Стрелец

     Стрелците са герои, които са избрали да решават битките си от възможно най-голямо разстояние и разчитат на изключително висока атака, често прицелена, която може да доведе до сериозни критични поражения. Въпреки, че разчитат враговете им да не достигнат до тях, те имат възможността да усвоят защитни умения и са добре подготвени както за атаки от разстояние, така и за близкобойни.

     Въпреки, че бойното умение “Стрелба”, обединява общите техники за стрелба с лъкове и арбалети, повечето стрелци избират единия от двата типа далекобойни оръжия, усвоявайки специфични умения, които важат само за него. Предимството на лъковете е, че с тях атаката на стрелеца може да се прецизира по много различни начини, както и това, че презареждането става почти мигновено. За разлика от тях, арбалетите се презареждат бавно и трудно и излагат стрелеца на голяма опасност, ако наоколо има врагове, но за сметка на това нанасят много по-сериозни щети.

 

Най-често срещани раси – човеци, елфи;

Религиозност – средна;

Морал – среден;

Предпочитани съюзници войн, паладини, елементалисти;

Възможни конфликти със – няма;

Усвояване на допълнителни класове – авантюрист срещу 5тзу

 

Умения :

 

Набито око (2тзу) :

Умението има 5 нива, всяко от които добавя 1 Защита разстояние, пасивна.

Стрелецът е изключително добър в преценяването на траекториите на своите стрели, но това му помага и срещу чуждите. Умението му помага да се предпази от всякакви летящи към него обекти, подобрявайки неговата преценката за тях и предвиждането му къде ще попаднат, още преди да бъдат изстреляни или хвърлени в негова посока.


Тактическо прикритие (2тзу) :

Изисква 2-ро ниво “Набито око”.

Увеличава бонуса от прикритие с 2 стига да има поне някакво прикритие (минимум 1), което стрелецът ползва. Прикритието не може да надвишава 10.

Умението за добро прикритие е безценно за стрелеца, особено срещу противник, който също има добри умения в стрелбата. Обучението на тактическо прикритие обучава на оптимално възползване от дадена позиция и на преценяване на това каква видимост има врагът, колко труден би бил неговият изстрел и как да бъде затруднен максимално.

 

Очи на гърба (4тзу) :

Умението има 2 нива.

1-во ниво изисква 20 ловкост и 2-ро ниво “Набито око”.

2-ро ниво изисква 30 ловкост и 3-то ниво “Набито око”.

Умението не може да се приложи в един ход заедно с други умения, изискващи пълна концентрация (“Орлово око”, “Силов изстрел”, “Двоен изстрел”).

Очи на гърба е умение на стрелците, което могат да усвоят в следствие на своята голяма ловкост и наблюдателност. Всяко ниво дава възможността на стрелеца да се предпази умело от един противник повече, без да получи наказания на активната си защита. 

 

Пример:

Всеки от три стрелеца е нападнат от четири противника. Първият (Стрелец 1) няма умението “Очи на гърба”, втрорият (Стрелец 2) има първо ниво, а третият (Стрелец 3)  – второ ниво. Всеки от тях има 20 активна защита.

Стрелец 1 ще има 20/16/12/8 активна защита съответно срещо първи/втори/трети/четвърти противник. Той губи по две степени активна защита след всеки противник.

Стрелец 2 ще има 20/20/16/12 активна защита съответно срещо първи/втори/трети/четвърти противник. Той губи по две степени активна защита след всеки противник, с изключение на първия.

Стрелец 3 ще има 20/20/20/16 активна защита съответно срещо първи/втори/трети/четвърти противник. Той губи по две степени активна защита след всеки противник, с изключение на първите два.

 

Нестандартна защита (5тзу) :

Изисква 3-то ниво стрелба.

Свободно действие при защита от близкобойна атака.

Позволява на стрелеца да използва “Защита отбиване” използвайки своя лък или арбалет за отбиване на вражите атаки. След ползване на това умение, оръжието му се счита за отбито, тоест не може да го ползва повторно за атака или защита, преди да възстанови хвата като частично действие.

Въпреки че оръжията, които стрелецът ползва, са неудобни за отбиване, чрез на подходящи тренировки и бойни техники, той е способен да ги използва за отбиване. Независимо дали успее, за самия опит е нужно да хване оръжието си по начин, който не е удобен за стрелба или по-нататъчна защита. Умението не е приложимо във всяка ситуация, но когато положението стане напечено, допълнителната защита от него може да се окаже решаваща.

 

Пример:

Стрелецът Шарпшуутър, който владее нестандартна защита, е нападнат отблизо от два орка. Срещу първият орк той използва нестандартна защита и на практика добавя своята сила/4 към защитата си. Срещу втория орк обаче е принуден да ползва Защита отбягване, защото лъкът му вече е отбит и не може да го ползва за защита, включително за умението “нестандартна защита”. В последствие, на своя ход, той трябва възстанови хвата си като частично действие и в случай, че не е овладял умението “бързо зареждане”, няма да може да стреля този ход, защото зареждането на стрела ще му коства също частично действие, с което ходът му приключва.

