Свещеник

     Свещениците са отдадени на Филеной хора, чиято цел е да проповядват морала му и да бранят неговите закони, да покажат правия път на отклонилите се от него, да изцелят болните, да просветят заблудените, а тези, които не принадлежат на тази земя – да прогонят там, откъдето са дошли. Те не си служат със мечове и брадви, нито с магии в борбата срещу злото. Оръжието им е силната вяра, тяхната мощ е мощта на Филеной. Те са неговите наместници на Крея и със своите молитви прогонват и поразяват съществата на злото и закрилят невинните от техните покварени влияния.

      При различните страни и народи религията се тълкува и възприема по различен начин. На някои места свещениците живеят в храмовете на своите ордени, на други водят обикновен живот като останалите хора, трети странстват по земите за да помагат на нуждаещите се. Някои вярват в пълното отдаване на Бога и безбрачието, други мислят че най-божественото в този свят е любовта. Методите и манталитетът им са тотално различни и въпреки че са разединени като разбирания и често влизат в спорове и караници относно “Истината на Филеной”, това, което ги обединява, е по-важно – желанието за любов и мир между всички негови създания.

     Има три основни течения, в които свещениците съсредоточават силите си, за да могат да бъдат истински полезни на своя Бог – лечебните сили, защитните молитви и прогонващите молитви. Въпреки, че повечето ордени наблягат на точно определена школа, за свещениците в един боен отряд срещу злото е безценно да имат поне бегли познания във всяка една от тях.

 

Най-често срещани раси – човеци, хоргущи;

Религиозност – отдадени на Филеной;

Морал – висок; към създанията на Филеной и доброто;

Предпочитани съюзници паладини, монаси;

Възможни конфликти със – психозаклинатели, авантюристи;

Усвояване на допълнителни класове – паладин или отшелник срещу 5тзу

 

Умения :

 

Слабо лечение (4дтзу) :

Умението има 10 нива.

Действие – цялостно, свободни ръце, говор, съсредоточаване

Разстояние – 1 метър

Зона на ефекта – няма

Ефект върху – създание на Филеной

Продължителност няма

Мана – 2 на ниво 

Свещеникът лекува 1 зар живот на ниво на умението.

Слабото лечение е умение, което дарява със способността за мигновено изцеление на рани на създания на Филеной. Въпреки че не може да се мери по сила с изцеленията от Лечебната школа на свещениците, то е достъпно и за тези, които не я владеят.

 

Благословена защита (4дтзу) :

Умението има 5 нива. Всяко ниво добавя 1 защита срещу немъртви и демони при физически атаки. При получаване на бонуси от Защита от Бога” важи само по-високият бонус.

Свещениците, които не се посвещават на защитни молитви, все пак отправят такива за закрила от Филеной, своя повелител. Предпазването от “благословена защита” е сравнително по-слабо, но не изисква отдаденост на школата Защитни молитви и е достъпна за всеки свещеник, независимо от школата, която е избрал.

 

ЛЕЧЕБНИ СИЛИ (прогресиращо умение) :

Школата има 40 нива.

Мнозина считат за най-божествена от всички силата да вдъхваш живот. Лечебната школа развива способностите на свещеника да възстановява рани, да пречиства кръвта, тялото и душата и да връща живота в божиите чада, загинали си преждевременно, преди да могат да извървят жизнения си път. Лечебните сили са подходящата посока за развитие на смирените свещеници, но и безценна способност на по-войнствените от тях.

Таблица с основните бонуси от школата:

 

ниво лечебни  сили (ЛС)

лечение (зарове)

допълнителни лечебни способности

възкресения

5

 

регенериране I

 

10

2

изцеление I 

 

15

3

регенериране II,

животворна ръка

 

20

4

изцеление II

лекуване на тяло 

25

5

регенериране III

задържане на душа

30

6

изцеление III

възкресение

32

7

изцеление IV 

 

35

8

пречистване

 

37

9

изцеление V

 

40

10

регенериране IV 

божествено тяло

 

Регенериране (безплатно) :

Изисква 5-то ниво (ЛС).

Действие – стандартно, свободна ръка, говор

Разстояние – 1 метър (30 метра с 2-ро ниво)

Зона на ефекта – няма

Ефект върху – създание на Филеной

Продължителност – еднократно (+ брой ходове на 3-то ниво)

Мана – 1 базово + допълнително за различните ефекти

Ефект – Възстановява (2 + ниво (ЛС) / 5) живот на съществото, на което е приложено

Ефектът от регенерацията започва 1 ход след прилагането му. Отчита се на хода на свещеника.

 

ниво (ЛС)

регенерация

мана

ефект

5

 1-во ниво (I)

 1

регенерация за 2 + ниво (ЛС) / 5

15

2-ро ниво (II)

+1

каст на разстояние до 30 метра

25

3-то ниво (III)

+1

регенерация за повече от 1 ход 

40

4-то ниво (IV)

+4

регенерация, която се активира, когато са нанесени рани

 

Регенерирането е вид слабо лечение, най-базовото умение за цялата лечебна школа. Предимствата му са, че се усвоява и прилага по-лесно от свещениците. За разлика от лечението, опитните лечители могат да прилагат регенериране от разстояние, както и за продължителен период от време. 

1-во ниво регенериране. Изисква 5-то ниво (ЛС).

Това е основната способност за прилагане на регенерирането, която се придобива на 5-то ниво ЛС. Разстояние между свещеника и лекувания трябва да е не-повече от метър.

2-ро ниво регенериране.

С достигането на това ниво на уменията от лечебната школа, свещеника вече е способен да прилага регенерацията от разстояние (до 30 метра).

3-то ниво регенериране. Изисква 25-то ниво (ЛС).

Трето ниво регенериране позволява на свещеника да приложи умението и за определен брой ходове напред. Единственото ограничение тук е маната на свещеника.

4-то ниво регенериране. Изисква 40-то ниво (ЛС).

На това най-висше ниво, свещеникът е способен да приложи регенерация, която да помага на лекуваният само тогава, когато той има невъзстановени рани. Продължителността на този ефект е 1 минута за всяка точка концентрация на свещеника. Приложено по този начин, умението коства 4 допълнителни точки мана.

Ефектът при прилагане на повторна регенерация (както може да се случи при 3-то и 4-то ниво) не се натрупва. Остава да важи по-силната регенерация. С останалите умения и бонуси, даващи регенерация, умението важи едновременно (не си влияят, натрупват се).

 

Пример:

Свещеник, владееш 36-то ниво (ЛС) прилага трето ниво регенерация отблизо, която да продължи да важи още 9 хода (общо 10). Регенерацията ще възстановява по 9 точки живот на лекувания в текущия и следващите 9 хода, общо 90. Действието ще коства на свещеника 10*2=20 мана. Ако го приложи от разстояние, ще му коства общо 30 мана.

 

Пример:

Свещеник със 15 концентрация прилага 4-то ниво регенерация с продължителност 10 хода, което му коства общо 50 точки мана. Лекуваният получава запас 100 точки регенерация, която се активира единствено, когато има нужда от нея, стига да са минали не повече от петнадесет минути. Две минути по-късно е ранен от стрела, която му отнема 34 точки живот. Следващите три хода той регенерира по 10 точки живот на ход (ЛС = 40 / 5   + 2), а четвъртият регенерира оставащите 4 точки живот. Остават му 100 – 34 = 66 точки регенериране, които отново се активират, ако получи нова рана.

 

Лековита ръка (безплатно) :

Изисква 35-то ниво (ЛС).

Важи към – регенериране

Позволява на прилагането на регенериране като свободно действие към лечение. Маната се брои по отделно за двата ефекта.

С усъвършенстване на уменията си в лечението, свещеника е способен за кратко време да приложи и двете си лечебни способности едновременно, вдъхвайки живот на пострадалите възможно най-бързо и ефективно. Ефектът от регенерирането започва от следващия ход.

 

Лечение (безплатно) :

Изисква 10-то ниво (ЛС).

Действие – цялостно, свободни ръце, говор, съсредоточаване

Разстояние – 1 метър

Зона на ефекта – няма

Ефект върху – създание на Филеной

Продължителност няма

Ефект – свещеникът възстановява живот на обекта на лечение, равен на:

лечение (зарове) + ниво (ЛС)/2

За всяко ниво (ЛС) над 30 свещеникът възстановява допълнително 1 точка живот при лечение, приложено на съответното ниво. 

