, ако се наложи смятането им по време на играта. Определени магически и сходни ефекти могат да окажат влияние на тези показатели. Това е изрично описано в самите умения и магии.

     Важен момент при пресмятането на показателите в ЗнК е че резултатите се закръглят винаги накрая. Например ако показателят ви се определя от сбор на 3,5 и 5,8, то общият сбор ще бъде 9,3 или 9. Ако числата се закръглят всяко по отделно, то това може да доведе до неточности с няколко точки. В случаят ще има отклонение с 1 точка, резултат 10.