Паладин

     Паладините са бойци, които си служат умело с хладния оръжия и по-добре от всеки друг се справят при отбрана с щит и бой от кон. Основната им сила обаче идва от Филеной, който ги дарява със своята свещена закрила и способности да поразяват поданиците на злото и да изливат отгоре им божествения гняв. Паладините са пазители на Крея от всяко зло и неправда. Възпитани на светия си кодекс и морал, те не познават страх и биха рискували живота си без колебание в битка срещу злодеи, неверници, демони, немъртви и всеки друг, който петни името на Филеной с нечестив живот на светата земя.

 

Най-често срещани раси – човеци, хоргущи;

Религиозност – фанатична; почитат Филеной;

Морал – готови на саможертва за принципите си, владетеля си и Бога;

Предпочитани съюзници свещеници, елементалисти;

Възможни конфликти със – психозаклинатели, авантюристи;

Усвояване на допълнителни класове – войн или свещеник срещу 5тзу

 

Умения :

 

Морал (2дтзу) :

Умението има 5 нива.

Всяко ниво добавя 1 към сбора на паладина при проверка за страх, агресия, объркване, вцепенение и други подобни влияния, независимо дали са породени от психозаклинателската магия Паника” или от друго.

Това умение олицитворява дисциплината, куражът и увереността, на които един паладин е възпитаван. Тези войни са по-смели в битки и запазват хладнокръвието си, дори изправени срещу най-страшните създания. Безстрашието и дисциплината са нужни, за да не се допуска паника в неподходящ момент, която да доведе до пагубни последствия.

 

Водачество (4дтзу) :

Изисква 3-то ниво морал.

Бонусът от умението Морал” на паладина важи и за неговите съюзници, стига да ги предвожда или да изпитват доверие и уважение към него.

Паладинът, развил това умение, е силен лидер и водач на групата, вдъхващ от смелостта си и на останалите. За да се постигне този ефект, той трябва да повдига бойния дух на своите съюзници със своите думи и дела.

Внимание! Ако има повече източници на морал, например два паладина, то важи само най-високият бонус; не се събират.

 

Зонална защита (4дтзу) :

Умението има 3 нива. Всяко ниво добавя 2 защита срещу прицелени атаки.

Важи наполовина за атаки от разстояние.

С придобитото умение в множество тренировки, дуели и битки, паладините успяват да усъвършенстват своята защита за ситуации, в които противникът се опитва да нанесе прицелена атака в определена зона.

 

Зонално прикритие (4дтзу) :

Изисква 3-то ниво зонална защита. Добавя 1 покритие на доспехите.

Подобряването в техниката на зоналната защита позволява на паладините да се предпазват по-добре от критични поражения, давайки му възможност да се възползва по-добре от покритието на своите брони.

Покритието на доспехите не може да надвишава 5/6.

 

Тежки доспехи (4тзу) :

Умението има 2 нива. Всяко ниво намалява изискванията на доспехите с 3 сила.

Паладините са добре обучени войни, тренирани от малки на изкуството на войната. Специализацията им да ползват доспехи им помага да се чувстват по-добре в тях и да се справят по-умело с ограниченията на подвижността.

 

Отбрана (7тзу) :

Умението има 3 нива. Всяко ниво добавя 2 защита при ползване на щит и 4 бонус здравина при проверка за чупене на щит.

Дефанзивните техники за боравене с щит дават сериозно предимство на паладините в битка и ги превръщат в едни от най-недосегаемите бойци. Умението учи на начини за отбиване на ударите, така че да се постигне най-добър ефект като едновременно се неутрализира атаката и се намалява рискът за поражения върху щита.

 

Технично отбиване (5тзу) :

Изисква 1-во ниво “Отбрана”.

Свободно действие, когато паладинът е атакуван.

Важи само при близък бой и когато паладинът се защитава със щит. Атаката на нападателя трябва да се провали поне с 4 (при едноръки оръжия) и 8 при двуръки.