 

ниво (ЛС)

10

15

20

25

30

32

35

37

40

зарове лечение

2

 3

4

 5

6

 7

 8

9

10

мана

5

6

7

8

9

10

11

13

15

 

Само с един бегъл жест с ръце и няколко думи към Филеной, заредени с душевна мощ,  свещеникът е способен да излекува смъртоносни рани. За секунди те зарастват, като дори от най-тежките остават само белези. Лечението вдъхва живителни сили и помага не само при повърхностни рани (както действат мехлемите например), а винаги когато са загубени точки живот, дори при отравяне, психовзрив, умора, болест и т.н.

 

Пример:

Свещеник с 34-то ниво (ЛС) лекува  7 зара + 17 + 4 (бонус), което му коства 10 мана.

 

Животворна ръка (безплатно) :

Изисква 20-то ниво (ЛС).

Действие – цялостно, свободни ръце, говор, съсредоточаване

Разстояние – 1 метър

Зона на ефекта – няма

Ефект върху – рани от тип отрова; създание на Филеной

Продължителност – няма

Мана – равна на трудността на отровата/ефекта

Ефект – премахва действието на отрови, нечисти рани и зарази; само един ефект на ход – най-слабият, ако свещеникът не уточни срещу кой ефект прилага животворна ръка

Проверка:

3 зара + ниво (ЛС)/5 СРЕЩУ трудност на отрова + 4

Животворната ръка е способност на свещеника, която наглед наподобява лечението и пречиства плътта и кръвта, премахвайки действието на отрови, нечистите рани и зарази, оставени от немъртви същества (например зомби – мъртвешко докосване, гул – парализа). Подобни ефекти не могат да бъдат премахнати с елексир или лечение, за това за жертвата им навременното прилагане на животворна ръка често е единственото спасение.

Животворната ръка може да се прилага по веднъж на период на отровата. Тоест ако периода на отровата е веднъж на час, толкова често може и свещеникът да опитва да я възпре.

Бонусите от противоотрови, устойчивост на отровения и т.н. също се добавят при проверката, но не повлияват на нужната мана.

 

Пречистване (безплатно) :

Изисква 35-то ниво ЛС.

Действие – стандартно, свободна ръка, говор, съсредоточаване

Разстояние – 1 метър

Зона на ефекта – няма

Ефект върху – създание на Филеной

Ефект – Намаля с 1 трудността на всяка отровата (или подобен ефект) на всеки неjн период; повторно прилагане на пречистване върху същото създание единствено подновява продължителността

Продължителност – 1*концентрация минути

Мана – 10

Лечебното пречистване има ефект, наподобяващ този на животворната ръка. Недостатъкът му е, че сравнително по-слабо повлиява на отровите – не ги неутрализира, а просто ги отслабва. За сметка на това обаче влияе срещу всички отрови, попаднали в тялото на пречистения и то не само преди прилагане на умението, а в целия период, в който важи пречистването. Отслабваща отрова би отслабвала още по-бързо, постоянната би се превърнала в отслабваща, а прогресиращата – в постоянна или по-бавно прогресираща.

 

Пример:

Свещеник със 7 концентрация прилага пречистване на войн, повлиян от постоянна отрова с период 1 ход и трудност 13. На всеки ход (= периода) трудността на отровата намалява с едно (-1 от пречистване). В последствие войнът устоява и действието на отровата е прекратено.

Пет минути по-късно същият войн е отровен с прогресираща (+1 трудност) отрова с период 60 секунди и трудност 11. След минута (= периода) тя отново нанася щети на война, но трудността й не се покачва (+1 от вида ú, но -1 от пречистване = 0). Тук изтича ефекта на пречистване и от следващата минута нататък трудността ще се увеличава с 1 на минута.

 

Божествено пречистване (5тзу) :

Изисква 40-то ниво (ЛС).

Важи към – пречистване

Допълнителна мана – 10 (общо 20)

Ефект – удвоява ефекта на пречистване; трудността на отровата/ефекта се намалява с 2 вместо с 1 на всеки нейн период

Божествено пречистване е най-съвършенната способност за неутрализиране на отрови и нечисти ефекти. При нейното прилагане жертвата на тези влияния им устоява значително по-бързо, по-лесно и с по-леки поражения. Владеещите това умение свещеници са търсени и уважавани, поради неговата рядкост и висока ефективност.

 

Лечение от разстояние (5тзу) :

Умението има 3 нива, които изискват съответно 20-то, 30-то и 40-то ниво (ЛС).

Важи към – лечение, животворна ръка, пречистване

 

ниво

1

2

3

изисква ниво (ЛС)

 20

30

40

разстояние

10м.

20м.

30м.

допълнителна мана

+3

+6

+10

 

Усвояването на техниката за лечение от разстояние дава огромно тактическо предимство за свещеника, спестява му загубата на време за придвижване между отделните ранени съюзници, като същевременно не му се налага да се излага на прекалена опасност, минавайки на предна линия в битките.

 

Изцеление (безплатно) :

Извънбойно действие.

 

ниво

изисквано ниво ЛС

мана

време

примерни лекувани поражения

1

10

5

-

леко кървене, болка, сътресение

2

20

10

3 хода

кървене, силна болка, изкълчен крак/ръка

3

30

30

30 сек

обилно кървене, вътрешно кървене, отсечен пръст/ухо

4

32

60

2 мин

вътрешни поражения, повредено око, счупени кости, отрязан език

5

37

100

5 мин

отсечени ръка/крак

 

Използвайки божествените сили, дарени му от Филеной, свещеникът може да затваря и възстановява наглед неизлечими рани – започвайки от най-обикновено кървене и достигайки, с повишаване на лечебните си способноти, до изцеление насчупени кости и отрязани крайници. За извършване на изцелението, свещеника отправя молитви и леко мърда в кръг ръката си над болното място, а от дланта му струи светлина. Раните постепенно се затварят, счупванията заздравяват, липсващата плът постепенно се регенерира. Ритуала приключва, когато лекуваното място е придобило физическа форма, същата като тази, очертана от душата.

Препоръчително е ВИ да определя средни стойности за времетраенето и нужната мана при отделните ситуации, като има предвид дадените примери. Нужната мана също така е пропорционална и от размерите на съществото, като при по-едрите хора или пък при орките може да достигне до 150% от нормалната стойност (по преценка на ВИ). 

 

Лекуване на тяло (безплатно) :

Изисква 20-то ниво ЛС. Извънбойно действие.

Позволява лекуването на тяло дори след като душата го е напуснала. Преди възкресение е задължително това да бъде извършено, а според повечето обичаи и преди погребение. За да може да бъде постигнат пълен ефект от лечението, тялото трябва да е добре съхранено (да не е минало -100% живот, а също и да е минал не повече от ден след смъртта, поради настъпващото разложение). Навременното прилагане на това умение не само възстановява раните, но и помага тялото да се запази в добро състояние до три дена след смъртта.

 

Задържане на душа (безплатно) :

Изисква 25-то ниво (ЛС). Извънбойно действие.

Обредната молитва, която отнема 10 минути.

Душите на мъртвите витаят около тялото още ден след смъртта, след което напускат света на живите. Задържането на душата се осъществява чрез специален обреден ритуал, който не позволява на сакралната връзка душа-тяло да се разпадне преди да минат три дена от смъртта. Такъв ритуал се извършва само преди възкресение и задължително след лекуване и освещаване на тялото.

 

Възкресение (безплатно) :

Изисква 30-то ниво (ЛС). Извънбойно действие.

Обреден ритуал, който отнема 15 минути. Възкресението е невъзможно, ако тялото не е излекувано или ако душата е напуснала света на живите – едно денонощие след смъртта. Възкресение не може да бъде извършено и когато жертвата е била по-тежко ранена от -100% живот. Тогава тялото е неизлечимо.

Мана – 20 + ранг възкресяваният х 6 – ранг свещеник х 3

Минимална мана – 20 

Възкресението е обреден ритуал, молитва към Филеной загиналият да продължи земния си път, а животът и душата му отново да изпълват тленното му тяло. Счита се за скверно да се съживи същество, загинало по естествен път, от старост или болест. Възкресяват се единствено тези, чиито живот е прекъснат по насилствен и неестествен начин. Грях е също да се съживи някой, живял нечестив живот, по-скоро сл;едвайки нечестивите пътища на Загарот, отколкото тези на Филеной – престъпници, убийци, тирани, хора без морал и доброта у тях.

