Монах

     Независимо от школата, която един монах е избрал, той със сигурност ще бъде обучен да владее перфектно както своето тяло, така и волята и съзнанието си. Монашеските учения наблягат на физическо каляване и трениране до съвършенство на ръкопашни техники за нападение и защита, като учителите споделят със своите последователи освен бойните си способности, мъдростта си и житейския си опит.

     Тези техники и учения датират от дълбока древност, още преди усвояването на магията и стоманата и въпреки, че вече са значително по-рядко срещани, шест школи, наричани още пътища, са добре запазени и все още се преподават из различните кътчета на Крея.

     Последните две от тях – пътищата на демона и трола – се базират на способности от магически характер, за който легендите говорят, че произлиза от силите на два демона, братя, дошли на Крея преди много векове. Дори владеещите тези школи не са единодушни относно този демоничен произход на способностите, но независимо от истината, голяма част от членовете на останалите школи и болшинството от свещениците изпитват неприязън към тях.

Най-често срещани раси – човеци;

Религиозност – висока;

Морал – висок;

Предпочитани съюзници свещеници и отшелници

Предпочитани съюзници от последователите на пътищата на демона и трола – стрелци, войни и елементалисти

Възможни конфликти със – няма;

 

Умения :

 

Бойна стойка (2тзу или 4дтзу) :

Добавя 3 при проверки за събаряне.

Бойните стойки, усвоявани от монасите, ги обучават как да балансират тежестта си и как да поемат противниковите удари, така че да останат стабилни и да не бъдат съборени. Умението може да бъде комбинирано със “стабилност”, при което бонусите от тях се събират.

 

Шесто чувство (4тзу) :

Благодарение на своята интуиция и развиването на усета си, монахът е способен да  предусети опасностите и да реагира адекватно, дори когато е изненадващо атакуван. Умението предпазва и от “издебване в гръб” и “изненадваща атака”. В такива ситуации той ползва пълната си активна защита.

Понякога монасите, достигнали истинска хармония със заобикалящия ги свят, дори успяват да усетят опасност предварително. Посредством медитация или в сънищата си могат да получат видения, свързани с нещо обезпокояващо и нередно, най-често с техни близки или приятели. Тези предварителни видения и усещания се случват в редки ситуации и изцяло по преценка на ВИ, когато прецени, че това ще направи приключението по-интересно.

 

Каляване (8тзу) : 

Умението има 5 нива, всяко от които дава по 3 точки абсорбиране. 3-то ниво изисква 20 сила, 4-то ниво изисква 40 сила, а 5-то – 60 сила.

Каленият монах притежава изключително тренирано и здраво тяло, което е почти нуязвимо за наранявания от физически тип. Това го прави трудно податлив срещу всякакви оръжия, особено срещу такива, които разчитат на слаби, но прецизни и многобройни поражения, каквито са например ножовете, тоягите, лъковете и други.

 

Пример:

Герой с 4-то ниво каляване търпи 250% от 25 щети. Поради абсорбирането, щетите са намалени с 4*3  = 12; 25 – 12 = 13 щети. 250% * 13 = 33. Герой без каляване в тази ситуация би изтърпял 63 щети.

 

Бой с многоброен противник (5тзу) :

1-во ниво : Защитата се намаля само с една степен на противник. Изисква 15 ловкост.

2-ро ниво : Защитата не се намаля при следващите противници. Изисква 25 ловкост.

Когато героят е нападнат от повече от един противник, той няма възможността да блокира и да отбегне ударите на всичките си противници. В такава ситуация, със своята невероятна ловкост, опитния монах е способен да отбегне всеки удар, насочен към него. Това го прави перфектен при бой със слаби, но многобройни противници.

 

Блокиране (3тзу) :

Умението има 5 нива, които изискват съответно 7/9/11/13/15 ловкост. Всяко добавя 1 активна защита при атаки отблизо. Важи за ръкопашен бой и бой с тояга.

Нивото блок не може да надвишава най-високото по ниво бойно умение.

Усвоявайки тази техника, монахът е способен майсторски да блокира удари отблизо, отбивайки ги със своите ръце или със тоягата си. Тъй като защитата при отбиване с тези бойни умения също е добра, блокирането превръща монаха в боец, който е с почти непробиваема защита дори за опитни войини, с наглед много по-могъщи оръжия.

 

Ръкопашно майсторство (1дтзу) :

Умението има 4 нива, изискващи съответно 10/20/30/40 ловкост. Всяко ниво добавя по 1 точка бонус при опит за обезоръжаване с ръкопашен бой.

Умението ръкопашно майсторство доусъвършенства техниките на експертите в невъоръжен бой за обезоръжаването на противници.

 

Париране с тояга (5тзу) :

Умението добавя Защита отбиване. Важи за клас тояга.

При ползване на парирането, атаката на монаха се намаля с 2 за 1 ход (но не се намаля допълнително при следващо ползване на умението в същия ход).

 

 

ниво отбрана

тояга

изисквано ниво

бой с тояга

защита

1

3

2

2

6

4

3

9

6

 

Макар да води до моментно отслабване на атаката на монаха, техниките за фокусирането в отбиване на дадена атака могат да са ценни и дори животоспасяващи. Монахът сам избира кога да ползва умението, като играчът трябва да обяви това преди да бъдат хвърлени заровете за атака и защита.

 

Съвършена тояга (5тзу) :

Изисква 2-ро ниво бой с многоброен противник и 3-то ниво отбрана с тояга. При усвояване на това умение монахът не губи атака, при ползване на “париране с тояга”.

Владеещият тоягата до съвършенство успява да се противопостави перфектно на всяка атака, насочена към него, а оръжието му е като стена за противниците. Дори и в такава наглед глуха защита, той действа толкова повратливо и ловко със своето оръжие, че неговите атаки свистят към враговете, без видимо затруднение от париранията преди това.

