Войн

     Героите, избрали пътя на война, усвояват многобройни техники и умения, които се базират на две основи. Защитната част от войнските умения ги учи как да закалят тялото си, как да подхождат в битка срещу опасен противник и как да предпазват себе си и своите съюзници от тежки проажения. Нападателните умения увеличават атаката и щетите и превръщат войните в най-опасните близкобойни противници.

     Повечето способности на този клас изискват владеенето на бойно умение. Развитието на такова е много основно за войните и голяма част от тренировките им са в тази насока. Второстепенните умения, както от този клас, така и от общите, също допринасят за формирането на войните и техните специфични способности – борене, обезоръжаване, събаряне и защитата от такива действия са с изключителна важност за героите, които се сблъскват непрекъснато лице в лице със своите врагове.

Най-често срещани раси – джуджета, хоргущи;

Религиозност – средна;

Морал – варира;

Предпочитани съюзници стрелци, елементалисти;

Възможни конфликти със – варира;

Усвояване на допълнителни класове – паладин или стрелец срещу 5тзу

     Всички цени на умения, дадени в дтзу, се зачитат на половина за расите, които получават по-малко от 4дтзу на ранг (джуджета, мелхори)!

 

 Умения :

 Безстрашие (2тзу) :

 • Добавя 5 бонус при проверки за страх, объркване и вцепенение.

Паниката и страхът носят пагубно влияние в редиците на всяка бойна група, особено ако избяга именно най-издръжливият и защитеният от членовете ú. За това войните често минават през сериозни тренировки за дисциплиниране и безстрашие. Умението важи срещу всякакви подобни ефекти, независимо дали са породени от психозаклинателски магии или от друго.

Издръжливост (5тзу) :

 • Умението има 10 нива.
 • На всяко ниво войнът увеличава с 10% живота си.

Развилият на това умение войн е изключително труден за убиване. Години тренировки и каляване в тежки условия и битки, десетките рани който е понесъл и натоварвания, на които е устоявал, му дават способността да издържи на поражения, непоносими за други.

За изчисляване на живота умножете силата по коефицента в долната таблица:

ниво

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

живот = сила *  

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

Пример:

Герой със 7-мо ниво издръжливост и 52 сила има 52*8,5 = 442 живот

 

Адреналинов шок (3тзу) :

 • Изисква 5-ти ранг.
 • Позволява на война да остане в съзнание един допълнителен ход, след като точките му живот са паднали под 0, но не и ако достигнат границата на смъртта.

Закоравелите войни са способни да превъзмогнат болката, да преодолеят слабостта и да се бият до последните си сили, продължавайки борбата с рани от които другите биха изпаднали в агония или безсъзнание.

 

Каляване (8тзу) :

 • Умението има 5 нива, всяко от които дава по 3 точки абсорбиране.
 • 3-то ниво изисква 20 сила, 4-то ниво изисква 40 сила, а 5-то – 60 сила.

Каленият войн притежава изключително тренирано и здраво тяло, което е почти нуязвимо за наранявания от физически тип. Това го прави трудно податлив срещу всякакви оръжия, особено срещу такива, които разчитат на слаби, но прецизни и многобройни поражения, каквито са например ножовете, тоягите, лъковете и други.


Пример:

 Герой с 4-то ниво каляване търпи 250% от 25 щети. Поради абсорбирането, щетите са намалени с 4*3  = 12; 25 – 12 = 13 щети. 250% * 13 = 33. Герой без каляване в тази ситуация би изтърпял 63 щети.

 

Предпазливост (2дтзу) :

 • Когато войнът доближава противник, който използва умението “Дебнене” или има приготвено действие, пръв действа този, с по-висока базова инициатива.
 • Умението не важи при бягане и спринт.

Това умение е полезно на войните, когато се доближават до противник, който ги очаква. Чрез постепенно приближаване, те отнемат предимството на очакващия ги противник и това кой ще нанесе пръв удар зависи единствено от тяхната бързина.

Свръхпредпазливост (2тзу + 4дтзу)

 • Изисква “Предпазливост”.

Войните, усвоили до съвършенство как да действат, без да отварят пролуки в своята отбрана, са способни да предприемат почти всякакви действия, без това да води до “провокирана атака” от страна на противниците. Умението не важи при спринт, стрелба с лък или арбалет, опит за хващане или прилагане на магия, както и срещу други действия по преценка на ВИ.