След ритуалът, съживеният се оставя да спи и обикновено се събужда между час и ден по-късно. Понякога се случва да не помни последните минути или часове преди смъртта си.

Прието е преди извършване на възкресение да се прави сериозно дарение към църквата.

 

Пример:

11-ти ранг свещеник се опитва да възкреси стрелец, 8 ранг.

Нужната мана е 20 + 10*6 - 3*11 = 20 + 60 – 33 = 47 мана.

 

Пример:

Загинал е паладин с 14 сила, т.е. 70 живот и в крайна сметка е останал на –73, то той не може да бъде възкресен, освен чрез божествено тяло. 

 

Божествено тяло (безплатно) :

Изисква 40-то ниво ЛС. Извънбойно действие.

Важи към – възкресение

Обреден ритуал, който отнема 15 минути.

Мана – 40 + ранг възкресяваният х 6 – ранг свещеник х 3

Минимална мана – 40 

Изграждането на божественото тяло е възкресение от по-висше ниво, при което свещеникът не възстановява старото тяло, възвръщайки душата в него, а създава ново, като първо призовава душата и по нейната същност и есенция той изгражда около нея ново, идентично на старото тяло, чрез своите свещени, творящи живот сили.  

Също като при възкресението, за да е сигурен ритуалът е нужно да е минало по-малко от денонощие след смъртта, за да бъде душата все още в света на живите. Дори и тя да го е напуснала обаче, божественото тяло е възможно и ако душата е при Филеной и той позволи завръщането ú. Това е възможно до третия месец след смъртта. Според вярванията душите остават при Бога на живота деветдесет дена, след което се прераждат отново на Крея в същество, което няма съзнателен спомен и връзка с предишното. Вярванията разказват още, че водилите най-свят и достоен живот се превъплъщава в ангели.

Опитът на свещениците показва едно – шансът за успешно прилагане на божествено тяло намаля с всеки изминал ден от смъртта, а след навършване на третия месец, то е невъзможно. Допълнително е от изключително значение дали свещеника може да намери нужната душа на жертвата.

 

шанс на свещеника за възкресение

шанс

ако добре познава загиналия или има цялото тяло

100%

ако горе-долу познава загиналия  или има по-голямата част от тялото

5/6

ако просто е виждал загиналия или има минимална част от тялото

3/6

по име

2/6

 

Един свещеник не може да направи повторен опит за възкресение, ако първият е бил неуспешен. Ритуалът за изграждане на божествено тяло е по-сакрален дори от възкресението, за това прилагащият го божий служител трябва да е напълно убеден в правотата на извършването на това дело.

Прието е преди извършване на божествено тяло да се прави сериозно дарение към църквата.

 

Подмладяване (в игра или дар от Филеной) :

Изисква 40-то ниво ЛС.

Не една легенда разказва за вековните приключения на крал или храбър войн. Поверията гласят, че съществува способност на свещениците, овладели до съвършенство лечебните сили, чрез която те връщат младостта на най-заслужилите от чадата на Филеной. Въпреки безспирните проучвания по въпроса, няма открити сведения как се усвоява или прилага това умение, нито доказателства, че наистина съществува такава способност.

 

ЗАЩИТНИ МОЛИТВИ (прогресиращо умение) :

Школата има 40 нива.

Свещениците, избрали школата защитни молитви, са способни да закрилят себе си и околните. Защитните молитви са най-ценни за тези намесници на Бога, които се борят против злото, изправяйки се очи в очи със немърти и демони. Молитвите от нея са едно от малкото средства, предпазващи хората от създанията на Загарот и техните скверни влияния, както физически, така и магически.

Някои от уменията важат само срещу снемъртви и демони, други могат да се прилагат срещу всякакви противници, но всички са по-силни срещу силите на злото. Подобно на уменията на паладина, когатосвещеника се опита да приложи тези от школата защитни молитви в битка, която не е срещу злото, срещу неверници или за благородна и свещена кауза, то не само уменията му няма да важат, а може и перманентно да загуби част от силите си (по преценка на ВИ).

Таблица с основните бонуси от школата (не включва “Ясна мисъл”):

 

ниво защитни молитви (ЗМ)

усещане на зло

прояснено съзнание

пси

защита

гневът на Бога

защита от Бога

божествена тишина и свещена забрана

5

присъствие 

себе си

+1

 

0/1

14/16 трудност

10

 

 

 

 

1/2

13/15 трудност

15

брой

30 сек.

+2

 

1/3

12/14 трудност

20

посока

 

 

1/4 (1/8)

2/4

11/13 трудност

25

локация

на съюзник

+1/4 кон

 

2/5

 

30

вид

на илюзия

+3 

1/2 (1/4)

3/6

10/12 трудност

32

пасивно (5)

 

+1/2 кон

 

3/7

 

35

могъщество

души

+5 

3/4 (1/3)

4/8

 

37

пасивно (10)

 

+3/4 кон

 

4/9

 

40

пасивно (20)

60 сек. 

+кон

1х (1/2)

5/10

9/11 трудност

 

Усещане за зло (безплатно) :

Изисква 5-то ниво (ЗМ) и се подобрява с развиване на школата според таблицата по-долу.

Действие – стандартно за кастване, свободно за поддържане

Разстояние – няма

Зона на ефекта – по избор на свещеника може да бъде:

     -     сфера с радиус, посочен в таблицата за усещане на зло (пълен усет)

     -     полезрението на свещеника (частичен усет) – усещане само в посоката, в която гледа свещеникът в конкретния момент на прилагане; дори съществото да е невидимо или зад прегради, това не повлиява на усета

Ефект върху – себе си

Продължителност – поддържа се

Мана за каст – според информацията, която свещеника иска да получи; не зависи от радиуса на зоната

Мана за поддържане – 1 на ход, независимо от информацията и радиуса на зоната

Ефект – усеща се присъствието на демони или немъртви създания; не важи срещу “зли” хора, зверове и подобни, ако не са сакрално обвързани със Загарот или не са от друг свят

Свещеникът не може да намали радиуса на зоната по свой избор – винаги е максималният. Ако не е обявил специално, че прилага частичен усет, по подразбиране се зачита, че е приложил пълен.

 

изисквано ниво (ЗМ)

радиус зона

информация

мана

5

5 метра

присъствие

2

10

10 метра

 

 

15

20 метра

брой

3

20 

30 метра

посока

4

25

40 метра

локация (разстояние)

6

30

50 метра

вид същество

8

32

75 метра

 

 

35

100 метра

могъщество (ранг)

10

37

125 метра

 

 

40

150 метра

 

 

 

В своята същност, свещениците са отдадени на Филеной и изпълнени с доброта хора, способни да усещат злото от разстояние, без да използва нито от едно от познатите сетива. Колкото по-добре развито е това умение, толкова по-конкретен и точен става техният усет – повишава се разстоянието и получената информация. С повишаване на информацията обаче се повишава и нужната мана.

 

Пример:

Свещеник, владеещ 34-то ниво (ЗМ) решава да определи дали има зли същества наоколо и къде се намират – присъствие, брой, посока, локация. За момента е преценил, че не е нужно да разбира вида на съществата и за това кастът му струва 6 мана (вместо 8). Въпреки че се възползва от по-ниска информация, то той може да ползва максимално голяма зона – 75 метра.

 

Пасивно усещане за присъствие на зло (безплатно) :

Важи към – усещане на зло 

Действие – пасивно, важи винаги, не коства мана, свободно за поддържане

Мана – 0

изисквано ниво (ЗМ)

радиус зона  на ефект

32

5 метра

37

10 метра

40

20 метра

 

Развилите се в насока защитни молитви свещеници придобиват постоянен подсъзнателен усет за злото. Без да се концентрират за усещане за зло, нито дори да очакват или мислят за присъствието на такова, злото присъствие се улавя от тяхното съзнание, стига разстоянието да е по-малко или равно на посоченото в таблицата. Този пасивен усет дава информация единствено само за присъствие.

 

Прояснено съзнание (безплатно) :

Изисква 5-то ниво (ЗМ) и се подобрява с развиване на школата според таблицата по-долу.

Прояснено съзнание премахва влиянието на всякакви илюзии, включително невидимост,  породена от илюзия. Не помага срещу невидимост, породена от безплътност и подобни.