 

Свистящ щит (4дтзу) :

Изисква 4-то ниво бой с тояга.

Стандартно действие.

Продължителност – поддържа се

Дава шанс за отбиване на стрели 1/6 на всеки 10 ловкост, но намаля активната защита на монаха с 4 степени до началото на следащия му ход.

Майсторите на тоягата са способни да въртят оръжието си с такава скорост, че дори стрелите да не могат да преминат през свистящата тояга. На пръв поглед изглежда, че оръжието се върти произволно, но опитните монаси следят внимателно всяка атака срещу себе си, като накланят тялото си и направляват въртящата се тояга така, че да неутрализират летящите към тях стрели.

 

Майсторско отбягване (3тзу) :

Изисква 10/15/20/25/30 ловкост за усвояване на 1-во до 5-то ниво.

Всяко ниво добавя 1 Отбягване.

За прилагане изисква възможност за свободно движение.

Най-добрият начин за противопоставяне на дадена атака е просто отдръпване от нейната траекторията. Тренирайки този тип защита, монахът се научава да отскача ловко от атаките на своите противници. Умението помага както за атаки отблизо, така и за такива от разстояние.

 

Поддържане на дистанцията (5тзу) :

Изисква 7-мо ниво бойно умение. Добавя 2 защита от дистанция.

Със своите изключителни бойни техники, опитния боец е способен да поддържа противниците си на подобаващо разстояние и да не им позволява да се озоват на добра позиция за атака. Веднъж обаче преодолели тази дистанция, той вече не може да се възползва от предимството на тази техника, докато не успее отново да се откъсне от тях. (виж правилата за бой от дистанция).

 

Отбиване на стрели (10тзу) :

Изисква 30 ловкост и (3-то ниво Блокиране” или 15-то ниво Пътя на жерава”).

Когато монахът е атакуван от разстояние с материален предмет (стрела, брадва, копие и подобни) може да използва Защита отбиване вместо защита отбягване. Умението не важи срещу атаки от разстояние, които не могат да бъдат отбити, например магии, но може да се добави частичен бонус по преценка на ВИ например срещу някои от ледената и земната школа.

Монасите, овладяли това умение, са способни със светкавично движение да отбият летящите към тях стрели пред смаяните погледи на своите врагове. Ако монахът надмине с десет сбора на противника си е способен не само да отбие, но и да хване летящия към него предмет.

 

Контриращ удар (10тзу) :

Изисква 5-то ниво блок или 13-то ниво пътя на жерава.

Свободно действие след успешна защита срещу близкобойна атака. Монахът получава правото на една такава атака на ход и по още една за всяко ниво “Бой с многоброен противник”.

Това умение дава на монаха способността когато бъде атакуван да се възползва от силата и инерцията на противника си и да му нанесе допълнителен удар, стига да успее да блокира неговата атака. В комбинация с високата му защита и добрите нападателни техники, овладелият “контриращ удар” боец става изключително опасен за своите врагове.

 

Проникващ удар (10тзу) :

Умението има 2 нива. Важи към близкобойна ръкопашна атака.

1-во ниво изисква 6-то ниво бойно умение и намаля с 3 защитата от доспехите и зачита само 1/2 абсорбиране от тях.

2-ро ниво изисква 8-мо ниво бойно умение и намаля с 6 защитата от доспехите и не зачита тяхното абсорбиране.

Чрез своя проникващ удар монасите са способни да намерят слабото място в броните на своите противници, което им помага да нанасят прецизни атаки и да поразяват умело дори врагове, носещи изключително трудни за пробиване доспехи. Това умение дава по-голямо предимство срещу противниците с тежки брони, тъй като без него ръкопашните атаки са почти безсилни срещу такива.

 

Светкавични атаки (10тзу) :

Умението има 2 нива, които изискват съответно 9-то и 10-то ниво “Ръкопашен бой”.

Всяко ниво позволява на монаха да нанесе една допълнителна ръкопашна атака, непосредствено след първата такава. Тези допълнителни атаки не могат да се ползват с умение, което изисква цялостно действие, нито при атакуваща маневра.

Възползвайки се от изключителното си ръкопашно майсторство и несравнимата си бързина, монасите са способни да нанесат повече от една атака на ход. Това увеличава многократно тяхната ефективност и позволява получаване на още по-голямо предимство при прилагане на техниките от някои школи, например “тигров нокът”, “зашеметяваща атака” и т.н.

 

Бойно майсторство (13тзу) или (12тзу + 2дтзу) :

Умението има 10 нива, всяко което добавя по 1 ниво “Ръкопашен бой”, “Бой с тояга” и “Бой с копие и алебарда”. Бойните умения не могат да надвишават 10-то ниво.

Обучението на тези техники съчетават в себе си огромно разнообразие от удари и стилове, като с тази си подготовка монахът е способен да се изправи срещу враговете си във всяка ситуация, независимо от екипировката си.

 

ПЪТЯ НА ТИГЪРА (допълнително умение) :

Умението прибавя 1 атака на всеки 6 нива и 1 щети на всеки 4 нива за всеки удар от стила, както и при нормална ръкопашна атака (не важи при прецизна и силова). Тези техники не могат да се използват с каквото и да било оръжие (например остриета), нито с ботуши и ръкавици, различни от кожени.

Техниките от пътя на тигъра се основават на перфектния баланс между бързина, гъвкавост и сила. Използват се както удари с юмруци, така и ритници. Разнообразието на този боен стил прави последователите му подготвени за различни битки и противници.

 

Тигрова лапа (безплатно) :

Изисква 8-мо ниво “Пътя на тигъра”.

