Авантюрист

     Авантюристът е дете на улицата – тя е негова майка и негов баща, закон и дом. Героите от този клас усвояват всякакви умения, които биха спомогнали за тяхното оцеляване, без да имат морални задръжки за което и да е от тях – джебчийство, отключване на ключалки, дегизиране, заблуда, промъкване, ползване на отрови и т.н. Високата ловкост е ценна за голяма част от тези умения и съчетана с уменията за бой, превръща авантюриста в сериозен съперник на всеки боец. Повечето герои от този клас разчитат на висока защита, за сметка на по-ниските си поражения в директен сблъсък с враговете си. Умения за мигновенно нанасяне на смъртоносни удари, съчетани с промъкване и дегизиране, превръщат авантюристите в перфектни убийци.

 

Най-често срещани раси – човеци, мелхори, елфи;

Религиозност – нерелигиозни;

Морал – единствено към обществата, в които членуват;

Предпочитани съюзници психозаклинатели;

Възможни конфликти със – паладини, отшелници;

Усвояване на допълнителни класове – стрелец срещу 5тзу

 

Умения :

 

Дете на града (1тзу или 4 дтзу) :

Добавя 5 при проверки за ориентацията в града.

Това умение дава на авантюриста способността да се ориентира дори и в непознатите за него населени места, като често усеща къде точно да намери това, което търси. Нужни са му малки знаци, незабележими за останалите, за да разбере на какво място е попаднал, сред какви хора и да намери информацията, която му е нужна.

 

Котешки усет (1тзу или 4дтзу) :

Добавя 5 при проверки за бдителност.

Умението увеличава бдителността на героя. Малко неща биха убягнали на наблюдателния му поглед и той едва ли би могъл да бъде издебнат, заблуден или обран. Това умение му помага и при откриването на капани.

 

Свръхестествена бдителност (5тзу) :

Изисква “Котешки усет”.

Добавя 5 при проверки за бдителност. Не може да бъде издебнат.

Авантюристът, владеещ това умение, притежава изключителна наблюдателност и невероятен усет. Героите, усвоили това умение, винаги ползват пълната си активна защита в ситуации, в които поради изненадата останалите не биха могли да се защитят адекватно. Тази способност не им позволява и дълбок сън – събуждат се при най-малкия шум или движение около тях, а в група или на сигурно място са по-скоро в полубудно състояние.

По преценка на ВИ това умение може да не важи, например при атака от голямо разстояние, прекалено бързо събитие, на което не може да се реагира и т.н.

 

Нюх (1тзу или 4дтзу) :

Умението добавя 5 при проверки за наблюдателност.

Прекарали голяма част от живота си сред измамници и крадци, опитните авантюристи често имат висока наблюдателност и са способни да разберат кога някой се опитва да ги измами. Набитото им око забелязва детайли, които за други остават скрити и незначими.

 

Следотърсачество (3дтзу) :

Добавя 5 при проверки за следи – замаскиране и откриване.

Авантюристите са майстори в октриването, проследяването и замаскирането на следи. Това умение обаче не им помага да извличат повече информация от следите.

 

Ключарство (1тзу или 4дтзу) :

Добавя 5 при проверки за отключване на ключалки.

Умение, полезно за всеки герой, който иска да прониква незабелязано в чуждите имоти, да е способен да отваря мистериозни сандъци и да измъква себе си и съюзниците си от окови и килии.

 

Майсторска измама (1тзу или 4дтзу) :

Добавя 5 при проверки за дегизиране и заблуда.

Талантът на авантюристите да се пременят неузнаваемо и да мамят е несравним. Тези умения са безценни в живота на улицата и голяма част от авантюристите са осланят на тях за да решат с лекота напечени ситуации.

 

Сянка в мрака (1тзу или 4дтзу) :

Добавя 5 при проверки за прикриване и промъкване.

Умението на един авантюрист да се прикрива и промъква е изключително ценно и определящо за способността му да използва други свои умения, например “Изненадваща атака” и “Издебване в гръб”. Чрез своето промъкване и подобни умения, той може да неутрализира противник с един удар, без дори да се стига до битка, а и се превръща в добър шпионин, особено с висока бдителност, наблюдателност и умение “Следи”.