Действие – частично, свободна ръка, съсредоточаване

Разстояние – видим обект

Свещеника трябва да обяви кое ниво прояснено съзнание прилага и върху кого.

 

ниво прояснено съзнание

изисквано

ниво (ЗМ)

ефект върху, допълнителни способности

мана

продължителност

1

5

себе си

3

текущия ход

2

15

себе си

8

10 хода ( 30 сек )

3

25

създание на Филеной

12

10 хода ( 30 сек )

4

30

конкретна илюзия

10

трайно я премахва

5

35

себе си, вижда душите на нематериални създания, но не и на мъртви

10

10 хода ( 30 сек )

40

удвоява продължителността на умението

20 хода ( 60 сек )

 

Поданиците на Загарот и скверните магьосници често си служат със заблуда, за да надделеят над обикновените хора. Чрез силите на Филеной, свещениците са способни да различат истината от лъжата и да останат неповлияни от измами и илюзии. С повишаването на своята святост и ученията си за защитни молитви, те придобива умението да проясняват съзнанията и на своите съюзници и да предпазят обкръжените си от нечисти заблуди.

Първите две нива влияят срещу всички илюзии – свещеникът е способен да разбере, че те са такива, при което тези илюзии вече нямат ефект върху него. На трето ниво свещеникът е способен да приложи умението на свой съюзник; ефектът е същия.

Четвърто ниво е насочено към конкретна илюзия, като я разкрива и неутрализира изцяло, за всички.

Пето ниво му позволява да види душите на създанията, при което може да разпознае истинската им същност, независимо от какво е повлияна – например превъплатили се в животно друиди, вампири и върколаци, дракони, демони, психозаклинатели със смяна на външността и т.н.

 

Психическа стабилност (безплатно) :

Изисква 10-то ниво (ЗМ) и се подобрява с развиване на школата според таблицата по-долу. 

Свещеникът прибавя към психическата си защита константа или част от концентрацията си, в зависимост нивото на школата (ЗМ). Бонусът от това умение не се събира с бонуса от умението Ясна мисъл”.

 

ниво (ЗМ)

10

15

25

30

32

35

37

40

бонус пси защита

1

2

1/4 кон

3

1/2 кон

5

3/4 кон

кон

 

Свещениците са психически стабилни и уверени хора, които са трудно подвластни на психически въздействия. Връзката им с Бога и защитата, която получават от него, им помагат да са по-устойчиви срещу влияния от този род. Умението добавя психическа защита – в началото едва няколко точки, но по-нататък вместо тях свещеникът си прибавя част от концентрацията.

Взема се най-високият достъпен бонус, например ако свещеник с 25 (ЗМ) има 5 концентрация, бонусът му психическа защита е 2, вместо 1/4 концентрация = 1.

 

Ясна мисъл (безплатно) :

Изисква 13-то ниво (ЗМ) и се подобрява с развиване на школата според таблицата по-долу.

Действие – стандартно, свободна ръка, съсредоточаване

Разстояние – 30 метра

Зона на ефекта – няма

Ефект върху – създание на Филеной (но не и себе си)

Продължителност 1 минута * концентрация

Бонусът от това умение не се събира с бонуса от умението Психическа стабилност”.

 

ниво

ясна мисъл

изисквано

ниво (ЗМ)

пси защита

мана

1

13

1

2

2

18

2

6

3

23

3

10

4

28

4

14

5

33

5

18

6

38

6

22

 

Ясна мисъл е защитен ефект, който се прилага върху съюзник и му помага за устояването на психически ефекти, насочени срещу него. Въпреки, че ефекта на магията е сравнително слаб срещу психически влияния от повърхностен тип, тя значително помага срещу по-сериозните посегателства над съзнанието, каквито са психическият контрол, заповедта, подчиняването, обсебването и подобни.

 

Гневът на Бога (безплатно) :

Изисква 20-то ниво (ЗМ) и се подобрява с развиване на школата според таблицата по-долу.

Съществата, нанеслите щети на свещеника, търпят част от щетите, които са нанесли.

Срещу същества, които не са демони или немъртви, умението важи приблизително с половин сила. Върнатите щети се определят по следната таблица:

 

ниво (ЗМ)

20

30

35

40

върнати щети зли същества

1/4

1/2

3/4

1

върнати щети други

1/8

1/4

1/3

1/2

 

Когато някой нарани свещеник, отдал живота си на школата защитни молитви, то нападателя предизвиква отгоре си гнева на Филеной. Нараняванията, които изтърпява свещеникът се срещу неговите врагове. Типът на щетите е същият – ако свещеникът е поразен от огън, огън наранява и този, който го е нападнал, ако получи прорезна рана, такава получава и противника му.

Въздействието е само за щетите, ефектът не е споделен. Възможно е, например, щетите да нанесат критично поражение на свещеника, но не и на нападателя, както и обратното. Ако и двамата търпят критично поражение, то локацията е една и съща. За тези върнати щети не помага предпазване на доспехи, не се зачита абсорбиране, но се зачита по-висока устойчивост или уязвимост на конкретния тип щети.

 

Защита от Бога (безплатно) :

Изисква 5-то ниво (ЗМ) и се подобрява с развиване на школата според таблицата по-долу.

Важи срещу немъртви, демони, неверници и престъпници.

Действие – стандартно, свободна ръка, говор

Разстояние – няма

Зона на ефекта – съюзниците трябва да присъстват, да са някъде около свещеника; конкретното разстояние не е от значение

Ефект върху – свещеника и не-повече от 8 негови спътника

Продължителност – до края на битката, независимо колко дълго ще продължи

Ефект – дава допълнителна защита на свещеника и съюзниците му в борбата срещу злото само срещу атаки от физически тип; бонусът се определя според долната таблица:

 

ниво (ЗМ)

5

10

15

20

25

30

32

35

37

40

защтиа свещеник

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10

защита съюзници

+0

+1

+1

+2

+2

+3

+3

+4

+4

+5

мана

6

8

9

11

12

14

15

17

18

20

 

В началото на битка свещеникът, усвоил това умение, е способен да отправи кратка молитва за закрила към Филеной, и да призове Бога да бди над него и спътниците му до края на битката, предпазвайки ги от нападенията на техните противници.

Божествената защита важи за не-повече от осем спътника на свещеника. Ако групата е по-голяма важи за осемте му най-приближени. 

 

Свещена забрана (безплатно) : 

Изисква 5-то ниво (ЗМ) и се подобрява с развиване на школата според таблицата по-долу.

Действие – стандартно, свободна ръка, говор

Разстояние – 30м.

Зона на ефекта – няма

Ефект върху – определено същество или себе си

Ефект – не позволява на същество да атакува; важи за немагически физически атаки, хващане, борене, събаряне, обезоръжаване и подобни действия 

Проверка – 3 зара (хвърлени от свещеника) СРЕЩУ  Трудност

Продължителност – 1 ход при равен резултат и по още един ход за всяка точка в полза на свещеника

Свещеникът си прибавя разликата в ранговете, ако е в негова полза или я изважда, ако е в полза на противника, но и двата случая не прибавя/изважда повече от 2.

 

ниво (ЗМ)

5

10

15

20

30

40

трудност срещу немъртви

14

13

12

11

10

9

трудност срещу други

16

15

14

13

12

11

мана

7

8

9

10

11

12

 

Това е защитна молитва, която в има два съвсем различни ефекта според начина на произнасяне. Когато бъде приложена срещу определено същество и то не устои на проверката, губи способността си да атакува физически когото и да било за продължителността на ефекта. Създанието, срещу което е отправена молитвата, чува и разбира целта на молитвата по свещен начин молитвата, както усеща и дали е повлияно.

Когато свещеникът приложи молитвата върху себе си, за всеки противник, който се опита да го атакува преди следващия негов ход, се прави съответната проверка. Ако е в полза на свещеника нападателят губи изцяло хода си, а за продължителността на ефекта не може да атакува свещеника (но може да атакува всеки друг). При прилагане на свещена забрана по този начин околните същества усещат, че свещеникът е призовал върху себе си божествена закрила.

Умението не важи срещу каквито и да е изцяло магически атаки, например елементални, архимагьоснически, психозаклинателски и т.н., дори те да нанасят физическо поражение.