Когато тази проверка е в полза на паладина, оръжието на противника е отклонено”. Докато оръжието е отклонено, то не може да бъде ползвано за отбиване, а самото възстановяване на хвата отнема частично действие (виж правилата за обезоръжаване).

Може да се прилага по веднъж на ход за всяко ниво отбрана.

При успешна защита паладинът успява да “отклони” оръжието на своя противник. Това дава възможност на него и съюзниците да нанесат по-опасни атаки, преди врагът да се е окопитил и отнема време на противника за възстановяване на гарда преди следваща атака.

 

Изблъскване с щит (10тзу) :

Изисква 3-то ниво “Отбрана”.

Изблъскването с щит е опит за събаряне, който не провокира атака (виж правилата за събаряне).

Може да се приложи като:

     -     частично действие към близкобойна атака

     -     вместо провокирана атака

     -     като стандартно действие

Не може да се приложи два пъти срещу даден противник за един ход.

Изблъскването с щит е техника, при която паладините използват своят щит да извадят противника от равновесие или да го поставят в неудобна позиция и да оголят гарда му. Обикновено се използва непосредствено преди атака. Проверката е стандартна проверка за събаряне:

Мощ + 3 зара СРЕЩУ Защита събаряне + 3 зара

Ако паладинът успее да постигне равен или по висок сбор от противникът си го изкарва от равновесие.

Ако дори го мине с 8 или повече, противникът е съборен.

Важат факторите, които важат при нормален опит за събаряне, както и уменията, повлияващи на събарянето.

 

Фокусирана атака (6тзу) :

Умението има 3 нива.

Свободно действие към атака. Наказанието важи 1 ход.

За всяко свое ниво добавя +2 атака срещу определен противник и изважда по 1 защита срещу всички останали, като тази защита важи и срещу обезоръжаване, събаряне и хващане.

Тези бойни техники учат паладина да се вглъби напълно в боя срещу определен противник. Това му дава възможността да атакува по възможно най-добрият начин, но води до отвличане от вниманието спрямо останалите врагове.

 

Рицарство (6дтзу) или (1тзу + 4дтзу) :

Умението има 10 нива. Всяко ниво дава +1 атака и +1 защита при бой от кон.

Изисква 3-то ниво езда.

Ездата и боят от кон са умения, които паладините често усвояват. “Рицарство” е съвкупността от учения и тренировки, които ги превръщат в далеч по-изкусни бойци в езда от всички останали. Рицарите се превръщат в изключителни бойци, съсичащи враговете си от своя кон и почти недостъпни за техните оръжия.

 

Бой с кавалерийска пика (3тзу) :

1-во ниво – Атака 15, щети 4з+20. Изисква 6-то ниво рицарство и бойно умение.

2-ро ниво – Атака 18, щети 4з+25. Изисква 7-мо ниво рицарство и бойно умение.

3-то ниво – Атака 21, щети 4з+30. Изисква 8-мо ниво рицарство и бойно умение.

4-то ниво – Атака 24, щети 4з+35. Изисква 9-то ниво рицарство и бойно умение.

5-то ниво – Атака 27, щети 4з+40. Изисква 10-то ниво рицарство и бойно умение.

Боят с кавалерийска пика е бойно умение, сравнимо с останалите. То обаче е достъпно само за специализиралите в рицарство паладини. Отбягването на атаката на това оръжие е трудно, почти невъзможно, а щетите, които то нанася, са смъртоносни.

Внимание! Пиката се държи с една ръка, което позволява и ползването на щит. За да нанесе сполучлив удар с нея, рицарят трябва да е засилен.

 

Устойчивост на отрови (3тзу) :

Умението има 4 нива. Бонусът се прибавя при проверки за устояване на отрова. Бонусът от умеУмението не се събира със същото такова на отшелника.