Стандартно действие. Може да се приложи вместо всяка близкобойна атака.

Изисква свободни крака.

Ударът е с +2 атака, -4 щети.

“Тигрова лапа” представлява бърз страничен камшичен удар от с крак от дистанция. Ударът не нанася много високи поражения, но е труден за блокиране.

 

Гневът на тигъра (безплатно) :

Изисква 11-то ниво “Пътя на тигъра”.

Изисква свободни крака.

Стандартно действие. Може да се приложи вместо всяка близкобойна атака.

Ударът е с -2 атака, +3 щети.

Разновидностите на тази техника представляват мощен фронтален ритник от сравнително близка дистанция в главата, тялото или краката на противника. Ударите са ефективни, макар и по-трудно приложими.

 

Тигров нокът (безплатно) :

Изисква 13-то ниво “Пътя на тигъра”.

Стандартно действие. Може да се приложи вместо всяка близкобойна атака.

Изисква свободни пръсти.

Ударът е с -5 щети, но намаля защитата на противника до следващия ход на противника.

Защитата на противника е намалена с 2. Ако монахът владее “Пътят на тигъра” на 20-то ниво защитата на противника е намалена с 3, а ако го владее на 30-то – с 4. Ефектът от неколкократното използване на техниката се акумулира. Това наказание за противника важи наполовина за опити за събаряне, обезоръжаване и хващане срещу него.

Техниката на “Тигровия нокът” цели оголване на гарда на противника за нанасяне на по-сериозен следващ удар. Атаките от тази техника са бързи странични удари с ръце и рядко с крака.

 

Пример:

Монах, владеещ 2-ро ниво светкавични атаки и 20 ниво пътя на тигъра нанася три последователни атаки на свой противник за един ход. Първите два пъти избира за своя атака тигров нокът, което (при успех) намаля защитата на противника сумарно с 6 (3+3), а защитата му срещу събаряне и др. с 3. За последната си атака монахът има значително повишени шансове да приложи някой по-труден за изпълнение удар (например “тигрова захапка”) или пък да пробва да събори противника си с “тигрова опашка”.

 

Тигрово вкопчване (безплатно) :

Умението има 3 нива, които се усвояват съответно на 14-то, 22-ро и 26-то ниво “Пътя на тигъра. Всяко от тези нива добавя по 1 към проверката за борене, когато се опита да нанесе атака в борба и по 3 щети, ако тя е успешна. Тези щети са двойни (сумарно 6/12/18 според нивото), ако борбата е във фаза натиск или приковаване (т.е. на земята).

Въпреки, че техниката на борбата не е силно застъпена, в този боен стил се изучават похвати, които дават предимство на последователите на школата, когато се опитват да нанесат удар на противник, хванат в борба. Дори усвоилите добре тази техника обаче не могат да се мерят с опитни борци, за това такива удари и борене се прилагат от монасите от “Пътя на тигъра” срещу по-слаби противници.

 

Тигрова опашка (безплатно) :

Изисква 15-то ниво “Пътя на тигъра”.

Стандартно действие. Може да се приложи вместо всяка близкобойна атака.

Изисква свободни крака.

Това е действие събаряне с бонус 2 за проверката.

Тази техника не нанася щети, но изважда от равновесие или дори събаря противниците. Подсечката е насочена към опорния крак и се прилага с приклякане и извъртане, освен ако врагът не е заел позиция, която позволява по-елементарното му събаряне. Изключително ефективна в началото на хода на монаха, ако е способен след това да нанесе довършваща атака срещу падналия противник.

 

Тигров скок (безплатно) :

Изисква 17-то ниво “Пътя на тигъра”.

Стандартно действие. Може да се приложи вместо всяка близкобойна атака.

Изисква свободни крака.

Ударът е с +3 щети. Получава наказание -4 атака, ако противникът очаква този удар.

Когато противникът е изваден от равновесие или съборен, ударът може да се приложи дори противникът да го очаква, без наказание на атаката, а ако е съборен бонусът щети е +6, вместо +3.

Успешното прилагане избутва противника назад. При нанасяне на критичен удар противникът е съборен.

“Тигров скок” е екзотичен ритник със завъртане, в който се влага изключителна мощ. Техниката е красива, но трудно приложима повече от веднъж в битка, тъй като се отбягва лесно, ако противника я очаква.

 

Тигрова захапка (безплатно) :

Изисква 19-то ниво “Пътя на тигъра”.

Стандартно действие. Може да се приложи вместо всяка близкобойна атака.

Изисква свободни крака.

Ударът е с -5 атака, + 9 щети. Ударът е в главата, без допълнително наказание за прицелена атака.

Най-подходящата атака, когато гардът на противника е оголен. Обикновено такъв удар слага края на битката. Техниката представлява силов ритник в глава с изнасяне на тежестта и въпреки че е труден за прилагане се използва често, когато врагът не е достатъчно умел или подготвен за защита.

 

Тигрова ловкост (безплатно) :

Умението има 5 нива, които се усвояват съответно на 21-во, 23-то, 25-то, 27-мо и 29-то ниво “Пътя на тигъра. Всяко от тези нива намалява с 1 наказанието при прицелени атаки в ръкопашен бой.

Завидните умения в ръкопашния бой на последователите на тази школа позволяват ловко нанасяне на атаки във всяка една област от тялото на противника, без това да повлиява на тяхната прецизност.

 

ПЪТЯ НА ЖЕРАВА (допълнително умение) :

Умението добавя 1 защита при блокиране на всеки 5 нива. Този бонус не важи едновременно с бонусът от умението “Блокиране”.

Добавя и по 1 щети на всеки 4 нива при прилагане на “контриращ удар”.