 

Божествена тишина (безплатно) : 

Изисква 5-то ниво (ЗМ) и се подобрява с развиване на школата според таблицата по-долу.

Действие – стандартно, свободна ръка, говор

Разстояние – 30м.

Зона на ефекта – няма

Ефект върху – определено същество или всички противници в битката

Ефект – не позволява прилагането на каквито и да е действия, които костват мана, били те магии, проклятия, умения или друго 

Проверка – 3 зара (хвърлени от свещеника) СРЕЩУ  Трудност

Продължителност – 1 ход при равен резултат и по още един ход за всяка точка в полза на свещеника (или за всеки две точки, ако умението е приложено срещу повече от един противник)

Свещеникът си прибавя разликата в ранговете, ако е в негова полза или я изважда, ако е в полза на противника, но и двата случая не прибавя/изважда повече от 2.

 

ниво (ЗМ)

5

10

15

20

30

40

трудност срещу немъртви

14

13

12

11

10

9

трудност срещу други

16

15

14

13

12

11

мана

7

8

9

10

11

12

 

Много от враговете, срещу които се изправя един свещеник, разчитат не на своята физика и чудовищния си вид, а на зловещите магии и проклятия, които кастват. Молитвата за тишина призовава Филеной да заглуши техните слова и да отнеме магическата им сила.

Има два начина на прилагане. Първият тегне върху всички противници в битката (но не повече от осем), но трудността за проверката на свещеника е увеличена с 2.

Другият е срещу определен противник, при което той не само има шанс за неуспех, но и премахва действието на текущо-активираните магии, които в момента подпомагат конкретния противник, независимо дали сам си ги е приложил.

Всички същества, срещу които е отправена молитвата, я чуват и усещат и разбират дали ги е повлияла.

 

Гласът на богоизбраните (10тзу) : 

Изисква 30-то ниво (ЗМ).

Важи към – свещена забрана и божествена тишина

Намаля с 1 трудността при прилагане на посочените умения.

Гласът на богоизбраните е специализация на свещениците в молитвите, които враговете им и отнемат способностите на враговете им. Когато такъв свещеник отправи свещена забрана или молитва за божествена тишина, околните противници уещат могъществото и святостта на неговите думи, а немъртвите създания се изпълват с омраза и страх.

 

ПРОГОНВАЩИ МОЛИТВИ (прогресиращо умение) :

Школата има 40 нива.

За разлика от последователите на защитната и лечебната школа, свещениците, овладели прогонващи молитви, не са добри в изцеляването на рани или закрилата на слабите чрез божествена помощ. Тази школа не е за смирените. Tя е за тези, които са готови да се изправят очи в очи със скверните твари и да се борят за най-сигурната защита за чедата на Филеной – пълно унищожение на злите създания, бродещи по Крея. Свещениците, усвоили прогонващи молитви, са ръката на Бога, негови войни, олицетворението на неговия гняв, редом с паладините. Те имат способностите със словата си да сковат всяко немъртво създание, да го отслабят и да прогонят нечестивата му душа завинаги от Крея, свещената земята на Филеной.

За всеки 5 нива прогонващи молитви (ПМ), свещеникът получава по една точка бонус при проверките за молитви.

На 32-ро и 37-мо ниво се получава +1 ход продължителност на влиянията “Преклон” и “Изкупление”.

 

Правила за всички молитви от прогонващата школа: 

Действие – стандартно, свободна ръка, говор

Разстояние – до 30 метра от свещеника

Ефект върху – едно същество

Мана – маната, нужна за една молитва, е равна на трудността ú

Продължителност – 1 ход при равен резултат и по още един ход за всяка точка в полза на свещеника (или за всеки две точки, ако умението е приложено срещу повече от един противник)

Проверка:

бонус от школа + 3 зара (свещеник) СРЕЩУ трудност + 3 зара (противник)

- Свещеникът си прибавя разликата в ранговете, ако е в негова полза или я изважда, ако е в полза на противника, но и двата случая не прибавя/изважда повече от 2.

- Свещеникът има правото да прилага всяка молитва на по-ниско ниво от овладяното.

- Свещеникът има способността да разбира дали съществата са успешно повлияни от молитвата и колко време ще трае нейният ефект върху тях. Противниците му пък усещат когато срещу тях се изрича молитва – от кого се изрича, къде се намира свещеникът, приблизителен ефект на молитвата.

 

Таблица с основните бонуси от школата:

 

ниво прогонващи молитви (ПМ)

бонус

преклон

изкупление

божествен огън

други способности

5

 1

 

 1

 

10

2

2

 

2

пречистваща светлина

15

3

3

1

3

смразяващи слова

20

4

4

2

4

прогонване от тяло,

могъща молитва (1н.)

25

5

5

3

5

божествена истина,

масово прогонване (1н.)

30

6

 

4

6

слънчева светлина,

свещена разплата,

могъща молитва (2н.)

32

 

 

 

 

преклон и изкупление +1 ход, +1 зар щети

35

7

 

5

7

страхопочитание,

масово прогонване (2н.)

37

 

 

 

 

преклон и изкупление +2 хода

40

8

6

 

8

прогонване на душа

могъща молитва (3н.)

 

Вариант за игра със свещени символи:

По преценка на ВИ може да се въведе прилагане на прогонващи молитви със свещен символ в ръка, вместо със свободна ръка. Тези правила правят свещеника зависим от неговия свещен символ. При въвеждане на този вариант е препоръчително да се спазват следните правила:

- Свещеник, прилагащ прогонваща молитва със свещен символ в ръка има бонус +1 за молитвите

- Свещеникът има +2 трудност при прилагане на прогонващи молитви без свещен символ, или въобще не може да ги прилага (вторият вариант значително би затруднил играта на свещениците)

 

Божествен огън (безплатно) :

Изисква 5-то ниво (ПМ) и се подобрява с развиване на школата според таблицата по-долу.

Важи единствено срещу немъртви.

Нанесените щети имат подпалващ ефект.

 

ниво божествен огън

изисквано ниво (ПМ)

щети

трудност

1

5

1з + 1

1

2

10

2з + 2

2

3

15

3з + 3

3

4

20

4з + 4

4

5

25

5з + 6

5

6

30

6з + 8

6

7

35

7з + 11

7

8

40

8з + 14

8

 

Докато другите молитви сплашват и сковават противниците с тежки слова, то тази призовава божия гняв да се стовари върху тях с цялата си мощ. Скверните създания на Загарот са поразени от огъня и се подпалват. Само чрез пламъци техните грехове могат да бъдат изкупени!

За всяка точка, с която сбора на свещеника надмине този на противника, към щетите се добавят допълнително 10%. Тези щети са нанесени първия ход, а нататък важат правилата за изгасяне.

 

Пример:

Свещеник, който владее 30-то ниво (ПМ) (бонус 6) атакува свой противник с 5-то ниво божествен огън (трудност 5). Противникът е с един ранг по-слаб от свещеника. Нужната мана е 5. Свещеника хвърля 11 срещу 9 от противникът му.

Резултатът от проверката е 11 + 1 + 6 СРЕЩУ 9 + 5, т.е. 18 срещу 14. Свещеникът надделява с 4 в своя полза, т.е. нанася 140% щети от 5 зара + 6; С петте зара хвърля 18 и нанася 18*140% = 25 щети. Тези 18 щети се зачитат като подпалване и продължават да нараняват противника и следващите ходове, докато не се изгаси.

 

Преклон (безплатно) :

Изисква 5-то ниво (ПМ) и се подобрява с развиване на школата според таблицата по-долу.

При прилагане срещу същества, които не са немъртви или демони, трудността е увеличена с 2.

Получава +1 ход продължителност на ефекта на 32-ро и 37-мо ниво (ПМ).

Ефект – увеличава шансът за пропуск на повлияните, независимо от проверката

 

ниво преклон

изисквано ниво ПМ

шанс за пропуск

трудност

1

5

3 – 5

1

2

10

3 – 6

2

3

15

3 – 7

3

4

20

3 – 8

4

5

25

3 – 9

5

6

40

3 – 10

7

 

С тази молитва свещеникът призовава Божия гняв върху неканените на този свят създания и неверниците. Техният късмет започва да изневерява, чувстват се грешни и нежелани по тези земи. Преклонът повишава шансът им за критичен пропуск при проверки от всякакъв тип, включително при атака и защита, борене, молитви и т.н.