 

ниво

изисквана сила

добавя при проверки

1

10

+1

2

20

+2

3

25

+3

4

30

+4

 

Паладините са способни да развият тази способност поради светостта, чистотата и божествеността на своята кръв. Тази устойчивост важи не само срещу отрови, а и срещу скверните способности на немъртвите създания да нараняват и натравят кръвта и тялото (например мъртвешко докосване, вампирясване, трансформиране във върколак).

 

Благословен удар (2дтзу) :

Умението има 20 нива. Всяко добавя 1 щети срещу немъртви и демони, но не важи при ползване на Свещен удар, Свещена ярост и Свещен огън.

Важи към близкобойни атаки и стрелба.

Това умение дарява паладина с божията благословия в битките му срещу злото и му дава способността да нанася по-тежки поражения със своите атаки. Въпреки че умението не е толкова могъщо, колкото тези на свещените войни, негово предимство е, че не изисква и голяма отдаденост за усвояването си.

 

Благословена атака (4дтзу) :

Умението има 5 нива. Всяко добавя 1 атака срещу немъртви и демони, но при получаване на бонуси от Благословия или Свещена ярост важи само по-високият бонус.

Важи към близкобойни атаки и стрелба.

Чрез божията благословия паладинът  получава надмощие срещу злите създания и завишен шанс да успее в своите атаки. Също като “благословения удар”, това умение не коства прекалено много усилия за своето усвояване, но значително подобрява способностите му срещу съществата, които не принадлежат на този свят.

 

СВЕЩЕН ПАЗИТЕЛ (3тзу + 2дтзу) :

Школата има 5 нива. Изискват съответно 0/2/4/6/8 ранг.

За всяко ниво школата дава 1 защита срещу психически и физически атаки от немъртви и демони. Умението важи и при рангови проверки за защита.

Школата на свещените пазители учи паладините основно на защитни умения, които помагат както на тях самите, така и на техните спътници в битките срещу злото. Нейните последователи са ценени във всяка група и изключително полезни срещу психозаклинатели и некроманти. Свещените пазители могат да усвоят и многобройни способности за възстановяване на своите жизнени сили, което ги прави в бойци, способни дълго време да удържат вражите атаки.

Допълнително, свещените пазители получават познанията за мистичните същества и божества, тъй като за тях е важно да разпознават злото и неговите слаби места. Това са познания за божествата, за окултизмът, за вярванията и обичаите на праведната и тъмната религия, за немъртвите и за демоните. Конкретните знания се дават по преценка на ВИ и според любознателността на паладина.

 

Свещен усет (безплатно) :

Всяко ниво свещен усет се получава безплатно при усвояването на същото ниво Свещен пазител”.

Важи срещу демони и немъртви.

1-во ниво: Свещеният пазител усеща допира със зло като проблясък в съзнанието си, способен е да различи дали съществото е зло или не. При самото докосване съществото се сепва и се вцепенява за момент, също усещайки силата на Филеной.

2-ро ниво: При докосване на зло създание, то и паладинът изпадат за миг във вцепенение. В този миг паладинът вижда неговите грехове и истинската му същност, ако е забулена от илюзия или трансформация.

3-то ниво: Не се повлиява от магическите илюзии, прикриващи истинския вид на зли създания.

4-то ниво: При приближаване на зло, паладинът става неспокоен и предусеща опасността, освен ако съществото спи (под каквато и да е форма непробудено). Разстоянието, от което може да усети зло зависи от силата на злото: създания до 5-ти ранг на не повече от 100м, до 10-ти ранг поне на километър, до 15-ти ранг на 6-10км, а за още по-могъщите зли твари разстоянието рязко се увеличава на десетки километри.

5-то ниво: Развил този усет до съвършенство, паладинът е способен да определи и посоката, от която усеща злото. Освен че е неспокоен, той може да изпита също и омраза или страх, повлиян от чувството за вражо присъствие.