 

Небрежност (безплатно) :

Изисква 10 “Наблюдателност” и 10 “Заблуда”.

Умението позволява на авантюриста да забележи и заблуди стрелец, използващ “пробен изстрел”, и в случай че е способен да отбегне атака, да го направи с минималната за целта защита.

ВИ може да позволи аналогични приложения на умението.

 

Акробатика (3тзу + 2дтзу) :

Умението има 5 нива, които изискват съответно 10/15/20/25/30 ловкост за усвояване.

Всяко ниво добавя 1 Отбягване. 

За прилагане изисква възможност за свободно движение.

Акробатът е способен да прави всякакви номера – ходене на ръце, поредици от премятания, салта и т.н. Чрез тези свои умения, той не само може да привлече хорските погледи и да забавлява публика, а и да отбягва ловко атаките, насочени към него.

 

Светкавично изправяне (2дтзу) :

Изисква 2-ро ниво “Aкробатика”.

Героят преминава от състояние “съборен” в състояние “изваден от равновесие” като свободно действие.

Героят се възстановява от състояние “изваден от равновесие” като свободно действие.

Има право само на едно от двете и само веднъж на ход.

Чрез светкавично изправяне, авантюристът е способен да се върне обратно на крака от всяка една неудобна позиция изключително бързо, което би могло да спаси живота му. Умението не важи, когато е затиснат от нещо или е в борба с противник.

 

Пъргаво приземяване (2дтзу) :

Изисква 3-то ниво “Aкробатика”.

Научилият се как да се приземява авантюрист е способен да се отърве с минимални наранявания при падане от високо. “Пъргавото приземяване” прибавя 5м към височината, от която може да скочи без да се нарани и намаля щетите от падането наполовина, както и шанса за някакви по-сериозни наранявания.

 

Ловко преминаване (1тзу + 2 дтзу) :

Изисква 3-то ниво “Aкробатика”.

Проверка – Пъргавина + 3 зара СРЕЩУ Пъргавина + 3 зара

При успяваемост 2 на проверката не провокира атака при “преминаване” покрай враг.

Когато някой прибяга покрай въоръжен противник, той става лесна мишена за удар. Ако това е акробатичният авантюристът обаче, не винаги е така. Той има шанс да не провокира атака, когато бяга покрай враг или пък когато хукне да бяга от него, стига да е по-пъргав от него.

 

Изплъзване (1тзу + 4дтзу) или (2тзу + 2дтзу) :

Изисква 4-то ниво “Aкробатика”.

Премахва изискването за “свободно движение” от всичките действия на авантюриста. Срещу “хващане” и за “освобождаване” от борене авантюристът прибавя към своето борене нивото си акробатика.

Пъргав и гъвкав, овладелия изплъзване авантюрист е способен безпроблемно да се измъкне, независимо как е притиснат, да се провре през тесен отвор за части от секундата и да се отърве от захватите на своите противници.

 

Акробатично отскачане (5тзу) :

Изисква 5-то “Aкробатика”.

Свободно действие след успешна защита.

Авантюристът и противникът му не се водят в близък бой.

Понякога в битка е безценно за авантюриста да успее да се изплъзне от обхвата на противника си, изграждайки минимална, но достатъчна дистанция. Това той е способен да направи, стига да има свободно пространство наоколо и да успее да отбегне противниковата атака достатъчно добре (с разлика 3 или повече).

Важи само когато тази атака е последното действие в хода на противника. Когато се приложи, авантюристът спира да се води в близък бой с него.

Акробатичното отскачане не може да се приложи в съчетание с възползване или контриращ удар (и подобни умения, изискващи близостта между него и противника веднага след противниковата атака).

 

Котешка пъргавина (4тзу) :

Само за мелхори. Изисква 5-то ниво “Aкробатика”, 3-то ниво „Катерене” и свободни крака.

“Котешката пъргавина” позволява на мелхорите да използват своето катерене и скоци с такава лекота, че успяват да се придвижат през препядствия и дори по стени със същата скорост, с която бягат по равен терен, като използват катерене и скоци без това да ги забави.

 

Бой с многоброен противник (5тзу) :

1-во ниво : Защитата се намаля само с една степен на противник. Изисква 1-во ниво “Aкробатика”.