 

Изкупление (безплатно) :

Изисква 15-то ниво (ПМ) и се подобрява с развиване на школата според таблицата по-долу.

При прилагане срещу същества, които не са немъртви или демони, трудността е увеличена с 2.

Важи за физически и елементални атаки.

Получава +1 ход продължителност на 32-ро и 37-мо ниво (ПМ).

При прилагане на прогонваща молитва срещу повлиян от Изкупление” противник, свещеникът получава допълнително 1 бонус за проверката.

 

ниво изкупление

изисквано ниво (ПМ)

атака и защита

трудност

1

15

-1

3

2

20

-2

4

3

25

-3

5

4

30

-4

6

5

35

-5

7

 

Молитвата за изкупление носи на злите създания и грешниците слабост в битка. Атаките им се притъпяват, защитата им отслабва и за бойците на Филеной става лесно да ги надвият. Тази слабост влияе на всякакъв вид атаки, дори за магии.

 

Смразяващи слова (безплатно) :

Изисква 15-то ниво (ПМ).

Трудност 4.

При прилагане срещу същества, които не са немъртви или демони, трудността е увеличена с 2 (но този ефект не се събира с ефекта на изкупление). 

Ефект – свещениците получават +2 бонус при прилагането на прогонващи молитви върху повлияният от “Смразяващи слова” противник

Продължителност – 1 ход (включително следващото действие на свещеника)

Тази молитва не носи ефект сама по-себе си, но повлиява сериозно противниците на свещеника с тежестта си и ги сломява духом, подпомагайки следващата негова прогонваща молитва срещу тях.

 

Свещена разплата (безплатно) :

Изисква 30-то ниво (ПМ).

Трудност 6. При прилагане срещу същества, които не са немъртви или демони, трудността е увеличена с 2. 

Ефект – противниците не могат да напуснат помещението, в което се намират; докато са под ефекта на тази молитва получават +2 защита срещу молитвите “Страхопочитание”, “Прогонване на души” и “Свещена забрана”;

“Свещена разплата” е молитва, която може да се прилага само в затворено помещение и заставя повлияните врагове да останат и да се бият за живота си или да потърсят спасение, предавайки се на праведните синове на Филеной.

Успешното прилагане на “Свещена разплата” премахва въздействието на молитвите “Страхопочитание”, “Прогонване на души” и “Свещена забрана”, както ú тяхното успшешно прилагане премахва действието на “Свещена разплата”.

 

Страхопочитание (безплатно) : 

Изисква 35-то ниво (ПМ).

При прилагане срещу същества, които не са немъртви или демони, трудността е увеличена с 2.

Трудност 7 за слаб ефект. Силният ефект влиза в сила ако свещеникът надделее поне с 2 при проверката. В този случай слабия не оказва влияние.

Мана – 9

Слаб ефект (7) – повлияният е замаян (не предприема действие следващия си ход)

Силен ефект (9) – повлияният побягва, като продължителността се определя по стандартните правила за прогонващи молитви, сметнати за трудност 9

Слабият и силният ефект добавят +1 бонус на свещеника, ако на следващия ход след успешно прилагане на Страхопочитание” се опита да приложи Прогонване на души” на същия противник. Този бонус не се събира с бонусът от Смразяващи слова”.

Повлияните от тази молитва същества са способни да прозрат, че са се изправили срещу хора, които самият Бог желае да властват по Крея и че са навлякли на себе си божия гняв. Ужасени от подкрепата, която имат чадата на Филеной, те хукват в панически бяг далеч от тях.

 

Пример:

Свещеник, който владее 37-мо ниво (ПМ) (бонус 7) прилага “Страхопочитание” на противник, с който имат равни рангове. Нужната мана е 9. Свещеника хвърля 11, а противникът му 10.

Резултатът от проверката е 11 + 7 СРЕЩУ 10 + 7. Свещеникът надделява с 1 и противникът му е замаян.

Следващия ход свещеника прави повторен опит за същията молитва и този път хвърля с 3 повече от противника си. Тъй като го е надминал с повече от 2 важи силният ефект, но за пресмятане на продължителността на ефекта се счита трудност с 2 повече (9 вместо 7, все едно че свещеника е надделял с 1, а не с 3). При това продължителността на ефекта е 1(базов) +1(разлика) = 2 хода

 

Прогонване на души (безплатно) :

Изисква 40-то ниво (ПМ). Важи единствено срещу немъртви.

Трудност 9 за слаб ефект. Силният ефект влиза в сила ако свещеникът надделее поне с 2 при проверката. В този случай слабия не оказва влияние.

Мана – 11

Слаб ефект (9) – повлияният е вцепенен за 1 ход – не предприема действие и не се защитава следващия си ход; добавя +1 бонус за свещеника ако следващия ход се опита да приложи “Прогонване на души” на същото същество

Силен ефект (11) – душата на противникът е прогонена и на Крея остава единствено безжизненото му тяло

При неуспех – съществото получава +2 защита срещу “Прогонване на души” за следващия ход и +1 срещу всички останали молитви

При прогонването на души свещеникът произнася молитви, черпейки от силата на Филеной, с които той гони душите на немъртвите от този свят, а думите му са изпълнени с могъщество и власт. При успех, тази най-страшна за немъртвите създания молитва директно прекъсва пътя им по свещените земи на Филеной. 

 

Могъща молитва (безплатно) :

Изисква 20-то ниво (ПМ) и се подобрява с развиване на школата според таблицата по-долу.

Важи към – божествен огън, преклон, изкупление, смразяващи слова, свещена разплата, страхопочитание и прогонване на души

Мана – нужната мана се равнява на сбора от маната за всяка една молитва

Ефект – позволява едновременното прилагане на две или повече молитви; противникът, срещу който са приложени молитвите трябва да е един и същ;

Наказание – при прилагане на могъща молитва трудността на свещеника е увеличена с 1

Заровете за проверка се хвърлят веднъж за всички молитви, а резултатът се проверява поотделно за всяка една.

 

ниво могъща молитва

изисквано ниво (ПМ)

максимален брой молитви

1

20

2

2

30

3

3

40

4

 

С учения, практика и силна вяра, свещеникът е способен значително да подобрява своята ефективност, прилагайки чрез своите молитви и силното си съзнание повече от един ефект върху своите противници. Недостатъкът на тази техника е голямото количество мана, което е нужно на свещеника.

 

Пример:

Свещеник, който владее 30-то ниво (ПМ) (бонус 6) прилага на свой противник от равен ранг 6-то ниво “Божествен огън”, 1-во ниво “Изкупление” и “Смразяващи слова”. Труднстите са увеличени с 1, т.е. от 6/3/4 стават 7/4/5. Общата нужна мана е 16.

При хвърляне на заровете за проверка противникът хвърля 11, а свещеникът 10.

При това за трите проверки се получава 6 + 10 СРЕЩУ 7/4/5 + 11 = 16 СРЕЩУ 18/15/16

При това:

“Божествен огън” е неуспешна (16 срещу 18) и няма ефект.

“Изкупление” е успешна +1 ход (16 срещу 15), т.е. за 2 хода противникът ще има 1 наказание на атака, защита и при проверки срещу молитви.

“Смразяващи слова” е успешна (16 срещу 16), т.е. на следващия ход свещеникът ще има +2 бонус при проверка за молитва срещу този противник. Допълнителният бонус от “Изкупление” няма да важи.

 

Масово прогонване (безплатно) :

Изисква 25-то ниво (ПМ) и се подобрява с развиване на школата според таблицата по-долу.

Важи към – божествен огън, преклон, изкупление, смразяващи слова, свещена разплата, страхопочитание и прогонване на души; не може да се прилага с могъща молитва

Мана – нужната мана за молитвата умножена по коефицента за съответното ниво

Ефект – позволява едновременното прилагане на молитва върху повече от един противник

Наказание – при прилагане на 1-во ниво масово прогонване бонусът на свещеника е намален с 1, а на 2-ро ниво е намален с 2

Заровете за проверка се хвърлят веднъж от свещеника и отделно за всеки противник.

 

ниво масово прогонване

изисквано ниво (ПМ)

мана

наказание

брой противници

1

25

х 2

1

2 до 4 противника в непосредствена близост

2

35

х 3

2

до 8 противника на разстояние до 30 метра

 

Свещениците, специализирали се в прогонващи молитви, са способни да поразят едновременно група от противници с прогонваща молитва, а в последвие, с развиването на това умение, всички противници в радиус 30 метра (или най-силните 8 от тях, ако са повече). Масовото прогонване в някои ситуации е дори по-ценно от могъща молитва и има същия недостатък – нужна е повече мана за неговото прилагане.