 

Божествена регенерация (5тзу) :

Умението има 5 нива и нивото му не може да надвишава нивото на школата Свещен пазител”. За всяко ниво паладинът си възстановява 2 точки живот на ход.

Тази регенерация важи само за рани, получени срещу врагове в праведна битка в името на Филеной, основно срещу демони и немъртви.

Способността да регенерира своите жизнени сили превръща паладина в противник, много по-устойчив на вражите атаки. Колкото по-дълго продължи битката, толкова по-ефективно е това умение, а след нея свещеният пазител не се нуждае от мехлеми и елексири.

 

Свята плът (3тзу) :

Умението има 4 нива и нивото му не може да надвишава нивото на школата Свещен пазител”. Когато паладинът е наранен от зло същество чрез физически контакт (отблизо, без оръжие), то съществото търпи част от нанесените щети, в зависимост от нивото на умението. Допълнително съществото търпи и щети равни на психиката на паладина, умножена по този коефицент.

 

ниво

изисквано ниво свещен пазител

върнати щети

1

1

(получени щети + психика) / 2

2

2

получени щети + психика

3

3

(получени щети + психика) * 1,5

4

4

(получени щети + психика) * 2

 

От хилядолетия паладините са свещените воини на Филеной и закрилата на Крея е най-висшата ценност за тях. Святата им плът нанася щети при атаката на злите създания, сериозни изгаряния, които правят паладините за тях страшни и непобедими. Магическата сила на това изгаряне е в зависимост от щетите, нанесени от противника, както и от психическата сила на паладина. Врагът търпи тези щети само тогава, когато нанесе сполучлива атака, при която физически се докосва до паладина.

 

Пример:

Зомби атакува паладин, владеещ 3-то ниво свята плът и имащ 4 психика. Нанася 120 % от 12, т.е. 14 щети, надирайки неговото рамо. То от своя страна търпи 1,5 пъти тези щети + психика на паладина, т.е. 1,5 х (14 + 4) = 27.

 

Свещена сила (5тзу) :

Умението има 5 нива и нивото му не може да надвишава нивото на школата Свещен пазител”. Позволява на паладина при успешна атака срещу зли същества да си възстанови живот и мана, чието количество зависи от нанесените щети и нивото на умението му. В таблицата са посочени и максималните точки, които могат да бъдат възстановени при един удар.

 

ниво

изисквано ниво свещен пазител

възстановен живот

възстановена мана

максимален възстановен живот

максимална възстановена мана

1

1

щети / 5

щети / 10

20

10

2

2

2 * щети / 5

щети / 5

40

20

3

3

3 * щети / 5

3 * щети / 10

60

30

4

4

4 * щети / 5

2 * щети / 5

80

40

5

5

щети

щети / 2

100

50

 

Важи само при активни противници, представляващи заплаха и при директни близкобойни атаки. Не важи при свята плът, атаки от разстояние и подобни.

Максималният живот на паладина не може да бъде превишен.

Свещената сила е способността на паладините да черпят от силите на своите противници чрез атаки си, като възстановените сили зависят от щетите, нанесени на противниците. В комбинация със “свещен огън” или “свещен удар”, свещените пазители стават страшни и непобедими противници за всички неканени гости на света, който те закрилят.

 

Последен удар (2тзу) :

Умението има 3 нива, които изискват съответно 1/3/5 ниво на школата Свещен пазител”.

Когато паладинът нанесе смъртоносен удар на зло същество, той си възстановява живот, в зависимост от максималния живот на съществото и нивото последен удар”, което владее. Максималният живот на паладина не може да бъде превишен.

Важи при близкобойни атаки и наполовина при атаки от разстояние.

