Отшелник

Отшелниците са хора, прекарвайки живота си в хармония с природата, уважават я и я почитат, но и знаят как да черпят от нейните безкрайни сили. Повечето от тях са единаци, живеещи сред горите и планините, отдалечени възможно най-далеч от хорско присъствие. Малцина не могат да се откъснат напълно от ежедневието сред обществото, а други се връщат обратно към него за да проповядват мъдростта си и да покажат на останалите как да уважават и живеят в едно с природата. Разбира се, съществуват и такива, които се възползват от друидското знание и способности, без да почитат морала и принципите им.

Отшелниците, които владеят един или друг вид магически способности се наричат друиди. Самото друидско знание е едно от най-древните и същевременно – най-непромененото с вековете. Възползвайки се от магическата част на това учение, някои придобиват способностите за постигане на пълно единение с животните, приемане на част от техните сили и дори превъплъщаване в тях. Други отшелници пък усвояват използването на силата на природата в най-чиста форма, призовавайки на помощ магическа поява на живи корени, пчели и гигантски насекоми. Мнозина се учат да познават билки и магически растения, да изготвят от тях мехлеми и елексири с всевъзможни ефекти.

 • Най-често срещани раси – човеци, елфи;
 • Религиозност – средна;
 • Морал – висок; към природата и хармонията;
 • Предпочитани съюзници – свещеници, монаси;
 • Възможни конфликти със – войни, авантюристи;
 • Усвояване на допълнителни класове – свещеник срещу 5тзу

 

Описание на примерни умения и школи:

ЕДИНЕНИЕ С ЖИВОТНИТЕ :

Школата на единение с животните учи отшелниците да постигат хармония с животинския свят, да действат заедно с неговите поданици и да усвоят способностите, които те имат. С усвояването на по-горни нива от школата, отшелниците могат да опитомят по-голям брой животни, готови да изпълнят всяка тяхна команда и научават повече животински сили, полезни в различни ситуации. Най-добрите в тази школа са способни да научат друидски магии и умения, позволяващи вселяването в животни и дори метаморфозата в животинска форма.

Друидско обвързване :

Друидите са толкова душевно обвързани към своите опитомени животни, че са способни да призоват силите на животните у тях по същия начин, по който ги призовават у себе си. Това прави техните питомници още по-силни и страшни за враговете им и им вдъхва кураж и увереност. Магията може да се прилага само върху животни, които са наистина привързани към отшелника и той към тях.

Животински сили :

Отшелникът получава допълнителни способности или бонуси върху характеристики в зависимост от вида животинска сила, която избира да приложи и нивото, което владее и прилага:

Видове животински сили:

 • Бухал.
 • Глиган.
 • Гущер.
 • Жаба.
 • Заек.
 • Змия.
 • Крокодил.
 • Лъв.
 • Маймуна.
 • Мечка.
 • Медуза.
 • Орел.
 • Пантера.
 • Хамелеон.

Превъплъщение :

Най-висшата и най-трудна друидска магия. Чрез нея отшелника е способен да се превърне в животно, което познава добре, придобивайки най-силното тяло на този животински вид, в което се е вселявал. Самото превъплъщение е бурна физическа трансформация, която би отразила почти всеки физически удар и би разкъсала всяка дреха или броня, ако друида нараства на размери. Друида запазва своята психика, концентрация и мана дори, но придобива силата и ловкостта на животното, чиято форма придобива

ПРИРОДНИ СИЛИ :

Тази може би най-древна друидска школа учи на единение със самата природа. Отшелниците развили това умение могат да достигнат до пълна хармония със всяка частица от нея – животворната вода, повея на вятъра, всяка тревичка, всяко листо. Именно тези отшелници са най-привързани към горите и потоците и обикновено не харесват влиянието на хората, нито компанията им. Въпреки това носталгията понякога надделява и мнозина от тях предпочитат да се върнат обратно към градовете за известно време, да прекарат малко време сред себеподобните си и да научат останалите как да уважават природата.

Усещане на отрова :

Всичко на света си има своята бяла и черна страна. Така е и в природата. Тя може да дарява живот, да го поддържа, но и да го отнема. За това важна способност на отшелника е да може да усеща и познава отровите.

Отравяне на храна и вода :

Специализиралият в отрови друид е способен не само да пречиства от отрова, но и да създава такава. Той е способен да отрови храна или вода само чрез докосването ú и използването на малко от своята мана, за да призове този смъртоносен вид природни сили.

Водна форма :

Въпреки по-малкото си приложение, водната форма е също една от най-висшите Природни сили. Преминавайки в тази форма, друида става неподвластен на физически наранявания, точно както при вятърната форма, и е способен да премине по 100 метра във вода за един ход, като липсата на кислород и налягането не му влияят по никакъв начин, докато не възвърне нормалната си форма. За да приеме водна форма обаче, той трябва да се намира във воден басейн, не по-плитък от един метър.

ДРУИДСКИ СИЛИ :

Друидските сили (ДС) са третия основен отшелнически път. Последователите му търсят хармония с витаещите духове на съществата, постигнали пълно единение с природата и останали да бродят из нейните дебри дори и след смъртта. Школата също учи на властване над насекомите и магии за призоваването им. Тръгналият по този път отшелник трябва да е напълно отдаден на природата, с чиста и добра душа. Магиите от нея са призовавания на различни духове и концентриране на силите им, било то за подпомагане на съюзниците или унищожение на враговете на природата.

Пчели :

Магически призованите пчели са основната нападателна магия на отшелник, практикуващ по-скоро заклинания, отколкото физически схватки. Практически защита срещу тази магия няма, единствената пречка пред пчелите са доспехите, които трябва да преодолеят или пробият и твърдата кожа на жертвите.

Облак от мухи :

Друидът, научил тази магия, е способен да призове срещу враговете си невероятна напаст от едри мухи. Неприятните насекоми бръмчат около главите на всичко живо в облака, кацат по хора и животни, навират се в очите, ушите, устите им. Напастта е особено неприятна за стрелци и магьосници и намаля тяхната концентрация и атаката им.

Умиротворяващ дух :

Когато противник реши да предприеме атака срещу отшелника, умиротворяващият дух му прилага психическа атака – внушава му емоции, които объркват нападателя, успокояват го и в съзнанието му се сформира мисълта, че отшелникът не е негов враг. При това нападателят се отказва от своята атака и не предприема друго действие вместо нея (губи действието си).

Уголемяване на насекомо :

Една от най-редките, но и невероятно полезна магия е уголемяването на насекоми. Малките създания са подсилени от духовете на горските животни и стават смъртоносен съюзник на друида, винаги готови на саможертва. Поради психическата им връзка с него, те са способни да различат враговете и атакуват само тях. Със засилване на нивото на магията, тези насекоми стават все по-големи и по-големи.

Веднъж омагьосани по този начин, насекомите остават завинаги привързани към отшелника и вечно се стремят да се върнат при него, когато изпълнят задачите си, дори след края на ефекта на магията.

 

Очаквайте, напълно безплатно, игралната версия на Заветът на Крея в този сайт.

Системата ще съдържа всички необходими правила и пособия за игра!

Абонирайте се за новини и следете форумите, и Фейсбук страницата за ъпдейти по темата!