 

Сигурен изстрел (5тзу) :

Успешен противников удар от провокирана атака не прекъсва стрелбата на стрелеца.

Когато стрелец се опита да стреля, въпреки че е в близък бой с противник, търпи провокираната атака на своя враг. В случай, че тази атака е успешна, опитът за стрелба на стрелеца е неутрализиран. Това обаче не важи за стрелец, овладял “сигурен изстрел”. Тази техника учи на предпазване на самото оръжие и на запазване на концентрация при поети поражения и дава възможност за успешен изстрел дори в посочената ситуация.

 

Близкобойна експертиза (5тзу) :

Изисква владеенето на “Сигурен изстрел”.

Умението не важи, ако стрелецът е нападнат от повече един противник и някой от нападателите владее “задружна атака”.

Проверка –  Пъргавина -4 + 3 зара СРЕЩУ Пъргавина + 3 зара

Владеещият това умение стрелец е способен така да пази дистанция и да отскача от противника си отблизо, че да не оголва защитата си, когато стреля. Ако противниците около стрелеца са повече от един, ако сборът на който и да е от тях е по-висок от този на стрелеца, всички получават правото си на провокирана атака.

 

Бързо зареждане (4дтзу) :

Прави зареждането на стрела за лък от частично на свободно действие към стрелба.

Бързото презареждане учи стрелеца изключително бързо да изважда своите стрели и да се прицелва, докато ги зарежда в лъка си и опъва тетивата. Веднъж усвоил тази техника, той не губи допълнително време за това действие.

 

Орлово око (4тзу) :

Умението има 5 нива, всяко от които добавя 2 атака от разстояние. Нивото на това умение не може да надвишава нивото Стрелба”.

Частично действие – прицелване.

Прицелването отнема частично действие или се получава като свободно действие след първата атака по даден противник. Прицелването се губи, когато стрелеца отклони вниманието си от целта или се придвижи.

Това е способността на стрелеца да се прицелва в противник и да не го изпуска от поглед нито за миг. Преценявайки всяко негово движения, той е способен да изпрати стрелите си по-точно към него. Достатъчно за стрелеца да се прицели е един изстрел или просто да отдели секунда, преди първият си изстрел.

 

Светкавичен поглед (3тзу) :

Изисква 3-то ниво “Oрлово око”.

Важи към – Орлово око

Светкавичен поглед позволява на стрелеца винаги да ползва 1/2 от бонус атаката от умението “орлово око”, давайки му способността за стотни да се прицели почти перфектно по своите мишени.

 

Преценяващ поглед (4тзу) :

Изисква владеенето на 5-то ниво “Стрелба”.

Премахва наказанията при стрелба по противник, който участва в близък бой.

В повечето битки се достига до схватки лице в лице, а когато стрелец се опитва да се прицели в противник, участващ в такава, той има сериозни затруднения. Владеещият това умение стрелец има способността да се прицели безпогрешно в подобна ситуация, преценявайки идеално движенията на биещите се и времето за полета на своята стрела.

 

Далекобойност (6тзу) :

Изисква владеенето на 2-ро ниво “Стрелба”. Важи само за лъкове.

Увеличава далекобойността на лъковете с 10 метра.

Усъвършенствалият се в тази насока стрелец е овладял перфектно опъването на тетивата и придаването на лека парабола на стрелите си, когато разстоянието е голямо, без това да повлиява на неговата точност. Тази способност дава възможност за по-ранно започване на ефективни бойни действия, възможност за поддържане на бой от по-голямо разстояние и нерядко възможността за допълнителен изстрел по отдалечаващ се противник.

 

Парабола (4тзу) :

Изисква “Далекобойност”. Важи само за лъкове.

Намяла наказанието от 20% на 10% при стрелба с парабола.

Чрез редовни тренировки и практикуване на изстрели с парабола, стрелците са способни да овладеят по-добре този начин на стрелба. Умението увеличава значително разстоянието, на което могат да бъдат ефективни в битка и ги прави по-ефективни при сражения в открити местности, особено срещу бавноподвижни противници.

 

Прецизен изстрел (3тзу) :

Изисква 3-то ниво “Стрелба”.

Намаля прикритието на противник с 3, като разбира се той трябва да се вижда (да няма пълно прикритие). Минимумът на прикритието е 0.

Изключително ценно при масови битки и при позиционни престрелки. Героят, владеещ проникващия изстрел, е способен безпогрешно да уцели добре прикрит противник, стига дори малка част от тялото му да се е показала. Едно от най-безценните качества, които се придобива с това умение, е безпогрешната стрелба дори и през приятели, които се намират точно пред стрелеца, пречейки на противниците да го достигнат, както и сражения в гори, сгради, крепости, наблюдателници и т.н.

 

Проникващ изстрел (5тзу) :

1-во ниво изисква 3-то ниво “Стрелба”. При нанасяне на 200% щети абсорбирането от доспехите е намалено с 1/4. Намаля покритието на доспехите на жертвата с 1.

2-ро ниво изисква 6-то ниво “Стрелба”. При нанасяне на 300% щети абсорбирането от доспехите се намаля на половина. Намаля покритието на доспехите на жертвата с 2.