 

ниво

изисквано ниво свещен пазител

възстановен живот при близкобойни атаки

възстановен живот при атаки от разстояние

1

1

10 % от максималния живот на врага

5% от макс. живот врага

2

3

20 % от максималния живот на врага

10% от макс. живот врага

3

5

30 % от максималния живот на врага

15% от макс. живот врага

 

Когато свещеният пазител довърши някой от враговете си, той абсорбира част от жизнените му сили, възстановявайки собственият си живот. Това божествено възстановяване важи само в битка и когато противникът представлява заплаха. Умението е най-ценно за паладини, които имат добри нападателни способности, въпреки че са се специализирали в школата на пазителите.

 

Усещане на психически влияния (1тзу или 3дтзу) :

Умението има 5 нива. Изисква 1-во ниво Свещен пазител.

Действие – частично

Продължителност – 1 час

Мана – 1

Зона на ефекта – сфера с радиус 25 метра от паладина

Важи при всякакви магии от психозаклинателски тип, при които психозаклинателят осъществява психически контакт с друго същество, ако съществото или психозаклинателят е в зоната на ефекта.

На 1-во ниво паладинът усеща, че е кастната психозаклинателска магия.

На 2-ро ниво паладинът усеща на кого е направена магията (ако е в зоната на ефекта).

На 3-то ниво паладинът усеща кой е направил магията (ако е в зоната на ефекта).

На 4-то ниво паладинът усеща дали психиката на психозаклинателя е надделяла над тази на жертвата, т.е. дали магията е успешна.

 На 5-то ниво паладинът разбира какъв вид е била магията и какъв е ефекта от нея, ако е била успешна. Не разбира обаче каква ще е продължителността на този ефект.

 

Психическа устойчивост (1тзу) :

Изисква 1-во ниво Свещен пазител. Умението има 10 нива и всяко от които дава 1 точка психическа защита.

За един свещен пазител често е важно да има не само добра физическа защита, но и психическа такава. Тази способност му осигурява само леко предимство срещу бойните психически атаки, но го прави почти неподвластен на по-сериозните влияния и манипулации. С развиването на това умение паладинът става изключителен войн в битките срещу некроманти и психозаклинатели.

 

Психическа доминация (виж текста) :

Изисква 1-во ниво Усещане на психически влияния и 1-во ниво Психическа устойчивост”.

Умението има 5 нива, които струват съответно 5/4/3/2/1 тзу. Всяко ниво позволява повлияването върху едно психическо въздействие на ход.

Важи към – Усщеане на психически влияния

Действие – пасивно; паладинът трябва да е в съзнание и да е приложил своето Усещане на психически влияния

Разстояние – до 25 метра между паладина и психозаклинателя

Важи при всякакви магии от психозаклинателски тип, при които психозаклинателят осъществява психически контакт с друго същество, ако съществото или психозаклинателят е в зоната на ефекта.

Психическата доминация е способност, която не помага на самия паладин, но за сметка на това пречи на неговите врагове. Чрез нея той закриля съюзниците си от психически влияния. Когато психозаклинател се опита да приложи магия на някого и се намира около паладина, то съзнанието на свещения пазител, вече тренирано да усеща психически въздействия и допири, осъществява контакт със това на психозаклинателя и го подтиска и обърква. Психозаклинателят има избор дали да пренасочи магията към паладина или все пак да я приложи на първоначалната жертва, но при това въпросната жертва получава бонус психическа защита, равен на нивото Психическа устойчивост на паладина.

 

Натрапчиво съзнание (1дтзу) :

Умението има 10 нива. Всяко ниво увеличава радиуса на действие на Усещане на психически влияние и Психическа доминация с 5 метра.

С развиването на психическите си умения, паладинът е способен да увеличи радиусът на тяхното действие. С това той значително подобрява тяхната ефективност и с лекота може да закриля своите съюзници от психически атаки, дори и групата да не е е разположена в плътна формация.

 

СВЕЩЕН ВОЙН (3тзу + 2дтзу) :

Школата има 5 нива. Изискват съответно 0/2/4/6/8 ранг.

За всяко убито от паладина зло същество, той получава по 1 атака до края на битката, но този бонус не може да надвишава нивото на школата Свещен войн”.