 

Пример:

Свещеник, който владее 30-то ниво (ПМ) (бонус 6) прилага на група от три гула (на равен на неговия ранг) 5-то ниво  “Божествен огън” = трудност 5. Бонусът му е намален с 1, т.е. в случая става равен на трудността. Нужната мана е 5х2 = 10.

При хвърляне на заровете за проверка свещеникът хвърля 10, а гуловете съответно 8, 10 и 13.

При това:

Гул1 търпи 10 срещу 8 = 120% щети (за 5-то ниво те са 5з + 6).

Гул2 търпи 10 срещу 10 = 100% щети.

Гул3 устоява (13 срещу 10).

Свещеникът хвърля еднократно 5 зара + 6 щети, например сумарно 25, при което гул1 понася 30 щети, а гул2 25.

В примера не е отчетено, че гуловете имат податливост от огън и търпят повече щети при такива поражения!

 

Прогонване от тяло (безплатно) :

Изисква 20-то ниво (ПМ).

Трудност срещу психически контрол – 5 

Трудност срещу обсебване – 6 

Трудност срещу вселяване – 7

Ефект – прекратява мигновенно посоченото влияние

Когато скверна душа временно или за постоянно се е наместила в чуждо тяло, само свещените сили на Филеной могат да помогнат на подтиснатото създание. Ако прогонването е успешно, то съществото, използвало психически контрол, вселяване или обсебване не може да приложи повторно това свое умение отново до залез слънце на следващия ден, а подтиснатия е защитен от повторно въздействие от този вид влияния за същия период.

 

Божествена истина (безплатно) :

Изисква 25-то ниво (ПМ).

Ефект върху – всякакъв вид същества, които сменят вида си

Ефект – призовава съществата да приемат истинската си форма; премахва и ефектите на магиите на архимагьосника – безплътност и дезинтеграция, също и магията на отшелника животинска форма; важи срещу невидимост, породена от безплътност или преминаване в света на душите; не премахва действието на илюзии

Трудност:

     5 – ако свещеникът знае истинския вид на съществото

     7 – ако свещеникът знае, че има същество с променен вид, но не знае какъв е истинският му

     9 – ако свещеникът прилага молитвата “на сляпо”, без да знае, че има конкретно същество с променена форма (ефект върху всички същества на не повече от 30 метра от свещеника) 

 

Много твари умеят да се преобразяват, да сменят формата си или да преминават временно в света на душите. Такива са върколаците, вампирите, много демони и др. Божествената истина ги принуждава да покажат истинската си същност, безплътните да се материализират, преобразените да се трансформират в нормалния си вид. Освен това повлияните същества не могат отново да се трансформират отново в неестествена форма, преди да изчезнат от погледа на свещеника.

 

Пречистваща светлина (безплатно) : 

Изисква 10-то ниво (ПМ).

Действие – частично, свободна ръка

Продължителност – поддържа се

Мана за прилагане – 4

Мана за поддържане – 2 на ход 

Зона на ефекта – площта пред ръката на свещеника до разстояние 30 метра (90 градуса); височина 3 метра 

Когато свещеникът приложи тази своя сила, ярка светлина започва да струи от ръката му и да огрява на там, накъдето сочи. На това ниво на умението, единствената полза от светлината е, че подобрява видимостта.

 

Пречистваща светлина (безплатно) : 

Изисква 20-то ниво (ПМ) и 20-то ниво (ЛС).

Важи към – частично, свободна ръка

Допълнителна мана – 4 на ход

Зона на ефекта – покрива площта на четвърт сфера (90 градуса) с център свещеника, радиус 30 метра; ефекта е до височина 3 метра

Ефект върху – огрените същества на Филеной (не повече от осем)

Ефект – създава ефекта на 1-во ниво “Регенерация” върху повлияните

Ако свещеникът, усвоил пречистваща светлина, владее също и лечебните сили, може да приложи едновременно със нея регенерация, която важи за огрените от светлината създания на Филеной и изцелява техните рани.

 

Слънчева светлина (безплатно) :

Изисква 30-то ниво (ПМ).

Важи към – частично, свободна ръка

Допълнителна мана – 4 на ход

Нанася същите ефекти, както нормална слънчева светлина.

При съчетаване с Прогонване на души” или Божествен огън” в един ход се премахва изискването говор” за прилагането на молитвата. 

С повишаването на силата на свещеника, той е способен да излъчи от себе си самата божествена светлина, светлината на слънцето, светлината на Филеной.

Ако свещеникът владее поне 30-то ниво Защитни молитви (ЗМ), може да добави ефекта на 4-то ниво “Прояснено съзнание” върху огрените от него създания, премахвайки всякакви илюзии, попаднали на пътя на светлината. Приложена по този начин, пречистващата светлина коства допълнително 2 мана.

 

ОСВЕЩАВАНЕ (допълнително умение) :

Освещаване е допълнително умение, което всеки свещеник може да развие, независимо от основните школи, които е избрал. В същността си то е много разнообразно и дава възможност за освещавания на различни типове обекти, а някои от ефектите са свързани със основните му свещенически умения.

 

Освещаване на вода (безплатно) :

Изисква 4-то ниво Освещаване”.

Действие – извънбойно, отнема 5 минути, но нужно е водата да престои една цяла нощ

 

Ефект върху – съд с чиста вода

Мана – 2 x ниво освещаване (за всеки литър)

Щети на светената вода срещу немъртви – (ранг/2 свещеник) зара + ниво освещаване

Една колба светена вода съдържа около 250 милилитра. Щетите срещу немъртви са константни, а хвърлянето на колбата се играе по стандартните правила за атака от разстояние –до 10 метра. След петия метър получава 2 наказание за всеки метър.

Светената вода е нужна за всеки ритуал на освещаване и е първото нещо, което свещеника трябва да се научи да прави, ако иска да се занимава с подобни дейности. Освен значимостта си във всички ритуали и обреди, светената вода е силно оръжие срещу немъртви създания, нанасяйки им тежки свещени поражения. По преценка на ВИ светената вода може да нанася и значително по-големи поражения на немъртви при директното им заливане или изпиването ú, когато нещо подобно се случи в извънбойна ситуация.

 

Освещаване на тяло (безплатно) :

Изисква 11-то ниво Освещаване”.

Ритуалът за освещаване на тяло изисква колба светена вода.

Действие – извънбойно, отнема между 30 минути и 1 час

Ефект върху – тяло на загинало създание на Филеной

Мана – 15 + (ранг на загиналия х 4) - ниво Освещаване

Обредния ритуал за освещаване на мъртвец закриля тялото и душата на загиналия от всякакви скверни влияния, които могат да му бъдат приложени – той не може да бъде върнат като немъртво създание, душата му не може да бъде призована или уловена по нечисти методи, а плътта му и кръвта му придобиват неприятен вкус за създанията на Загарот и дори би могла да е отровна за тях.

 

Освещаване на помещение (безплатно) :

Изисква 15-то ниво Освещаване”.

Умението важи само срещу немъртви създания.

Ритуалът за освещаване на помещение се извършва по периферията му и изисква колба светена вода за всеки 4 метра.

На 20-то ниво Освещаване” свещеникът може да влага по две молитви, осветявайки помещение, а на 3-то – по три.

При повторно освещаване на помещение остава да важи освещаването на по-силния свещеник или новото освещаване.

Действие – извънбойно, отнема 15 секунди за всеки метър

Ефект върху – помещение, стая или сграда; мястото трябва по предназначение да се ползва за дом или за пренощуване от създания на Филеной

Мана – нужната за вложената молитва мана x 2

Ефект – всяко немъртво създание прави проверка всеки ход докато е в помещението дали ще бъде повлияно от молитвата, с която е осветено помещението.

Проверка – стандартната проверка за вложената молитва, като вместо да се хвърлят 3 зара от свещеника се зачита резултат 10 за тях ако помещението е осветено за една вечер или 8 ако е осветено за година

Освещаването на помещение е ритуал, който може да се приложи по два начина – така че да защити помещението за цяла година или само за вечер. Вторият вариант е значително по-силен и се прилага от свещеници, които очакват нападение от немъртви. Злите твари усещат ефектът, който тегне над помещението и обикновенно това е достатъчно да избягват влизането в него.