Готовност (2тзу + 2дтзу) :

 • Умението дава правото на една допълнителна провокирана атака на ход.

Способността да се възползва от оголването в защитата на противниците и благодарение на това да нанесе ефективен, макар и бърз удар, е ценна в много ситуации, особено когато войнът се сражава с многоброен враг.

Пролука (6тзу) :

 • Изисква “Готовност”. Добавя 5 атака при провокирана атака.

Когато някой противник предприеме действие, даващо моментен шанс на враговете си, оголвайки защитата си за секунди, войнът знае идеално как да се възползва от него и да нанесе тежък удар, преценявайки къде е слабостта на своя противник.

Дебнене (2дтзу) :

 • Цялостно действие.
 • Може да се прилага с ходене.

Дебнещият войн изчаква своя противник да предприеме някакво действие, нападайки точно преди това действие. Тази атака се зачита като провокирана атака, което е от тактическо значение в битките, особено ако войнът владее “Пролука” или “Прекъсване”.

Прекъсване (6тзу) :

 • Умението има 5 нива.
 • Важи към – Дебнене
 • Всяко ниво дава 1/6 шанс да бъде прекъснато “стандартно действие” при успешна атака в точния момент. Частично действие има с 2/6 шанс по-малко да бъде прекъснато, а цялостно – с 2/6 по-голям.

Изчакващият войн цели да прекъсне действието на своите врагове, нанасяйки атака в точния момент по начин, който му противодейства. Усъвършенствалите тази техника на боя войни могат напълно да обезсилят своите врагове, неутрализирайки всяко тяхно действие в зародиш.

Отбранителни действия (2дтзу) :

 • Умението има 2 нива.
 • Частично действие.
 • Не може да се прилага в един ход с бягане.
 • 1-во ниво – Войнът получава бонус една степен активна защита за един ход, а атаката му е намалена с 1/5.
 • 2-ро ниво добавя още 2 пасивна защита и още 1 защита срещу хващане и бойните действия.

Отбранителните действия е полезна техника в ситуации, когато печеленота на време и задържането на противниците е по-важно от прякото нанасяне на някакви щети от войнът.

Специализация на доспехи (6тзу) : 

 • Умението има 2 нива.
 • 1-во ниво добавя 2 защита тип “доспехи” на война.
 • 2-ро ниво добавя 1 атака за всеки 5 защита, които противникът получава от доспехи. Максималният бонус на атака от това умение е 4.

Добре познаващите доспехите войни знаят как да прикриват техните пролуки, фокусирайки усилията си за защита на тези места. С увеличаването на тези познания, те развиват интуиция да атакуват така, че да постигнат най-голям ефект срещу доспехите на враговете си, търсейки слабите им места и да нанасят по-ефективни удари.

Фокусирана отбрана (6тзу) :

 • Умението има 3 нива.
 • Свободно действие. Войнът може да обяви такава защита в началото на всяка една атака към него.
 • Всяко ниво добавя +2 пасивна защита срещу определен противник и изважда по 1 срещу всички останали за един ход, като тази защита важи и срещу хващане и бойните действия.

Тези бойни техники учат войнът да се вглъби напълно в боя срещу определен противник. Това му дава възможността да се подготви за всевъзможни негови атаки, но води до понижено внимание към останалите врагове.

Глуха защита (2дтзу) :

 • Умението има 2 нива.
 • Цялостно действие. Бонусите важат един ход.
 • 1-во ниво добавя 2 степени активна защита.
 • 2-ро ниво добавя още 3 защита и още 2 защита срещу хващане и бойните действия.

При глухата защита, войнът се отбранява както може, без да предприема каквото и да е друго действие. Прилага се на ключова позиция, когато задържа силен или многоброен враг, или в ситуации, когато това е единствения му начин да оцелее.

Позиционна отбрана (виж текста) :

 • Умението има 3 нива. 1-во ниво коства 2тзу + 2дтзу. 2-ро и 3-то ниво костват по 2дтзу.
 • Стандартно действие.
 • Ефект върху – един съюзник в непосредствена близост
 • Продължителност – 1 ход
 • За всяко овладяно ниво войнът е способен да попречи на един противник да атакува определен пазен съюзник.
 • Всяко ниво добавя и бонус +1 на всяко ниво, когато някой се опитва да го изблъска или да мине покрай него (виж правила за сблъскване).
 • Войнът не може да приложи движение и позиционна отбрана в един ход.