Техниките от “Пътя на жерава” водят до усъвършенстване на защитата. В този стил се набляга на методи за отбиване и отбягване на удари, посрещане на противниковите атаки, стойки, гардове и най-важното – как да се предугади атаката на противника.

 

Избиване на оръжие (безплатно) :

Изисква 17-то ниво “Пътят на жерава”.

Добавя 1 бонус за обезоръжаване за всеки 10 нива “Пътя на жерава”, когато обезоръжаването се прилага след успешен блок.

Усъвършенствалият се в блокирането монах е способен да се възползва от неуспешните атаки на своите противници, които довеждат до нестабилност и позиция на оръжието им, удобна за обезоръжаване.

 

Контра-обезоръжаване (безплатно) :

Изисква 23-то ниво “Пътят на жерава” и “контриращ удар”.

Важи към – контриращ удар

Позволява прилагане на обезоръжаване вместо контриращ удар. В такива ситуации важи бонусът от “избиване на оръжие”.

Чрез “контра-обезоръжаване” последователят на този боен стил може да приложи обезоръжаване вместо нормален контриращ удар на противниците, които са се провалили в атаката си срещу него. В комбинация с другите умения на стила, той става добре подготвен за вражите атаки и може да неутрализира противниците си по този изящен начин и да реши битката в своя полза, без дори да нарани враговете си.

 

Ловък бяг (безплатно) :

Изисква 26-то ниво “Пътят на жерава”.

Премахва наказанията на защита, получавани при спринт.

С грацията на своите движения и усъвършенстваните на максимум защитни техники, монахът е способен да се защитава перфектно, дори когато спринтира. Ловкият бяг е умение, което е полезно както при бягство, така и при атака.

 

Превъзходството на жерава (безплатно) :

Изисква 29-мо ниво “Пътят на жерава”.

Защитаващия се монах е толкова умел в блокирането, че с отбиването на една атака от противник прави почти невъзможна следваща атака към него от противника до края на хода. В посочената ситуация получава 5 бонус защита при всяка отбита атака срещу този, който го е атакувал. Важи докато монахът не излезе от битка с въпросният противник. Максималният бонус е 10. Бонусът отпада и ако нападателят успее да удари монаха.

 

ПЪТЯ НА КОБРАТА (допълнително умение) :

Тези техники изискват свободни пръсти и не могат да се използват с каквото и да било оръжие (например остриета). Важат само срещу противници с хуманоидни тела, имащи витални точки и с размери под 3 метра. Щетите се зачитат от тип “пробивни”.

Докато другите стилове разчитат на стандартни приоми, “Пътя на кобрата” е колкото бойно изкуство, толкова и учение за човешката анатомия. Техниките на кобрата се отличават с изключителен финес и прецизност. На пръв поглед ударите изглеждат безобидни, но в последствие ефектът от тях си проличава.

 

Ужилване (безплатно) :

Изисква 1-во ниво “Пътя на кобрата”.

Стандартно действие. Може да се приложи вместо всяка близкобойна атака.

Изисква свободни пръсти.

Пет хода след първото успешно “ужилване” противникът търпи по 1 щети за всяко ниво “Пътят на кобрата” за всяко успешно “ужилване”, нанесено в този период (включително и от първото “ужилване”).

Ако тези сумарни критични поражения достигат изискването за щети за критичен удар, то той се зачита в тялото.

Този тип удари засягат определени жизнени центрове, ефектът от което идва няколко секунди по-късно. Резултатът в битката е, че противникът, дори изглеждащ невредим до момента, внезапно се срива в гърчове от болка, като изпадането в безсъзнание или дори смъртта са често срещани.

 

Точков удар (безплатно) :

Изисква 6-то ниво “Пътя на кобрата”.

Стандартно действие. Може да се приложи вместо всяка нормална атака.

Добавя 1 щети на всеки 2 нива “Пътят на кобрата”.

Анатомичните знания на монасите, овладели тази техника, им дават способността да ударят врага на витално място, при което нанесените щети са по-сериозни. Развилите този боен стил на високо ниво могат да причиняват с голите си ръце поражения, които са по-тежки дори от тези на добре изработени остриета за ръкопашен бой.

 

Зашеметяваща атака (безплатно) :

Изисква 4-то ниво “Пътя на кобрата”.

Стандартно действие. Може да се приложи вместо всяка близкобойна атака.

Шансът противникът да бъде зашеметен за един ход се определя от заровете, хвърлени за атака и се повишава значително със задобряването в ученията на “Пътя на кобрата”.

При успешна атака, в която заровете за атака се вписват в шанса за зашеметяване, противникът пропуска следващия си ход и има наказание две степени активна защита за 1 ход.

 

ниво Пътя на кобрата

4

8

11

15

19

22

26

30

шанс зашеметяване

16-18

15-18

14-18

13-18

12-18

11-18

10-18

9-18

 

Същността на тази атака е в познаването на нервните центрове в тялото. При нанасянето на удар в такива точки, противника остава зашеметен и не успява да предприеме каквото и да е действие, изпитва замайване и отбраната му е отслабена. Това умение позволява големи серии от удари на монаха, без враговете му да успеят да се съвземат.

 

ПЪТЯ НА ДРАКОНА (допълнително умение) :

В тази бойна школа се изучават изцяло техники, които имат приложение по време на борба. Усъвършенствалият тази област боец е изключително смъртоносен за всеки, достатъчно невнимателен да му позволи да се доближи и да влезе в пряк контакт с него. Легендите разказват, че бойното изкуство се основава на легенди, описващи примитивен бой на два дракона, които са се борели вкопчени с нокти и зъби един в друг. Развитието на тези техники от древни времена е довело до почти съвършената форма на “Пътя на дракона”.