Свещеникът избира сам кои молитви да вложи в освещаването на помещение, като разбира се може да приложи само такива, които владее.

 

Списък с молитвите за освещаване на помещение:

     - 4-то ниво прояснено съзнание (ЗМ) – премахва илюзиите в помещението

     - ясна мисъл (ЗМ) – дава психическа защита срещу немъртви

     - защита от Бога (ЗМ) – повишава защитата в битка срещу немъртви

     - свещена забрана (ЗМ) – не позволява на немъртвите да атакуват

     - божествена тишина (ЗМ) – не позволява на немъртвите да прилагат магии

     - ВСИЧКИ ПРОГОНВАЩИ МОЛИТВИ

 

Освещаване на предмет (безплатно) :

Умението има 3 нива. Изисква 20-то ниво Освещаване”.

Ритуалът за освещаване на предмет изисква колба светена вода, а ефектът от освещаването важи само срещу немъртви.

Действие – извънбойно, отнема между 30 минути и 1 час

Ефект върху – предмет, медальон, оръжие, доспехи – задължително носещи символите на Филеной

Мана – нужната за стандатно прилагане на молитвата, умножена по коефицента в таблицата 

Ако носител на такъв предмет получава даден ефект от предмета и от друг източник, то важи ефекта само от по-силният от двата източника.

 

ниво освещаване на предмет

изисквано ниво освещаване

мана

ефектът важи

1

20

х 2

следващата битка

2

25

х 3

следващата задача (до месец)

3

30

x 4

винаги, когато носещият го е достоен

 

Освещаването на предмет е висша способност, която малцина свещеници владеят. Тя е ценна основно за свещеници, развили се в школата на защитните молитви. Осветеният предмет придобива спосбността да закриля носещият го и да му помага в борбата срещу немъртвите.

Дори и да владее освещаване на предмети, само чрез усвояването на специални знания един свещеник може да се научи да прилага определена молитва на предмет и докато учението за освещаване чрез двете стандартни молитви е широко разпространено, то нестандартните такива са трудни за усвояване, а знанието за тях и източниците на информация са изключително редки.

Усвояването на отделните освещавания на предмет става само в игра и е препоръчително за ВИ да се случва трудно и рядко.

 

Списък с молитвите за освещаване на предмети

Стандартни:

     - ясна мисъл (ЗМ) – дава психическа защита срещу немъртви

     - защита от Бога (ЗМ) – повишава защитата в битка срещу немъртви

 

Нестандартни:

     - регенериране (ЛШ) – носещия възстановява изгубени точки живот всеки ход

     - пречистване (ЛШ) – повишава устойчивостта на отрови на носещия

     - Усещане на зло (ЗМ) – носещия усеща зло (различни нива, както са в умението)

     - 4-то ниво прояснено съзнание (ЗМ) – премахва илюзиите за носещия

     - свещена забрана (ЗМ) – не позволява на немъртвите да атакуват носещия

     - протекция от нечист ефект – носещия е защитен от конкретен нечист ефект, например мъртвешко докосване, вампиризъм, превръщане във върколак и т.н.

 

ДАРОВЕ ОТ БОГА :

Филеной закриля и помага на истински вярващите и доказалите своята преданост към него. Свещените благословии се получават след дълги години молитви и предана служба или след героичен подвиг. Те са божествена награда за непоклатима вяра, смелост, себеотрицание, велика победа на доброто над злото и подобни. Понякога се получават след свещени ритуали, понякога без никакво провокиране и често дори свещеника да не знае, че е благословен с дар от Бога.

ВИ сам трябва да определи кога да даде на един свещеник такъв “дар”, но е препоръчително да го прави рядко и внимателно, като спазва изискванията.

 

Чисто тяло (дар от Филеной) :

Всеки свещеник, истински вярващ и отдал се на Филеной, притежава този дар.

Телата на свещениците са благословени от Бога на живота и не могат да бъдат използвани за никакви скверни ритуали, нито са подвластни на трансформиращите към вампир и върколак зарази. Плътта им е неприятна за ядене за каквото и да е същество, кръвта им е горчива и не дарява със сили кръвопийците.

 

Изворът на живота (дар от Филеной) :

Изисква 35-то ниво (ЛС). Много силен.

Позволява на свещеника да бъде източник на регенерация за живи създания на Филеной, намиращи се на разстояние до 30 метра, като тази способност той прилага свободно действие. Коства 10 мана на ход и е свободно действие. Важат правилата за “Регенериране” от (ЛС).

 

Благословена ръка (дар от Филеной) :

Изисква 35-то ниво (ЛС). Може да се получи повече от веднъж.

Добавя 5 бонус към “Лечение” и 1 бонус към “Регенериране”. Бонус точките са примерни и могат да бъдат променяни според ВИ, дори е препоръчително да се дават по-малки, но по-чести бонуси.

 

Чисто съзнание (дар от Филеной) :

Изисква 37-мо ниво (ЗМ) и 25-то ниво (ПМ).

Благословеният с “чисто съзнание” е неподвластен на каквито и да е психически атаки и илюзии. Неговият разум е зад непреодолима бариера и не може да бъде докоснат, не се повлиява от ефекти и заблуди, а мислите му не могат да бъдат прочетени.

 

Осветяване от Филеной (дар от Филеной) :

Оръжието или доспехите на някой войнстващ свещеник, инкрустирани със символи на Филеной и думи, възхваляващи името му, могат да бъдат осветени от самия Бог, обикновено преди или след битка, при молитва. Това освещаване може да е временно или постоянно, а характеристиките са като тези, получавани от нормалното освещаване на предмети или да дават уникални способности, определени от ВИ.

 

Свободна душа (дар от Филеной) :

Този дар трябва да бъде даван на по-високи рангове, тъй като е много силен, особено в комбинация с прераждане.

След смъртта, освободената душа на свещеника не може да бъде уловена чрез нечисти ритуали нито от некроманти, нито от демони, нито от Загарот. Нейният път е ясно очертан – мястото ú е при Филеной.

 

Прераждане (дар от Филеной) :

Този дар има 6 нива, всяко от които дава 1/6 шанс свещеника да бъде възкресен от Филеной, след смъртта си. Дарът може да бъде получен директно на второ-трето ниво, но е препоръчително да се получава ниво по ниво при големи заслуги. При всяко прераждане свещеникът губи едно ниво “прераждане”.

Всемогъщия Филеной бди над своите синове и техните свети постъпки не остават незабелязани от него. След смъртта им има шанс да бъдат върнати в същата си форма, при което тялото им се появява на някое спокойно и чисто място – обикновено храм, в който са отправяли молитвите си, родния им дом или там където са загинали. Мястото, на което се появява тялото е винаги безопасно и това никгоа не се случва пред погледа на който и да било. Най-вероятно е да се случи до ден-два след смъртта, но не е изключено да е месеци, години или векове по-късно. Свещеникът може да не помни последните моменти, часове или дори дни преди смъртта си, но може и да помни всичко.

 

Могъщество (дар от Филеной) :

Препоръчително е да се получава от свещеници с висока концентрация (над 20).

Свещеникът възстановява използваната за свещени умения мана веднага след тяхното прилагане. Важи за умения на свещеник и паладин. Ограничението от максималната мана остават, както и загубата на мана при други умения и магии, които изискват такава.

Възможно е свещеник, доказал своята святост пред Филеной и светлите цели, за които ползва божествените сили, да получи неограничена мана за свещените си умения. Този безценен дар се губи при първото безсмислено или негативно използване на някоя от свещените способности (по преценка на ВИ до колко е неправилно действието на свещеника).

 

Закрила (дар от Филеной) :

Този дар се различава от останалите по това, че не е нужно свещеникът да се е развил в определена насока, нито е нужно да е висок ранг, а просто да е достоен и да се моли за помощ в пагубна ситуация. Получава се изключително рядко.

Когато каузата е свята, а смъртта – неизбежна, е възможно Филеной да чуе молитвите и да изпрати на помощ ангел. Това се случва изключително рядко и само на чедата, които Богът най-много обича. Ангелът се появява с ослепителен блясък и обикновено има зададена цел или да запази нечии животи, или да се изправи срещу могъщ враг – демон или слуга на Загарот.