Психозаклинател

Най-новопоявилата се каста магьосници. За никого не е тайна, че психозаклинателските умения и похвати са заимствани от поданиците на Загарот, но въпреки това дори в най-религиозните центрове на цивилизования свят, този вид магия не е забранен. Есенцията на психозаклинателските способности е манипулация, измама и вмешателство в чуждите съзнания, внушения и четене на мисли, причиняване на огромна болка и дори смърт. Тези магьосници са способни да създават илюзии за враговете си, да ги дезориентират напълно, да повлияят на емоциите и поведението им и дори изцяло да ги контролират. Именно поради това могъщество те са толкова ценени и търсени, въпреки омразата към тях. Безценни са към всяка приключенска група, тъй като владеят уникални приоми. Дори стражите работят с тях, поради умението им да разгадават чуждите мисли и да въздействат по безподобен начин върху чуждата психика, когато това е нужно.

Въпреки че не може да се каже за всички, голяма част от психозаклинателите се блазнят от дори по-голямо могъщество, отдавайки се на тъмния Бог и обединявайки силите си с немъртвите. Именно тази лоша слава носи дори на психозаклинателите, верни на Филеной и хорските раси, омраза и презрение навсякъде, където отидат.

Уменията на класа се делят основно на четири групи – психически въздействия, внушения, илюзиoнизъм и способности на съзнанието.

  • Най-често срещани раси – човеци, елфи, хоргущи;
  • Религиозност – средна към Филеной; понякога силна към Загарот;
  • Морал – единствено към своите подобни и тези, които могат да използват;
  • Предпочитани съюзници – авантюристи;
  • Възможни конфликти със – стрелци, войни, свещеници, паладини, отшелници, елементалисти, архимагьосници;

 

Описание на примерни умения и школи:

ПСИХИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ :

Тази група психозаклинателски магии са основно насочени към директно поразяване на противниците и могъщи влияния върху психиката и действията им за кратки периоди от време – респективно в битки.

Психическите въздействия могат да се прилагат и в комбинации – няма значение колко от въздействията прилага психозаклинателят по дадена жертва наведнъж, единствено маната се сумира. Зарове за атака и защита се хвърлят наведнъж, ефектите се гледат по отделно.

Предугаждане :

Една от малкото магии, подобряващи значително защитата на психозаклинателя. Приложена без "четене на мисли" представлява съвсем лек допир на съзнанията, който цели да разбере повече за атаката на нападателя и по този начин магьосникът да е една идея напред. С успешно действие "четене на мисли" ефекта от това предугаждане е много по-силен и допринася изключително много за отбягването на вече пределно ясната атака.

Вътрешна рана :

Поразяваща магия от по-висок клас, причиняваща още по-високи поражения от психовзрива, стига психозаклинателя да има наистина сериозен превес над противника си в психическо отношение. При по-равностойни психически противници, магията се прилага трудно и не нанася дълготрайни поражения. Поради това тя обикновено се избира от по-опитни магьосници или като втора поразяваща магия.

Физически, ефектът от нея се усеща като остра болка в туловището на жертвата. Магия временно причинява сериозни проблеми във функционирането на органите, което макар и за кратко може да доведе до загуба на съзнание или смърт. По-леки проблеми със засегнатите органи понякога са на лице с дни след претърпяването на ефекта на вътрешна рана.

Разконцентрация :

Разконцентрацията е силна магия, създаващата замайване и объркване в главите на жертвите, повлияващо пагубно на способностите на противниците за стрелба или кастване на магия. При всяко от тези действия те имат наказание на атаката, посочено в таблицата и шанс напълно да се провалят в начинанието си. Трудността се определя от посочената по-горе, трябва да съберат сбор равен или по-висок с хвърляне на 3 зара.

Магия дава предимство на психозаклинателя срещу голяма част от противниците и основно срещу тези, които по принцип са му трудни за побеждаване – магьосниците.

Освен това свое приложение, магията може да се прилага и с обратен ефект на някой съюзник, при което обаче бонусът е наполовина (от 1 до 5 атака при магии и стрелба). Каст на единия от двата начина незабавно премахва предното влияние, ако е било противоположното.

Паника :

Тази магия обединява в себе си цели пет начина на влияние върху психиката на противниците, като психозаклинателя сам избира кой от начините да усвои и по кой да приложи магията. Тези влияния тотално объркват възприятията на повлияния, побъркват го и го довеждат до налудничави решения, често водещи до фатален край в една битка. Изключително могъща магия, но и трудна за изпълнение. Единствено най-опитните психозаклинатели са способни да я приложат и то само срещу психически слаби противници.

ВНУШЕНИЯ :

Въпреки общата основа с психически въздействия, за психозаклинателите има отличителна разлика между двете школи. Есенцията на внушенията е в допир с чуждото съзнание на много по-дълбоко ниво, а не просто постигане на повърхностен или краткотраен психически ефект. Чрез магиите на тази школа психозаклинателите могат да прочетат мислите в чуждото съзнание, да хипнотизират, да заличават спомени, дори да получат власт над волята на повлияните от ефектите им или изцяло да обсебят тялото им.

Подобно на психическите въздействия, общите правила за внушения са следните:

Обектът на внушението усеща много ясно влиянието върху себе си, кой е причинителят и къде се намира, независимо дали има визуален контакт между двамата. Това обаче не се случва, ако приложената към него магия е прикрита. Тогава той въобще не разбира, че нещо му е приложено.