Умението прибавя по 1 борене на 10-то, 20-то и 30-то ниво.

 

ниво Пътя на дракона

бонуси

8

Драконово поваляне

9

Прилагане на ключ

10

+1 борене

11

Плъзгаща се опашка

13

Безчувственият дракон 1во ниво

15

Хлъзгавият дракон

17

Гъвкавостта на дракона 1во ниво

19

Захапката на дракона 1во ниво

20

+1 борене

21

Дебнещият дракон

22

Гъвкавостта на дракона 2ро ниво

23

Безчувственият дракон 2ро ниво

24

Подобрено драконово поваляне

25

Танцът на дракона

26

Сънят на дракона

27

Светкавична захапка (5тзу)

28

Гъвкавостта на дракона 3то ниво

29

Захапката на дракона 2ро ниво

30

+1 борене

 

Драконово поваляне (безплатно) :

Изисква 8-мо ниво Пътя на дракона”.

Владеещият това умение монах нанася щети на противникът си при успешно прилагане на събаряне в борба или хвърляне в борба.

Щетите при хвърляне са равни на нивото Пътя на дракона”, а при събаряне противника получава 1 щети за всеки 2 нива Пътя на дракона”.

Драконово поваляне се нарича частта от “Пътя на дракона”, която учи как най-ефективно да бъде наранен противника при хвърляне и събаряне. Тези техники не причиняват тежки поражения на враговете, но поставят едно добро начало за монаха в борбата и са ефективни в ситуации, в които противника трябва да получи добър урок без да бъде нараняван прекалено сериозно.

 

Прилагане на ключ (безплатно) :

Изисква 9-то ниво Пътя на дракона”.

Позволяла прилагането на действие ключ/чупене в борба.

Усвоилите тази техника борци са способни само за няколко секунди да неутрализират или дори умъртвят противниците си. Умението включва в себе си от най-малките усуквания и заключвания на ходила и китки до чупене на лакти, изкарване на ставни връзки и дори чупене на врат. Тези действия са трудно приложими и рядко са ефективни, прилагани от начинаещи борци.

 

Плъзгащата се опашка (безплатно) :

Изисква 11-то ниво Пътя на дракона”.

Монахът може да се възползва от провокирани атаки докато се бори.

Монахът няма наказание на атаките си по външен за борбата противник. Стандартно това наказание е -20% атака. Въпреки това си получава 4 наказание на боренето за 1 ход ако приложи такава атака, независимо провокирана или като стандартно действие на неговия ход.

Умението не важи, ако борбата е във фаза приковаване или надмощие.

Дори поставен в неудобна позиция, монахът овладял “плъзгаща се опашка”продължава да е опасен за околните, направили грешката да подценят ситуацията и да свалят гарда си. Той може да отвръща на провокиращи действия около него, включително и ако някой се опитва да го хване, докато се бори, а атаките, които съумява да отправи не са за подценяване, въпреки това че е вкопчен в борба.

 

Безчуственият дракон (безплатно) :

Умението има 2 нива.

1-во ниво изисква 13-то ниво Пътя на дракона”. Намаля с 2 наказанието при опит за хващане, получено ако монахът претърпи удар от провокираната атака при това.

2-ро ниво изисква 23-то ниво Пътя на дракона”. Изцяло премахва посоченото наказание.

“Безчуствения дракон” съчетава в себе си както тренировки на волята за пренебрегване на болката за кратък момент при борене и пълна физическа и психическа концентрация въпреки нея, така и на техники за хващане на враговете, чрез които монасите да се предпазват от много тежки удари при подобни опити.

 

Хлъзгавият дракон (безплатно) :

Изисква 15-то ниво Пътя на дракона”.

Намаля с 5 трудността при опит на монаха за освобождаване (но тя не може да е под 0).

Тази техника премахва наказанията от неблагоприятната позиция, в която може да се окаже монахът, когато започва борбата от неприятно положение или се бори с няколко същества. В такива ситуации, той не само е способен да се освободи лесно, но и често със самото си освобождаване може напълно да обърне битката на своя страна, особено в съчетание с техниките “танцът на дракона”.

 

Гъвкавостта на дракона (безплатно) :

Умението има 3 нива, които изискват съответно 17/22/28-мо ниво Пътя на дракона”.

Всяко ниво намаля с една степен наказанието на защита срещу атаки от външен за борбата противник. Това наказание не може да е отрицателно.

Освен това външните противници не получават бонус за хващането на монаха, въпреки че той вече е въвлечен в борба с някого.

Въпреки наглед ограничените си възможности за маневри по време на борба, монасите, които владеят това умение, успяват адекватно да се предпазят от атаките на враговете си и да не позволят с лекота да бъдат хванати от повече противници. Това те постигат предимнби с ловко позициониране на тяло си, спрямо това на своят противник в борбата и възползване от тази позиция за защита.

 

Захапката на дракона (безплатно) :

Умението има 2 нива, които изискват съответно 19-то и 29-то ниво Пътя на дракона”.

Всяко ниво добавя 1 бонус при опит за ключ/чупене, щит и когато монахът се опитва да задържи някой прикован или съборен (т.е. при противниковият опит за освобождаване, монахът има 2 бонус).

Тези техники се използват за възможно най-категорично приключване на борбата, като това може да стане с прилагане на ключ и неговото доброволно предаване или директно с чупене на ръка, крак или врат. Ключовете са трудно приложими и обикновено се използват срещу противници, които не могат да окажат равностойна съпротива в борбата.

 

Дебнещият дракон (безплатно) :

Изисква 21-то ниво Пътя на дракона”.

Изисква контриращ удар. Позволява да се приложи опит за хващане вместо контриращ удар.