Една от основните функции на война е да отбранява по-беззащитните си съюзници. С това умение той е способен да ги предпази от нападатели, стига самият пазен съюзник да не се придвижи другаде или да не опита сам да влезе в близък бой, борба или да приближи противниците поради друга причина.

Когато противник приближи, войнът получава провокирано действие срещу него, стига да е предприел позиционна отбрана. Освен това срещу атаката на пазения съюзник хвърлят защита както пазения съюзник с бонус 5 защита, така и войнът (без бонус). Ако едната от двете защити е успешна, то атаката е парирана.

След такова предпазване, активната защита на войнът се намаля по стандартните правила за бой с многоброен противник (обикновенно с две степени).

Пример:

 Войнът Ваял пази свой съюзник от атаката на обезумял орк, решен да нападне именно въпросния съюзник, въпреки че войнът го пази. Ваял получава провокирано действие, с което намушква орка с меча си, но това съвсем не е достатъчно да спре атаката му. За атака оркът събира сбор от 34. Ваял събира сбор от 31 за защита и не успява да я парира. Срещу същата тази атака се отбранява и пазеният съюзник с 5 бонус на защитата.

 

Защитна експертиза (4тзу) :

Умението позволява на война да избира срещу кой от противниците си да ползва пълната си защита и срещу кои – намалена.

Често в големи битки се случва войн да е атакуван от няколко противника за един ход и макар атаките им да са слаби, първите няколко успяват да отклонят вниманието му за основния удар. Войнът, усвоил защитна експертиза е способен да отделя по-малко внимание на по-слабите атаки и да се концентрира върху силните, независимо от последователността.

Пример:

 Три гоблина атакуват войн като единия от тях е шаман, вторият е гоблин войн, а третия е главатаря на гоблините. Защитната експертиза позволява на войнът да се защити срещу шамана на 60% защита (намалена е с четири степени), на 80% (две степени) срещу слабия гоблин (дори да бъде ударен щетите няма да са големи за него) и на 100% срещу главатаря, независимо от реда на инициативите и действията на гоблините (а те са хитри бойци и биха атакували в посочения ред).


Комбинирана защита (5тзу) :

 • Когато два или повече войни, владеещи това умение, се бият рамо до рамо, те се предпазват взаимно, при което получават допълнително бонус защита, равна на техния брой. Тази защита не може да надвишава 4. 

Обучените за масови битки войни знаят как да комбинират своите усилия срещу врага и каква бойна формация да заемат, така че да се възползват максимално от своите съюзници.

Париране (5тзу) :

 • Свободно действие към Защита отбиване.
 • Умението добавя пасивна Защита отбиване. Важи за класовете меч, брадва и копие.
 • При ползване на парирането, атаката на война се намаля с 2 до края на хода (но не се намаля допълнително при следващо ползване на умението в същия ход).

ниво париране

изисквано ниво

бой с меч/копие

защита за

едноръчно

защита за

двуръчно*

1

3

1

2

2

6

3

4

3

9

5

6

* - при бой с две едноръчни оръжия важи бонусът за двуръчни

 Макар да води до моментно отслабване на атаката на война, техниките за фокусирането в отбиване на дадена атака могат да са ценни и дори животоспасяващи. Войнът сам избира кога да ползва умението, като играчът трябва да обяви това преди да бъдат хвърлени заровете за атака и защита.

Безумна атака (2дтзу):

 • Умението има 2 нива.
 • Свободно действие към атака. 
 • 1-во ниво добавя 2 атака, но намаля за един ход с 2 степени активната защита.
 • 2-ро ниво добавя 4 атака, но намаля за един ход с 4 степени активната защита.

Безумната атака е бойно действие, в което войнът загърбва защитата и скъсява дистанцията с противника, което увеличава както шансовете му да нанесе удар, така и да понесе такъв. Умението е приложимо, когато наблизо няма опасни врагове, а също и когато войнът счита, че с този удар ще приключи битката.

Стоманен удар (4дтзу) :

 • Цялостно действие.
 • Умението добавя по 1 щети на всеки 15 сила с едноръчно оръжие и по 1 щети на всеки 10 сила с двуръчно, при прилагане на силова атака.