2-ро ниво : Защитата не се намаля при следващите противници. Изисква 3-то ниво “Aкробатика”.

Когато героят е нападнат от повече от един противник, той няма възможността да блокира и да отбегне ударите на всичките си противници. В такава ситуация, със своята невероятна ловкост, опитния авантюрист е способен да отбегне всеки удар, насочен към него. Това го прави перфектен при бой със слаби, но многобройни противници.

 

Един срещу много (5тзу) :

Изисква 2-ро ниво “Бой с многоброен противник” и 35 ловкост.

Добавя по 5 пасивна защита след всеки противник, нападащ авантюриста отблизо. Тази защита важи до края на хода за атаки отблизо и от разстояние.

След дългогодишни тренировки и много практика, авантюристът е способен да овладее битката с многочислени врази до съвършенство. Такова сражение не само не го плаши, а и му дава предимство. Той води бойните действия по такъв начин, че създава максимално неудобна позиция за всеки следващ, който се опита да го нападне. За целта се върти около враговете си по начин, принуждаващ ги да си пречат повече, отколкото да си помагат.

Не важи срещу противници, владеещи задружна атака.

 

Възползване (6тзу) :

Изисква 20 ловкост.

Ако противникът се провали да нанесе удар с 5 или повече, то авантюристът получава правото на провокирана атака към този противник.

Едно от нещата, което прави авантюриста изключително опасен противник е способността му да се възползва перфектно от слабостите на враговете си. Чрез това свое умение, той успява да нанесе допълнителна атака срещу противниците, които са се провалили във своята към него.

 

Съвършена защита (6тзу) :

Умението има 6 нива.

Авантюристът получава шанс да изтърпи 1/2 щети по-малко от физически атаки.

Не важи за ефекти, които се изтърпяват при самото докосване, например отрови и подобни, както и за всякакви поражения, които по преценка на ВИ не могат да бъдат намалени. За магии с поражение в зона, не може да претърпи по-малко щети от минималните щети.

 

ниво

изисква ловкост

шанс за намаляване на пораженията

1

10

1/6

2

15

2/6

3

20

3/6

4

25

4/6

5

30

5/6

6

35

100 %

 

Развил усета си до съвършенство, авантюристът успява по най-добрия начин да отбегне повечето атаки, а тези, от които не успее да се спаси, той поема по най-добрия начин, като обикновено се отървава с минимални щети.

 

Коварна атака (5тзу) :

Умението има 2 нива. Всяко ниво добавя 2 атака, но единствено в случаите, в които авантюриста не би ударил без този бонус.

Важи за близкобойна атака. Щетите от тази атака са винаги 100%.

С коварството на своята атака, авантюриста успява да докачи противника си дори когато изглежда, че атаката му е напълно неуспешна. Умението е най-полезно при боравене с отрови, тъй като с тях основното поражение идва от самата отрова, а не от нанесената рана.

 

Пример:

Авантюрист с 30 атака напада войн с 35 атака. Авантюристът хвърля 11, а войнът 9. Сборът за атака на авантюриста е 30+11=41, а този на война 35+9=44. Ако авантюристът владее второ ниво коварна атака, то той получава бонус от 4 атака и сборът му става 45. Атаката е успешна, но пораженията са 100%, вместо 110%. Ако атаката му беше поначално успешна, то бонус 4 атака от това умение нямаше да се добави.

 

Разсеян враг (8тзу) :

Умението добавя по 1 атака срещу противник за всяка степен, с която е намалена активната защита на противника. Важи и за атаки от разстояние.

Когато врагът търпи наказания на своята активна защита, било то заради атаки от други посоки, защото е в борене, под влияние на магия, ефект, съборен и т.н., авантюристът знае перфектно как да се възползва от тази негова слабост и нанася своята атака във възможно най-добрия момент.

 

Слаби точки (2тзу) :

Изисква владеенето на 5-то ниво бойно умение.

Важи при атаки отблизо, когато се ползва оръжие с пробивни щети. Намалява покритието на броните с 1/6 при проверката за критично поражение при прицелена атака.

Това умение помага на авантюриста, когато се опитва да нанесе прицелена атака срещу противник. Благодарение на изключителната преценка и бързите реакции, той е способен да нанесе своите удари по начин, намаляващ ефекта от бронята на противника максимално.