Тренираният монах успява да използва удобен момент за да се вмъкне под гарда на противника и да влезе в пряк контакт с него. След успешен блок, вместо контриращ удар монахът може да приложи действие “хващане”, като при това не провокира атака на противника си.

 

Подобрено драконово поваляне (безплатно) :

Изисква 24-то ниво Пътя на дракона”.

Щетите събаряне в борба са равни на нивото на Пътя на дракона”.

Тези щети важат и при събаряне от умението Танцът на дракона”.

С подобряване на техниките за хвърляне и събаряне на противника, монахът става все по-опасен, а ударите в земята на враговете му – все по-болезнени. Умението представлява подбрани похвати за събаряне в борба, чиято основна цел са сериозните поражения.

 

Танцът на дракона (безплатно) :

Изисква 25-то ниво пътя на Дракона.

При освобождаване от противник с 5+ разлика в полза на монаха, то противникът е съборен.

При провал на противника в опит за хващане на монаха с 5 или повече, то той бива съборен на земята.

Умението важи само ако монаха е изправен и не важи във фази натиск и приковаване.

Отбягвайки вражеските хватове, монахът е способен да извърти действията на противниците си в своя полза като използва собствената им тежест и инерция срещу тях. Хвърлянията, които може да приложи на враговете си в такива ситуации са още по-опасни, поради умението му “драконово поваляне” с което им нанася и поражения.

 

Сънят на дракона (безплатно) :

Изисква 26-то ниво пътя на Дракона.

Позволява действие приспиване” в борбата.

Сънят на дракона е изключително сложна за изпълнение техника, която води до мигновенно приспиване на противника. Тя е безценна, когато той трябва да бъде напълно неутрализиран, а монахът не желае да му нанася трайно поражение. След успешно прилагане е почти невъзможно жертвата да бъде събудена и свестена близките няколко минути.

 

Светкавична захапка (5тзу) :

Изисква 27-мо ниво Пътя на дракона”.

При опит за хващане монахът не провокира атака на защитаващият се. Умението не може да се прилага със засилка.

Светкавичната захапка е умението на монаха да се гмурка под атаките на противника, способността да влезе в борба без да оголва гарда си. Техниката е безценна, защото чрез нея той не само претърпява по-малко удари, но не дава възможност опитът му за хващане да бъде прекъснат.

 

ПЪТЯ НА ДЕМОНА (допълнително умение) :

Всеки 6 точки от умението намалят с 10% щетите от огън и увеличават с 20% щетите от магиите на ледената школа.

Далеч назад във вековете била основана необикновена школа монаси бойци. Техния начин на бой бил изключително странен, тъй като юмруците им били обгърнати в огън. Те не почитали нито Филеной, нито Синорей. Вместо това се кланяли пред тъмния демон Нез’Фрад. Легендите говорят, че той донесъл тези способности на Крея от своя свят още преди хората да познават магията. През вековете имало времена, в които монасите на тъмния огън били уважавани и обичани от хората, но имало и времена, в които причинявали само зло. В последствие от безчинствата им, течението им било обявено за незаконно, а последователите му били подложени на гонения и смърт. В днешни дни съществува млада школа, възраждаща старите традиции – “Братството на тъмния огън” и въпреки че вярванията и поведението им няма нищо общо с това на предшествениците им, на монасите от това братство се гледа с лошо око.

Има два начина монаха да прилага уменията от “Пътя на демона”. Ползвайки огнен заряд или мана. За да може да ползва огнен заряд, трябва предварително да приложи “огнена концентрация”.

 

Огнена концентрация (безплатно) :

Изисква 8-мо ниво “Пътя на демона”.

Цялостно действие.

За всяка вложена точка мана, монахът получава две точки огнен заряд. Максимумът вложена мана е нивото “Пътя на демона”. Максимумът огнен заряд за всеки монах е нивото му “Пътя на демона” х 2.

Придобитите и неизползвани точки огнен заряд се губят известно време след последното прилагане на “огнена концентрация”.

Продължителност – 1 минута * концентрация

Чрез тази си способност последователите на тъмния огън използват магическата си енергия да призоват в себе си силите на огъня. Ако се използват без огнена концентрация, уменията от школата костват мана вместо огнен заряд, което води до двойно по-бързо изчерпване на магическите сили.

 

Пламтяща кожа (безплатно) :

Изисква 13-то ниво “Пътя на демона”. Коства 1 точка огнен заряд.

Свободно действие. Важи когато той е приковал или е прикован от някого. Веднъж на ход, важи за целия ход. Нанася по 1 щети за всяко ниво “Пътя на Демона” при приковаване в борба.

Пламтящата кожа е способност на монаха да се загрява до толкова, че да наранява противниците си при продължително плътно докосване. Тази негова способност важи само когато той е приковал или е прикован в борба. При бързо докосване, например удар, противниците практически остават ненаранени.

 

Тъмен огън (6тзу) :

Нивото тъмен огън не може да надвишава нито концентрацията, нито психиката.

Умението има 10 нива, всяко от което добавя 3 атака и (1 зар + 1) щети (от огън) при близкобойна атака.

Изисква свободни пръсти.

Прилага се като свободно действие към конкретен удар.

Абсорбирането на противниците се брои поотделно за огъня и нормалната атака (т.е. двойно).

Коства по 1 точка огнен заряд за всеки 2 нива за всеки удар.

Тъмният огън е есенцията на “Пътя на демона”. Това е способността на монасите да постигат единство между физическата и огнената сила в ударите си. За да се изучи тази способност са нужни дълги години тренировки на духа и тялото.

Внимание! При прилагането на тази техника ударите са специфични и умението “проникваща атака” не оказва влияние по никакъв начин; двете умения са неприложими едновременно.

 

Сливане с огъня (безплатно) :

Изисква 15-то ниво “Пътя на демона”.