Войните, усвоили стоманения удар са, способни да вложат изключителна сила в могъщи, макар и не до там прецизни атаки. Силовите атаки и стоманеният удар са приложими най-вече срещу противници, срещу които нанасянето на успешна атака е лесно или срещу такива, които имат трудно за преодоляване абсорбиране. 

Прецизен удар (4дтзу) :

 • Цялостно действие.
 • Добавя по 1 атака на 20 ловкост при ползване на прецизна атака.

Прецизният удар е умение за нанасяне на изключително точна атака, когато войнът е готов да пожертва част от нейните поражения. Използва се често в дуели и турнири за нанасяне на маркиращи удари, при ползване на отрови и срещу противници, които нямат сериозни доспехи. 

 Връхлитане (3тзу+2дтзу) :

 • Добавя 2 атака и 2 щети при удар, нанесен непосредствено след бягане.
 • Важи към близкобойна атака.

Връхлитането е бойно умение, което учи война да се възползва от своята засилка и да вложи нейната енергия и инерцията в бърза и мощна атака срещу противника.

 Щурм (12тзу) :

 • Цялостно действие.
 • Позволява нанасяне на допълнителна атака със всяко оръжие, което войнът държи, но намаля активната защита със 7 степени и допълнително наказание от 5 защита.  Наказанията важат 1 ход.

Употребата на това умение представлява бясня поредица от атаки на войнът срещу неговите противници, при които той напълно загърбва своята защита и концентрира всичките си усилия в поразяването на враговете. Умението е много рисковано, ако наоколо има други противници, нанасящи сериозни физически щети.

Двоен удар (виж таблицата) :

 • Позволява на война да нанесе още един удар на ход, непосредствено след първия си удар. Този втори удар не може да ползва умение, което изисква цялостно действие, нито при атакуващи маневри.
 • Умението важи и за хвърлянето на две брадви/копия/ножове за един ход.
 • Наказанията важат и за двете атаки. 

ниво двоен

удар

коства тзу

изисквано ниво

бой с хладно оръжие

наказание на атака,

защита и щети

1

10

6

4

2

5

7

3

3

5

8

2

4

5

9

1

5

5

10

0

 Двойният удар е способността на войнът да нанесе вместо една – две атаки. За сметка на това, преди да усъвършенства максимално тази техника, и двете са по-слаби отколкото една нормална, тъй като са почти без подготовка и издебване на подходяща ситуация. Умението е изключително ценно, когато трябва да се поразят едновременно два противника, но допринася и във всяко друго сражение, освен когато противникът е прекалено труден за поразяване.

Бой с две оръжия (10тзу) :

 • Намаля с 2 точки наказанията на атака и щети при бой с две оръжия.

Умелият войн е способен да се бие с две оръжия едновременно, без това да намаля ефективността на всяка негова атака. Въпреки това умение, боят с две оръжия води до съществени наказания, ако използващият ги не е овладял до съвършенство боното умение за тяхното ползване.

Бой с хладни оръжия (13+2дтзу) :

 • Умението има 10 нива, като при усвояването на ниво бой с хладни оръжия, войнът получава по едно ниво на всяко от уменията бой с меч, брадва, боздуган/чук, боздуган на верига и копие.

Това умение не прави войнът по-силен като цяло, но несъмнено му дава предимството да използва каквото оръжие си избере за конкретна битка, прави го многофункционален и разширява възможностите, които се откриват в дадена бойна ситуация.

Ярост (8тзу) :

 • Умението има 5 нива.
 • Задействането на ярост е свободно действие, но продължителността му е до края на битката или докато Живота на войнът не падне под 1/4 от максималния. Т.е. веднъж задействана, яростта не може да бъде прекъсната.
 • Бонусите на атака и щети важат към близкобойна атака; наказанието на защита важи срещу всякакви физически атаки; посоченият живот се губи всеки ход, в който важи яростта; бонусът на инициатива важи от следващия ход;
 • Загубеният от яростта живот се възстановява след битката, когато войнът има възможност да си отпочине.

ниво

атака

защита

щети

живот

инициатива

бягане

1

+2

-1

+2

-2

+1

+1м/ход

2

+4

-2

+4

-4

+2

+2м/ход

3

+6

-3

+6

-6

+3

+3м/ход

4

+8

-4

+8

-8

+4

+4м/ход

5

+10

-5

+10

-10

+5

+5м/ход

Изпадайки в ярост, войнът се хвърля в агресивна и смъртоносна атака срещу своите врагове. Неговите атака и щети се покачват, както и инициативата, но в своите безумни атаки той загърбва защитата си и се пренатоварва физически. Веднъж отдал се на това състояние, той губи контрол над себе си и опиянен от битката, неспособен да спре своите атаки, докато всички противници не са сразени или самият той не е сериозно ранен. Умението е колкото опасно  за противниците, толкова и за самия войн и го подлага на огромен риск.