 

Изненадваща атака (виж текста) :

Умението има 5 нива. Нивата след 2-ро важат само със светкавично острие – за къси/средни оръжия от тип ножове, мечове и ръкопашен бой.

 

ниво

 

коства

тзу

изисквана

ловкост

ефект

1

1

13

действа пръв в първия ход на битката.

2

4

17

противникът ползва ½ активна защита

3

4

21

противникът не ползва активна защита

4

4

29

атаката е свободно действие

5

8

37

атаката е смъртоносна

 

1-во ниво. Действа пръв в първия ход на битката.

2-ро ниво. В тази първа атака в битката противника ползва само 1/2 от активната си защита, освен ако не е подготвен за атаката. Изисква светкавично острие за мигновено изваждане на оръжието.

3-то ниво. В тази първа атака в битката противникът не ползва активната си защита, освен ако не е подготвен за атаката.

4-то ниво. Авантюристът извършва толкова бързо тази атака, че е готов за следващо действие преди останалите да са реагирали. На практика битката започва след нея.

5-то ниво. Изисква  2-ро ниво издебване в гръб. С тази своя атака, преди някой да е очаквал каквото и да е, авантюристът прилага смъртоносен удар срещу неподозиращия враг. За този удар важат правилата за действие “заколване”.

Със своята бързина, авантюристът винаги успява да реагира пръв и мигновената му атака поразява изненаданите противници, преди да успеят да се защитят.

По преценка на ВИ, умението не важи в някои ситуации, например когато началото на битката е провокирано от дадено действие (и явно няма как той да реагира преди него), или при изненада от враговете.

Ако авантюриста владее умението на 4-то или 5-то ниво и атакува преди битката да е започнала за останалите, в следващия за него ход (и първи за другите) няма предимство и реда на действието се определя стандартно от инициативите. Ако има повече от един участници в битката, притежаващи това умение, то важи по отделно за всеки от тях, но не и един спрямо друг, като приоритет имат владеещите го на по-високо ниво.

 

Светкавично острие (2тзу) :

Изисква 2-ро ниво „Бой с нож” / “Бой с меч” и поне 13 ловкост.

Позволява ваденето на нож или меч за една ръка да бъде свободно действие към атака, вместо стандартно. Умението важи единствено ако оръжието се ползва непосредствено след изваждането му. Важи само за къси и средни оръжия от тип меч или нож.

Тази способност е ценна за дегизирания авантюрист, а и не единствено за него. Загубата на един боен ход за вадене на оръжие често е решаваща, а не винаги е удачно да държиш своето извадено.

 

Отрова в кръвта (безплатно) :

Всяко ниво дава 1 точка бонус при устояване на отрови.

Умението може да се прилага максимум веднъж на ранг (или при период по-дълъг от година), а нивото му съответства на това колко “максимален живот” губи авантюристът при усвояването му.

Чрез редовното приемане на малки дози отрова в кръвта си, авантюристът получава сериозна устойчивост срещу такива, но като цяло тялото му отслабва и се уврежда все повече и повече. Това води до ранна смърт на прекалилите, макар и не от отрова...

 

Пример:

На 1-во ниво отрова в кръвта авантюристът губи 1 максимален живот (завинаги).

На 2-ро ниво отрова в кръвта авантюристът губи 2 максимален живот – общо 3 (завинаги).

На 3-то ниво отрова в кръвта авантюристът губи 3 максимален живот – общо 6 (завинаги).

 

Отровно острие (10тзу) :

Добавя 2 трудност на устояване на отровите, намазани от него върху оръжия.

Чрез това свое умение авантюристът е способен да подготви и намаже оръжията по начин, който ще осигури задържането на отровата върху острието и проникването в кръвта дори при най-малкото одраскване. Такова намазване отнема повече време – до няколко минути за по-големите остриета и може да се наложи леко надраскване на прекалено гладките оръжия, но ефектът при успешна атака е значително по-добър.

 

Двойно острие (10тзу) :

Намаля с 2 точки наказанията на атака и щети при бой с два ножа.

Умелият авантюрист е способен да се бие с два ножа едновременно, без това да намаля ефективността на всяка негова атака. Въпреки това умение, боят с две оръжия води до съществени наказания, ако използващият ги не е овладял до съвършенство боното умение за тяхното ползване.