Усещане на лъжа :

Усещане на лъжа е най-простото умение в тази школа и е базова техника за тези, които искат по-нататък да се развият към четене на мисли. Често и представители на други школи научават това умение без да задълбават в техниките на внушенията.

Четене на мисли :

Четенето на мисли е способност на психозаклинателя да проникне в главите на противниците си и да усети за какво мислят в момента. Това често му помага да разбере ценна информация, да отличи истина от лъжа, да усети чувства и емоции. Магията представлява допир единствено до конкретната мисъл в главата на повлияния, но не манипулира мисленето му, насочвайки го в дадена посока, нито има достъп до спомени и подобни. Получената информация е под формата на мисли, не реч и не е нужно психозаклинателят и обекта да говорят един език или дори по подобен начин, за да могат мислите да бъдат разбрани.

Внушение :

Внушение е въздействие, което може да се приложи върху някого единствено ако е под хипноза. Ефектът му е трайно повлияване върху мисленето на обекта за нещо определено, промяна в самите му разбирания по конкретен въпрос и поставяне на цел или амбиция да направи нещо определено, в правотата на което ще бъде убеден, ако магията му повлияе успешно. Трудността се определя от много фактори, но най-основният е колко далече е конкретното внушение от настоящите разбирания на oбекта.

Забрава :

Влияние, действащо под хипноза, забравата води до загуба на спомени на повлияния, изтриване на паметта му. Има възможност част от по-ярките спомени да се върнат постепенно или да присъстват в сънищата на повлияния. "Припомнящи" и наподобяващи събития също могат да му върнат като проблясък част от спомените. Дори и да не се случи, в него витае странно чувство на празнота и загуба. Загубената памет обаче по никакъв начин не повлиява на уменията и инстинктите му и дори да не помни на какво е способен, възможно е да го приложи по подсъзнателен навик или в стресова ситуация.

След успех на това влияние, хипнотизираният обикновено изпада моментално в дълбок сън. При провал той излиза от хипноза в паника и усещане за силно вмешателство в мислите му.

ИЛЮЗИОНИЗЪМ :

Илюзионизмът е най-повърхностният от всички допири и най-слаб като магическо въздействие директно върху съзнанията на повлияните, но това въобще не го прави по-слаб от останалите школи. Дори напротив, въпреки че влияе само върху петте чувства на съществата и не повлиява умовете им по друг начин, илюзионизмът може да се прилага така, че да е изключително ефектен. Друго негово предимство е, че магиите от тази школа не могат да бъдат усетени като такива нито чрез архимагьоснически приоми, нито от самите съзнания на повлияните, колкото и да са силни психически те. Школата включва основно дефанзивни магии и ефекти, които могат да повлияят единствено непряко в една бойна ситуация, но са безценни в такива, както и във всички други, стига да е подбрано правилното им приложение.

Илюзии :

Първата и основна магия, която се учи от всеки илюзионист и е основа на всички останали магии от школата – това е магията да залъгва сетивата на другите същества. Колкото по-сложна е илюзията, толкова по-трудна е за създаване от психозаклинателя и толкова повече мана коства.

Коментар: Почти цялата школа описва видовете илюзии, сложността им според това колко са комплексни, детайлност и т.н. Играч с богато въображение, въоръжен с високо ниво илюзии, наистина не е за подценяване.

Размит образ :

Една от по-лесните, но безценни магии на школата, допринасяща за защитата на психозаклинателя. При нейното прилагане нападателите изпитват трудности и леко размазване на погледа, когато се опитат да го фокусират върху магьосника, което им пречи да направят качествена атака, особено ако е от разстояние.

СПОСОБНОСТИ НА СЪЗНАНИЕТО :

За разлика от предните три школи, това е група от умения, които учат психозаклинателите не как да въздействат на чуждите съзнания, а как да се концентрират и да използват своето по най-добрият начин. Повечето от тези способности не са магии сами по себе си, но подобряват останалите или дават възможност за по-продължителното и качественото им прилагане. Въпреки че са обединени в обща школа и наука, повечето от тях са съвсем отделни умения и психозаклинателите могат да изучат само някои от тях и то когато им остане време, като това им дава възможност да се съсредоточат основно върху някоя от предните три школи и да използват тази за допълнително подобряване на способностите.

Вътрешно спокойствие :

Умението вътрешно спокойствие подобрява способността на психозаклинателя да възстановява магическата си енергия, когато си почива или когато пие магически елексири, възобновяващи маната му. Това е особено полезно, когато той изпадне в трудни ситуации с оскъдни провизии, както и в напрегнати битки, когато всяка секунда, загубена в пиенето на допълнителни магически елексири може да доведе до лоши последствия.

Психична маска :

Това умение дава на психозаклинателя да изпадне в транс, който намаля усещанията му, замъглява почти изцяло възприятията от околния свят и го прави напълно беззащитен. В това си състояние обаче той е неосезаем за усещане на съзнание и има психическата защита. Единственото, което може да прави е съвсем бавни движения, например преминаване на метър на няколко секунди, пускане на предмет и подобни. Умението рядко намира приложение и повечето хора всъщност дори не подозират за неговото съществуване. В някой ситуации обаче може да е доста полезно.

 

Очаквайте, напълно безплатно, игралната версия на Заветът на Крея в този сайт.

Системата ще съдържа всички необходими правила и пособия за игра!

Абонирайте се за новини и следете форумите, и Фейсбук страницата за ъпдейти по темата!