При задействана ярост не могат да се използват умения, които биха намалили атаката или щетите, или биха могли да доведат до пропускане на атака, например “Отбранителни действия”, “Дебнене”, “Позиционна отбрана”, “Глуха защита”, слаб удар, прецизна атака и други подобни умения и действия по преценка на ВИ. Умението е подходящо за играчи, които са склонни наистина да играят агресивни, яростни и безрасъдни войни.

Кръвожадност (10тзу) :

 • Изисква 5-то ниво “Ярост”.
 • Увеличава с 50% щетите с двуръки оръжия по време на ярост.
 • Допълнителен ефект на умението е, че берсеркерите имат наказание 5 при опитите си да устоят на пораждащи агресия ефекти и магии и бонус 5 за устояването на умиротворяващите такива (порив, заповед и т.н.).

Веднъж развил това умение, героят се отказва от предпазливостта и търпението. При поява на враг, на опасност за живота му или този на приятелите му, кръвожадните бойци решават проблемите по възможно най-ефективния според тях начин – с оръжие. За сметка на избухливостта и невъздържаността си, те притежават друго качество – умението да сеят смут, страх и смърт сред редиците на враговете си.

Ако играчът не спазва съответстващо за яростен войн поведение, ВИ не трябва да допуска усвояването на това умение.

Преценката на брадваря (1тзу) :

 • Умението има 3 нива, които изискват съответно 3/6/9 ниво “Бой с брадва”.
 • Умението добавя 1 атака след неуспешен опит за атака, като максимумът е равен на нивото на умението.

Свистящите атаки на опитния боец с брадва притискат противниците му. Те се озовават във все по неудобна позиция с всяка избегната атака. Този бонус важи до нанасяне на успешен удар или преустановяване на опитите дори за момент.

Помитащи атаки (1тзу) :

 • Умението има 3 нива, които изискват съответно 3/6/9 ниво “Бой с боздуган/чук”.
 • Умението добавя 1 атака след всяка успешна атака, като максимумът е равен на нивото на умението.

Трудно е да се устои на могъщите атаки на чуковете и боздуганите. Войните, сражаващи се с тези оръжия, умеят да използват предимствата на тежките удари, които нанасят и да изкарват противниците си от равновесие. Бонусът спира да важи, ако атакуващият преустанови дори за момент атаките си.

Трошене на черепи (1тзу) :

 • Умението има 3 нива, които изискват съответно 2/4/6 ниво “Бой с боздуган на верига”. Умението добавя 1 атака срещу съборени противници, значително по-ниски такива или просто намиращи се под него. Не важи при езда.

Когато оръжието на един войн може просто с тежестта си да натроши враговете, то всичко, което той трябва да направи, е да го стовари върху черепите им. А това става по-лесно, ако те са на земята.

Бързо хвърляне (4дтзу) :

 • Умението има 2 нива.
 • 1-во ниво прави изваждането на оръжие за хвърляне от стандартно на частично действие към хвърлянето.
 • 2-ро ниво прави изваждането на оръжие за хвърляне от частично на свободно действие към хвърлянето.

Бързото презареждане позволява на война да се прицели докато изважда оръжието си за хвърляне, чрез което не губи никакво допълнително време.

Силово хвърляне (8тзу) :

 • Умението има 2 нива.

Силовото хвърляне позволява на войнът да използва силата си както за хвърляне на по-големи разстояния, така и за по-добра пробивност на противническите брони.

1-во ниво: Разстоянието се увеличава с 10% за всеки 5 точки сила над 10 (т.е. 15 сила = 110% разстояние, 30 сила 140% и т.н.) като максималното разстояние е 150% от нормалното за оръжието. Също така нанесените щети се увеличават с по една точка по същия начин (на 15 сила с 1, на 30 с 4 и т.н.).

2-ро ниво: Максималното разстояние е 200% от нормалното за оръжието, а допълнителните щети се увеличават с едно на всеки 3 сила над 10  (с 5 на 25 сила, с 10 на 40 и т.н.).