Школата на свещените войни е фокусирана към една основна цел – унищожение на всички зли създания, които се бродят по светата земя на Филеной. Уменията в нея са насочени към тяхното поразяване и изтребление по един или друг начин и не помагат в никоя друга насока, но това не възпира мнозина от паладините да изберат имено тази школа.

С усвояването на школата, свещените войни получават безплатно уменията свещен удар и свещен огън.

 

Последен бой (безплатно) :

Изисква 3-то ниво Свещен войн”.

Чрез тази способност свещеният войн е способен да призове свой противник на свещена битка, която може да завърши само със смъртта или преклон на един от двамата. При това другият има правото да пощади или отнеме живота му. Неизпълнение на обещания, дадени в този момент, водят до загуба на всички сили, черпени от боговете, както за паладина така и за противника му.

Умението важи единствено срещу немъртви и демони.

Свещеният войн е способен да призове зло създание в битка на живот и смърт, схватка за огромна чест, която се наблюдава от самите богове. Тази битка може да бъде напусната само ако има намеса от външни същества на която и да е от двете страни, като подпомогнатият войн е обезчестен, ако е знаел, че е вероятно това да се случи или е можел да го възпрепядства. При това може да загуби силите, които получава от Бога.

Важи само срещу противници на равен или по-висок ранг, когато не са в неравнопоставено моментно състояние (въоръжение, рани). Не важи срещу противници, които не са добри в преки двубои (магьосници и подобни). ВИ трябва да позволява ползване на умението само тогава, когато резултата от битката не е предрешен в полза на паладина.

Ако призованото създание откаже или избяга от битка също може да загуби своята чест и способности.

 

Свещен удар (безплатно) :

Умението има 5 нива и нивото му не може да надвишава нивото на школата “Свещен войн”.

Важи към атака срещу немъртви и демони. Всяко ниво добавя 4 щети срещу зли създания ако атаката е отблизо и по 2 щети, ако е от разстояние. Тези допълнителни щети са от променливи.

Не може да бъде използвано едновременно със Свещен огън”.

Свещените войни са способни да нанасят благословени от Филеной удари, поразяващи злите създания с божествена сила. При допир с плътта на противниците, оръжията на паладините прогарят пътя си през нея. Щетите, които противникът търпи са :

(нормалните щети + бонус свещен удар) х нанесени проценти

Ако паладинът вложи и част от святата си магическа енергия, то при изчисляването на щетите, се прибавя и психиката му. Това обаче коства 1 мана на удар.

Максималните щети, получени от психиката не могат да надминат нивото на умението!

 

Пример:

Паладин, който владее 3-то ниво свещен удар и има 4 психика, нанася атака, която без това умение би нанесла 150% от 15 щети.

Тъй като ударът е срещу зло същество, той прибавя бонусът от умението си и щетите са:

150% (15 + 3*4) = 150% * 27 = 41

Ако преди нанасяне на удара паладинът обяви, че влага от магическата си енергия в удара, то щетите са:

120% (15 + 3*4 + 3) = 150% * 30 = 45

В този случай бонусът от психика е само 3, защото не може да надвиши нивото на умението, а нужната мана за прилагане е 1

 

Свещен огън (безплатно) :

Умението има 5 нива и нивото му не може да надвишава нивото на школата “Свещен войн”.

Коства по 1 мана при успешен удар.

Важи към атака срещу немъртви и демони. Всеки път, когато паладинът нанесе рана на зло същество, то търпи допълнително 6 щети/ниво, ако атаката е отблизо и по 3 щети/ниво, ако е от разстояние. Тези щети са от огнен тип, константни и не зачитат абсорбиране от никакъв тип, но се нанасят само ако паладинът успее да нанесе рана и без тях. След първия ход те остават като подпалване по стандартните правила за подпалване и вече зачитат абсорбиране.