 

Лъжлива атака (10тзу) :

Изисква 3-то ниво владеене на бойно умение.

Частично действие към близкобойна атака.

Проверка – Пъргавина + 3 зара СРЕЩУ Пъргавина + 3 зара

При успешна проверка противникът губи 2 степени активна защита до края на хода.

Лъжливата атака представлява заблуждаващо действие, с което авантюриста цели да подмами противника си и да оголи неговата защита. Ако успехът е Активната защитата на противника се намаля с една степен, като това наказание важи както за защита от самия авантюрист, така и срещу всеки друг.

Ако противникът владее бой с многоброен противник, наказанието на защита важи само при атака от авантюриста, приложил лъжливата атака.

 

Задружна атака (7тзу) :

Важи за близкобойна атака.

Авантюристът получава 2 атака, когато противникът му е атакуван и е в близък бой от съюзник на авантюриста. Бонусът е двоен, ако съюзникът също владее задружна атака.

Чрез това свое умение авантюристът успява да се възползва максимално, когато се бие рамо до рамо със свой съюзник. Съюзникът обаче не получава никакви бонуси от това, освен ако и той не владее умението “задружна атака”. Когато два героя с това умение атакуват едновременно, чрез приготвено действие или просто на равна инициатива, то и двамата получават бонуса от умението, независимо кой ще атакува пръв.

 

Пример:

Граволез и Ърл усвояват задружна атака. Когато Граволез атакува противник едновременно със свой съюзник, той получава бонус 2 атака, но ако този съюзник е Ърл, то бонусът за него ще е 4.

 

Издебване в гръб (6тзу) :

Цялостно действие.

Шансът за умъртвяване и модифицирането на щетите важат по подразбиране при действие заколване.

Оръжията, с които може да се приложи заколване и опиране на оръжие на витално място са тип мечове и ножове с къс или среден размер, както и ръкопашен бой.

 

ниво издебване

в гръб

изисквано ниво

Бойно умение

щети

шанс за

умъртвяване

1

2

300%

  1 / 6 ( при 6 )

2

5

500%

  2 / 6 ( при 5 и 6 )

3

8

600%

  3 / 6 ( при 4, 5 и 6 )

 

При успешно промъкване до неподозираща жертва, авантюристът, владеещ това умение, може директно да хване противника, да вземе превес и да приложи:

-          опиране на оръжие на витално място

-          заколване

-          душене (1ви ход без проверка)

-          да направи опит за ключ

Техниката се изпълнява така, че противника да не успее да издаде звук, с изключение на прилагане на ключ. При заколване обикновенно се използва прерязване на гърлото, понякога предхождано от намушкване в бъбреците, а ако се прилага с ръкопашен бой – чупене на врат.

Авантюристът не може да приложи това умение, ако ръцете му са заети с предмет, който не спомага за избраното действие, като вместо това може да нанесе нормална атака, в която противникът не ползва активната си защита.

 

Убиец (3тзу) :

Умението има 4 нива, изискващи съответно 4/6/8/10 ниво “Бой с меч”.

1-во ниво. Позволява ползването на умението “двойно острие” с извит меч и усвояването на умението на клас войн “париране”, ползвано с къс или среден по размер меч.

2-ро ниво. Позволява прилагането на “издебване в гръб”, “светкавично острие” и “изненадваща атака” с къс или среден по размер меч и развиването на 9-то ниво бой с меч.

3-то ниво. Позволява развиването на бой с меч до 10-то ниво и усвояване на умението на клас монах “поддържане на дистанция”. Важи когато се прилага с къс или среден по размер меч.

4-то ниво. Позволява усвояване на уменията на клас монах “отбиване на стрели” и “проникващ удар”. Важат когато се прилагат с къс или среден по размер меч.

Тренираните за убийци авантюристи владеят изкусно боравенето с леки мечове и прилагат с тях сложни техники с изключителна ловкост и бързина. Убийците са способни да неутрализират за стотни неподозиращите противници и освен това са по умели в защитата от всички останали авантюристи, стига да разполагат с меч, с който да се бранят. Тези техники се преподават в тесни кръгове и от малцина практикуващи занаята, които се нуждаят от чирак и помощник.