Важи към – “тъмен огън”

Абсорбирането се брои веднъж за ударите с тъмен огън.

След дълги тренировки и усъвършенстване, монаха постига пълно владеене на огъня – физическата му сила и духовната му енергия са едно цяло. При кастване на огнена концентрация се усеща горещ полъх, а ударите му имат тежест дори малко пред ръцете, до където достига огънят.

 

Огнен юмрук (безплатно) :

Изисква 20-то ниво “Пътя на демона”. Коства 10 точки огнен заряд.

Стандартно действие за двата хода, в които се прилага. Изисква свободни пръсти.

Важи към – “тъмен огън”

Този удар е с + 2 атака, а към щетите се добавя още веднъж психиката на монаха.

В първия ход от прилагането на тази техника, монаха концентрира насъбраната в него енергия. В следващия ход я отприщва, нанасяйки разрушителен удар. Бонусите от тъмен огън важат.

 

Огнен щурм (10тзу) :

Изисква 25-то ниво “Пътя на демона”.

Активирането е цялостно действие или свободно действие непосредствено след “огнена концентрация”. Коства 5 точки огнен заряд и в двата случая. Прекъсването е свободно действие.

Позволява една допълнителна атака на ход, непосредствено след първата такава, и добавя 5 метра към скоростта на бягане. Тази атака не може да бъде умение, ползващо цялостно действие. Докато е активно отнема по 10 точки живот на всеки ход, половината от които се възстановяват по 5 на ход веднага, когато монаха започне да си почива. Намаля с още 20% щетите от огън и добавя още 50% поражения от магиите на ледената школа.

Чрез силите на тъмния огън монахът повишава драстично телесната си температура и скоростта на жизнените си функции. Тази концентрация отнема един ход и за страничните наблюдатели наподобява “огнената концентрация” като техника. Веднъж изпаднал в това състояние, той е хиперактивен, но тялото му се натоварва изключително бързо и затова трябва да се използва разумно и само когато е наложително.

 

Енергиен взрив (безплатно) :

Изисква 30-то ниво “Пътя на демона”.

Действие – цялостно, свободни ръце

Зона на ефекта – сфера с радиус 10 метра и център монаха

Ефект върху – всички в зоната и монаха

Изисква минимум 30 точки огнен заряд, за да се приложи. Нанася 10 зара щети + 1 щети от огън за всяка оставаща точка огнен заряд. Изхабява всички оставащи точки огнен заряд. Противниците с над 50% прикритие търпят само ½ щети.

Малцина владеят тази последна техника на тъмния огън. Тя е възможно най-чистото отприщване на огнените сили, призовани от монаха. Взривът започва от самия него, той също търпи нанесените щети и покосява всички противници около него в радиус 10 метра.

Щетите, които търпи самият монах са намалени на половина, благодарение на способността му да устоява на огън, получена от “Пътя на демона”.

 

ПЪТЯ НА ТРОЛА (допълнително умение) :

Според древните ръкописи този стил е възникнал едновременно с “Пътя на демона”. Легендите гласят, че тези умения са дадени на хората от Кхен Фрад, братът на Нез Фрад, във времената, когато двата демона бродели по земите на Крея. За разлика от тъмния огън обаче, за това учение се знае много малко и се среща изключително рядко. Няма манастир, братство или школа, която да учи на този стил, майсторите му сами обучават своите последователи на древните знания и рядко приемат повече от няколко последователя през живота си. “Пътя на трола” учи на единение със земята и използването на нейните сили, а също и на пълно владеене на емоциите, на концентрация и на мъдрост.

Има два начина монаха да прилага уменията от “Пътя на трола”. Ползвайки земен заряд или мана. За да може да ползва земен заряд, трябва предварително да приложи “земна концентрация”.

 

Земна концентрация (безплатно) :

Изисква 8-мо ниво “Пътя на трола”.

Цялостно действие.

За всяка вложена точка мана, монахът получава две точки земен заряд. Максимумът вложена мана е нивото “Пътя на Трола”. Максимумът земен заряд за всеки монах е нивото му “Пътя на трола” х 2.

Придобитите и неизползвани точки земен заряд се губят известно време след последното прилагане на “земна концентрация”.

Продължителност – 1 минута * концентрация

Чрез тази си способност последователите на Кхен Фрад използват магическата си енергия да призоват в себе си силите на земята. Ако се използват без земна концентрация, уменията от школата костват мана вместо земен заряд, което води до двойно по-бързо изчерпване на магическите сили.

 

Срастване със скалите (безплатно) :

Умението има 4 нива.

Тази стойност не се събира с нормалното умение “катерене”, важи по-голямата от двете.

Умението не може да се прилага с ръкавици.

 

ниво срастване със скалите

изисквано ниво Пътя на трола

катерене

земен заряд

1

11

1

1/ход

2

17

2

2/ход

3

23

3

3/ход

4

28

4

4/ход

 

Последователите на Кхен Фрад притежават особена връзка със земята. Когато се катерят, сякаш самите им крайници се сливат с повърхността, позволявайки им с лекота да се изкачват по всякакви скали.

 

Адаптивна броня (3тзу) :

Нивото “адаптивна броня” не може да надвишава нито концентрацията, нито психиката.

Умението има 10 нива, всяко от което добавя 2 защита. Монахът избира един тип поражения (блъскащи, пробивни, сечащи, огнени, светкавични, ледени, земни, силови въздействия) срещу които получава още 1 допълнително защита/ниво. На всеки негов ход бронята сама променя типът на тази допълнителна защита, според ай-тежкото поражение, което е претърпял от предния му ход насам.

Цялостно действие за активиране. Свободно действие за подържане.

Коства по 1 точка земен заряд за всеки 3 нива (закръгля се нагоре) на ход.