Не може да бъде използвано едновременно със Свещен удар”.

Всевишния пламък е вечен помощник на свещения войн, борещ се срещу злото. С мощта на съзнанието и молитвите си той призовава силите на Филеной и оръжието му се възпламеня, поразява тежко и подпалва неговите врагове.

 

Пример:

Паладин, който владее 3-то ниво свещен огън нанася атака, която без това умение би нанесла 150% от 15 щети.

Тъй като ударът е срещу зло същество, той прибавя бонусът от умението си и щетите са:

150% *15 + 3*6 = 23 + 18 = 41

Тези 18 допълнителни щети се зачитат като подпалване и нараняват жертвата от следващия ход нататък.

 

Свещена ярост (4тзу) :

Умението има 5 нива и нивото му не може да надвишава нивото на школата “Свещен войн”.

Задействането на ярост е свободно действие, но продължителността му е до края на битката или докато Живота на свещения войн не падне под 1/4 от максималния. Т.е. веднъж задействана, яростта не може да бъде прекъсната.

Бонусите на атака и щети важат към близкобойна атака; наказанието на защита важи срещу всякакви физически атаки; посоченият живот се губи всеки ход, в който важи яростта; бонусът на инициатива важи от следващия ход;

Загубеният от свещената яростта живот се възстановява след битката, когато паладинът има възможност да си отпочине.

Това умение паладинът може да ползва само в праведна битка в името на Филеной, основно срещу демони и немъртви.

 

ниво

атака

защита

щети

живот

инициатива

бягане

1

+2

-1

+2

-2

+1

+1м/ход

2

+4

-2

+4

-4

+2

+2м/ход

3

+6

-3

+6

-6

+3

+3м/ход

4

+8

-4

+8

-8

+4

+4м/ход

5

+10

-5

+10

-10

+5

+5м/ход

 

Изпадайки в ярост, свещеният войн се хвърля в агресивна и смъртоносна атака срещу злите същесъва. Неговите атака и щети се покачват, както и инициативата, но в своите безумни атаки той загърбва защитата си и се пренатоварва физически. Веднъж отдал се на това състояние, той губи контрол над себе си и опиянен от битката, неспособен да спре своите атаки, докато всички противници не са сразени или самият той не е сериозно ранен. Умението е колкото опасно  за противниците, толкова и за самия войн и го подлага на огромен риск.

При задействана Свещена ярост не могат да се използват умения, които биха намалили атаката или щетите, или биха могли да доведат до пропускане на атака, ( по преценка на ВИ). Умението е подходящо за играчи, които са склонни наистина да играят агресивни, яростни и безрасъдни свещени войни.

 

Фанатизъм (5тзу) :

Изисква 5-то ниво Свещена ярост.

Увеличава с 50% щетите с двуръки оръжия по време на Свещена ярост.

Допълнителен ефект на умението е, че фанатиците имат наказание 5 при опитите си да устоят на пораждащи агресия ефекти и магии и бонус 5 за устояването на умиротворяващите такива (порив, заповед и т.н.).

Отдал живота си на Филеной и бран на създадените от него същества, фанатикът е неспособен да търпи злото и неговите поклонници. Той не въздържа гнева си и винаги го стоварва с цялата си ярост. В такива ситуации грабва с две ръце своето оръжие и не спира своята безразсъдна и смъртоносна атака, преди да отнеме живота на тези, които не го заслужават или сам не падне мъртъв в битката.

Ако играчът не спазва съответстващо за фанатичен паладин поведение, ВИ не трябва да допуска усвояването на това умение.

 

Благословия (5тзу) :

Умението има 5 нива и нивото му не може да надвишава нивото на школата “Свещен войн”.

