Елементалист

С развитието на магията през вековете, от общите школи се отделя едно ново течение – специализация в чистата сила на елементите. Възпитаниците на елементалната магия насочват ученията и тренировките си най-вече към практическо усъвършенстване на тези сили, за разлика от архимагьосниците, които отделят много време за пълното разбиране на магията и научните обосновки.

За още по-тясна специализация, самото елементално учение в магьосническите университети е разделено на четири школи – огнена, светкавична, ледена и земна (ОШ, СШ, ЛШ, ЗШ). В тях се изучават стихиите в най-могъщото им познато изражение, както и начините да се предизвикват силите им магически от природата в мощна, концентрирана и чиста форма.

В основната част от случаите, елементалистите водят войнствен живот, поради това в основното обучение на всички школи влиза подготовка за бойни ситуации, дефанзивни магии и дисциплиниране.

  • Най-често срещани раси – човеци, елфи, хоргущи;
  • Религиозност – средна;
  • Морал – почитат законите и правилата на магьосническите гилдии;
  • Предпочитани съюзници – свещеници, паладини, други магьосници;
  • Възможни конфликти със – няма;

Към момента, елементалиста претърпява концептуална промяна на начините си на усъвършенстване на умения.

 

Школите на елементалиста:

ОГНЕНА ШКОЛА :

На практика това е най-основната и разпространена школа елементалисти. Магиите на огнената стихия са изключително унищожителни и повечето от тях поразяват многобройни врагове. Едно от най-основните затруднения на владеещите тази школа е как да приложат магиите си, така че да не нараняват нито себе си, нито съюзниците си.

СВЕТКАВИЧНА ШКОЛА :

Последователите на светкавичната школа са не по-малко смъртоносни от тези на огнената. Тяхната специализация обаче е в нанасянето на тежки поражения по-скоро на един противник, отколкото на многобройна група врагове. Едно от най-големите предимства на школата е, че срещу нея металните доспехи не помагат по никакъв начин и понякога дори пречат. Това прави светкавичните магьосници изключително ценни войници срещу тежко екипирани войни и те често намират място във войската или в градската стража. За разлика от повечето други елементалисти са прецизни в атаките си, не им е нужна голяма дистанция или открито пространство за магиите. Не оставят и сериозни следи след кастовете си, единствено обгорените жертви на своите противници.

Един от недостатъците на школата е, че металните доспехи пречат и на самите елементалисти, повлиявайки на прецизността на магиите им и поради това те не ползват такива.

ЛЕДЕНА ШКОЛА :

Доста по обикновени наглед, магиите от ледената школа изглеждат по-естествени и обясними от тези, прилагани от огнените и светкавичните магьосници. Въпреки това, когато се стигне до битка, представителите на тази школа са най-добри в обезсилването на врага чрез големия си набор магии, които не нараняват, но пречат изключително много на противниците. За разлика от останалите, ледените магьосници са добри и без подкрепата на силни войни, които да ги пазят. Застанали в центъра на призованите стихии – сняг, вилеица и лед, със своята ледена кожа и леден щит, са способни да обезверят и най-опасните врагове.

ЗЕМНА ШКОЛА :

Сред елементалните школи, тази е най-елементарна и естествена. Магиите от нея по-скоро контролират земния елемент, отколкото да влагат енергия в призоваването му. Въпреки тази простота обаче и въпреки неуважението на сериозна част от представителите на другите елементални школи, земните магии са не по-малко ефективни от останалите. Именно поради базовата концепция, те са изключително мащабни – каменните магьосници са способни да предизвикат цели бедсвията срещу своите врагове.

 

Очаквайте, напълно безплатно, игралната версия на Заветът на Крея в този сайт.

Системата ще съдържа всички необходими правила и пособия за игра!

Абонирайте се за новини и следете форумите, и Фейсбук страницата за ъпдейти по темата!