Тази защита е възможна благодарение на съвършената концентрация на монаха и способността му да отрази един удар с твърдостта на цялото си тяло по перфектния начин. Освен това всеки ход под влиянието на това умение, той възстановява по 1 точка живот за 4 нива “Пътя на трола”, черпейки от живителните сили на земята.

Тъй като тази устойчивост се постига благодарение на силите на земята, умението може да се прилага само, когато монахът е стъпил на нея – почва или скали. Не важи срещу психически атаки и когато монахът е стъпил на дървен под, килим, дълбок сняг и т.н. (Но важи на каменен под).

 

Пример:

Монах, владеещ 5-то ниво адаптивна броня получава от нея 10 или 15 защита.

В началото на битката избира например защита срещу сечащи щети. Атакуван е първо от брадвар със сечаща атака (срещу която ползва 15 защита), която отбягва. След това е атакуван от стрелец, използващ запалена стрела, която го поразява. Срещу нея той получава 10 защита от адаптивната броня. На ход идва монахът. Ако продължи да поддържа адаптивната броня (свободно действие), тя ще дава 15 защита срещу пробивни и огнени щети за 1 ход (стрелата е нанесла и двата вида поражения) и 10 защита при останалите атаки.

В последствие търпи 20 щети от сечаща атака и само 10 щети от следваща запалена стрела (сумарно огън и пробивни). Ако продължи да поддържа адаптивната броня когато дойде на ход, то тя ще дава 15 защита срещу сечащи щети и 10 при останалите атаки.

 

Сливане със земята (безплатно) :

Изисква 15-то ниво “Пътя на трола”.

Важи към – “земна концентрация” и “адаптивна броня”

“Адаптивната броня” може да се каства заедно със “земна концентрация”.

След дълги тренировки и усъвършенстване, монахът постига пълно сливане със земята – още със самото призоваване на нейните сили, те директно го правят готов да поеме с твърдост всяка вража атака.

 

Железни юмруци (2тзу) :

Нивото “железни юмруци” не може да надвишава нито концентрацията, нито психиката.

Изисква свободни пръсти.

Умението има 10 нива, всяко от което добавя 4 щети към бликобойна атака.

Коства по 1 точка земен заряд за всеки 5 нива (закръгля се нагоре) – на ход (без значение броя удари, който монахът нанася).

“Железни юмруци” се нарича бойна техника от “Пътя на трола”, при която монасите успяват да концентрират силите на земята в своите удари, като при това значително увеличават тяхната мощ и тежест.

 

Първична сила (3тзу) :

Нивото “първична сила” не може да надвишава нито концентрацията, нито психиката.

Умението има 10 нива, всяко от което добавя 2 сила.

Коства по 1 точка земен заряд за всеки 5 нива (закръгля се нагоре), докато е активна.

Действие – свободно

Продължителност – 1 ход

Стъпил здраво на земята, монахът от тази школа е способен да черпи невероятна сила от нея. Тази сила се отразява на всякакви силови проверки, атака, отбиване на удари, борене и подобни. Въпреки, че умението прави последователите на тази школа едни от най-способните войни, те не получават бонуси от него, ако не са стъпили на естествена почва.

Умението не повлиява на текущия живот, регенериране и подобни.

 

Унищожителен удар (безплатно) :

Изисква 20-то ниво “Пътя на трола”. Коства 10 точки земен заряд.

Изисква свободни пръсти.

Стандартно действие за двата хода, в които се прилага.

Зачита само 1/2 от абсорбирането на противниците. Покритието на доспехите се зачита за 0 срещу този удар.

В първия ход от прилагането на тази техника, монахът концентрира насъбраната в него енергия. В следващия ход я отприщва, нанасяйки разрушителен удар. Този удар е с + 2 атака и + 5 щети, които важат едновременно с бонусите от “железни юмруци”, ако двете техники се прилагат едновременно.

 

Изсмукване на земните сили (безплатно) :

Изисква 25-то ниво “Пътя на трола”.

Цялостно действие. Точките се възстановяват в края на бойния ход. Действието може да бъде прекъснато по всяко време след започването му до края на хода.

Лекува по 3 точки живот за всяка точка “земен заряд”, вложена в това действие.

Това е умение, което владеят само най-опитните последователи на Кхен Фрад, тези, които наистина усещат и могат да контролират първичните сили и енергия на земята. Може да се прилага само след активиране на “адаптивна броня” и в условията в която тя важи. Самото изсмукване концентрира в монаха всички жизнени сили на почвата около него, тя изсъхва, а тревите по нея увяхват мигновенно.

 

Каменна стабилност (10тзу) :

Изисква 30-то ниво “Пътя на трола”.

Коства 5 точки каменен заряд за активиране (свободно действие). Докато е активно отнема по 1 точка каменен заряд всеки ход.

Прави монаха имунен за ефектите на магиите “болка”, “шок”, “смразяване” и “жега” и срещу уменията “прекъсване” и всякакъв вид ефекти от ударите на “Пътя на кобрата”.

Добавя 3 защита срещу събаряне, приковаване и обезоръжаване и също толкова, когато монахът се опитва да приложи хващане и приковаване.

Всеки ход монахът има шанс 1/6 да се възстанови от 1 негативно психическо влияние, което тегне върху него.

Докато е под ефекта на каменна стабилност”, бдителността на монаха е намалена с 10.

Добавя 2 устойчивост на отрови.

В това най-висше състояние на бойния си дух, монахът е концентриран единствено в битката и останалия свят остава далечен и мъгляв за него. Силите, които той черпи от земята, му дават изключителна психическа концентрация и стабилност срещу всякакви опити да бъде изваден от равновесие, както физически, така и психически.