Действие – стандартно, свободна ръка, говор

Разстояние – няма

Зона на ефекта – локацията около паладина

Ефект върху – паладина и не-повече от 8 негови спътника

Продължителност – до края на битката

 

ниво

атака паладин

атака съюзници

мана

1

+2

+1

6

2

+4

+2

8

3

+6

+3

10

4

+8

+4

12

5

+10

+5

14

 

Паладините, притежаващи неподправена и силна вяра, могат да отправят кратки молитви към своя Бог-закрилник – Филеной, молейки се за победа в битка срещу силите на злото. За да достигне молитвата до божеството е нужна малко магическа енергия, а също и сърцето на свещения войн да е истински добро. Благословия помага не само на него, но и на неговите съюзници в битката. Ако групата е по-голяма от осем, бонусът от благословията важи за осемте му най-приближени.

 

Божествено присъствие (5тзу) :

Умението има 5 нива и нивото му не може да надвишава нивото на школата “Свещен войн”.

Действие – стандартно

Разстояние – няма

Зона на ефекта – сфера с център паладина и радиус 25 метра

 

ниво

щети

мана

1

1 зар + 1

1

2

2 зара + 2

2

3

3 зара + 3

2

4

4 зара + 4

3

5

5 зара + 5

3

 

Божественото присъствие представлява могъща молитва, която причинява силна ненавист и болка на всички немъртви създания около паладина. Те ясно усещат неговото създание и така омразната обич към Филеной, а нараняванията им са подобни на тези на “психовзрив” – силно главоболие, кървене от носа, очите, ушите и болка в цялото тяло. За разлика от психическите въздействия обаче, тази способност важи и на същества, които нямат съзнание, каквито са например зомбитата и скелетите.

 

Смъртен страх (3тзу) :

Умението има 4 нива и нивото му не може да надвишава нивото на школата “Свещен войн”.

Всеки път, когато паладинът убие зло същество, има шанс останалите такива, участващи в същата битка, да бъдат обзети от страх и да побягнат панически за 2 хода. Важи само за съществата с равен или по-нисък ранг на убитото.

За проверка се хвърлят 3 зара:

ниво

шанс за побягване

1

3 ÷ 6

2

3 ÷ 7

3

3 ÷ 8

4

3 ÷ 9

 

С това умение паладинът всяка всевишно страхопочитание в злите същества, които изпадат в ужас от неговата сила и силата на Филеной. Те се разбягват във възможно най сигурната посока, надалеч от свещения войн и неговите съюзници, с надеждата да не се превърнат в поредните им жертви. След изтичане на тези два хода успяват да се окопитят и да предприемат други действия, освен ако бягането наистина не е най-разумният изход от ситуацията.

 

Ръката на Бога (2тзу) :

Умението има 3 нива.

Действие – цялостно действие, свободни пръсти

Проверка:

психическа защита на паладина + 3 зара СРЕЩУ психическа защита на съществото + 3 зара

Допълнителният ефект важи 1 ход.

При прилагане на това умение паладинът е под ефекта „замайване”.

Важи с едно ниво по-ниско за всеки ранг, с който противника надминава свещения войн. Важи с двойна сила (отнема двойно повече от основните статистики) срещу противници от по-нисък ранг. Загубата на ход е посоченото в таблицата число за всяка една от характеристиките.

Силите на съществото се възстановяват с 1 точка на ход, след като бъде пуснато от паладина.

 

ниво

изисква ниво свещен войн

отнема статистики на ход

допълнителен ефект

1

1

1

замайване

2

3

2

замайване и объркване

5

5

3

зашеметяване

 

Ръката на Бога е свещено умение, което важи когато паладинът сграбчи зло същество. При това то започва да губи своите основни характеристики (сила, ловкост, психика, концентрация) всеки ход, докато свещеният войн го държи. Допълнително ако не устой на силата на неговата психика, съществото получава още по-тежки наказания. Умението е изключително силно, когато се използва от умели в боренето паладини, способни да хващат противниците си и е най-тежко срещу слабите психически такива, превръщайки ги в безпомощни отпуснати жертви само за броени секунди.