Умението “проникващ изстрел” се придобива след подробно изучаване на доспехите. В следствие на това, елитните стрелци са способни да целят по определени свивки и слаби места, нанасяйки значително по-сериозни щети на враговете си.

Ако покритието на доспехите е намалено също и от прицелена атака, то важи единствено по-високото намаляване от двете, не се събират.

 

Витални поражения (10тзу) :

Изисква 4-то ниво “Стрелба”.

Когато стрелецът направи прицелена атака, успее да нанесе критично поражение и да намали покритието на доспехите до 0, то към ефекта на критичното поражение се добавя според зоната :

–        повредена ръка (ръце)

–        повреден крак (крака)

–        зашеметяване (глава)

–        вътрешно кървене (тяло)

Опитният стрелец познава добре слабите точки на враговете си и е способен да ги порази възможно най-тежко, стига да успее да нанесе достатъчно точна прицелена атака. Трудността на изпълнението на тази техника се покачва значително ако противникът носи тежка броня и може дори да е неприложимо, ако тя покрива напълно всички слаби места.

 

Силов изстрел (10тзу) :

Изисква 4-то ниво “Стрелба”.

Цялостно действие.

Добавя сила/5 щети.

Влагайки сила в обтягането на тетивата, стрелецът е способен да придаде допълнително сила на своите изстрели, поразявайки противниците си с по-голяма пробивна мощ. Такъв изстрел отнема повече време от обикновен и поради това не може да се прилага в един и същи ход с уменията “очи на гърба” и “двоен изстрел”.

 

Изстрел в движение (4дтзу) :

Умението има 5 нива.

Цялостно действие.

За използването на това умение, изискването за сила за използване на лък се удвоява.

Позволява на стрелеца в рамките на един свой боен ход да се придвижи (ходене) и да стреля, в който и да е момент от своето преместване. Тази атака е намалена с 5 и има повишен шанс за директен пропуск, отразен в таблицата.

За къс лък или ръчен арбалет умението може да се приложи с бягане вместо с ходене, а ако се приложи с ходене, наказанието от 5 атака отпада.

 

ниво изстрел в движение

изисквано ниво

стрелба с лък

директен пропуск при

1

3

3-10

2

4

3-9

3

5

3-8

4

6

3-7

5

7

3-6

 

Тази техника е най-лесно приложима с малки оръжия за стрелба и може да се осъществи, когато придвижването се извършва в права посока. Умението е изключително полезно при движение към прикритие.

 

Стрелба от кон (4дтзу) :

Умението има 3 нива. Важи само за лъкове.

Изисква 3-то ниво езда и 3-то ниво “Изстрел в движение”. В ходовете, в които конят не се движи, наказанията са намалени на половина.

 

ниво стрелба

от кон

изисквано ниво

стрелба

наказание

на атака

1

7

8

2

8

6

3

9

4

 

Конните стрелци са едни от най-добрите бойци, поради предимството на разстоянието, което имат и способността им да го запазят. Това превръща бавните противници, които разчитат на близък бой, в беззащитни жертви. Стрелбата от кон обаче е доста трудна за усвояване и само най-елитните стрелци успяват да са достатъчно точни, докато яздят.

 

Двоен изстрел (10/5тзу) :

Умението има 5 нива, първото от които коства 10тзу, а останалите по 5тзу.

Изисква “Бързо зареждане”. Важи само за лъкове.

Позволява на стерелеца да стреля един допълнителен изстрел на ход, непосредствено след първия. Този втори изстрел не може да ползва умение, което изисква цялостно действие.

 

ниво двоен

изстрел

изисквано ниво

стрелба

наказание на

атака

наказание на

щети

1

6

8

4

2

7

6

3

3

8

4

2

4

9

2

1

5

10

0

0

 

Умелите стрелци са способни да овладяват изключително бърза стрелба с лък. Те са способни да изстрелят две стрели за един ход, което ги прави изключително ефективни във всяка бойна ситуация. Въпреки това, тези изстрели са по-неточни, тъй като в бързината стрелците нямат почти никакво време за прицелване. Двойният изстрел не е подходящ във всяка ситуация, но предимства, които дава – поразяването на два противника за един ход, или две попадения в един, са безценни.

 

Военна експертиза (виж текста) :

Умението позволява научаване на ниво бойно умение на посочената по долу цена, но наученото умение не може да надвишава нивото “Стрелба”.

Едно ниво ръкопашен бой – 2тзу и 2дтзу.

Едно ниво бой с тояга или нож – 3тзу и 2дтзу.

Едно ниво бой с меч/брадва/копие/боздуган/чук/боздуган на верига – 4тзу и 2дтзу.

По време на обучението си, стрелците получават елитна подготовка за бойни ситуации, която включва не само стрелба с далекобойно оръжие, но и овладяване на близкобойно такова. Въпреки, че това им коства време и усилия, избралите тези учения, се превръщат в много по-професионални войни и са способни да реагират адекватно в ситуации, в които други стрелци биха могли единствено да се защитават или да бягат.