Архимагьосник

Въпреки че доста класове и същества могат да прилагат магии по един или друг начин, техните познания над магическата енергия и възможностите за нейното прилагане са нищожни, в сравнение с тези на архимагьосниците. Обучението за този клас е на изключително високо ниво, почти изцяло в магьоснически университети, където преди преминаването към практически умения се изучават множество предмети, касаещи магическата енергия, усвояването и концентрирането ú, както и многобройните форми на прилагането ú.

Въпреки общите основи, архимагьосниците могат да специализират в шест различни школи, които навлизат в детайлно изучаване на манипулиране на определени параметри на вселената – материя, време, силови въздействия, силови полета, магическа енергия и пространство.

Обикновено архимагьосниците имат висок обществен статус, обичат цивилизацията, удобствата и добрите маниери. На бойни мисии обичат да ръководят нещата или поне да има добра организация и дисциплина около тях. Магиите и способностите им често са такива, спомагащи на групата, т.е. личната им безопасност зависи до голяма степен от околните, рядко могат самостоятелно да неутрализират своите противници. Уменията им са високо ценени и често работят заедно със стражата или войската по разследвания и мисии, особено когато има намесени магически способности.

Прилагането на архимагьоснически магии обикновено изисква съсредоточаване и движения с една или две ръце, но не изисква говор. Обектите на въздействията усещат ефектите им, дори да устоят, но не усещат кой им ги причинява, макар че индиректно лесно биха могли да разберат, виждайки движенията на ръцете на магьосника, насочени към тях.

 • Най-често срещани раси – човеци, елфи, хоргущи;
 • Религиозност – слаба;
 • Морал – почитат законите и правилата на магьосническите гилдии;
 • Предпочитани съюзници – други магьосници;
 • Възможни конфликти със – поначало не са конфликтни, но са високомерни;

Съкращения на школите:

 • МА – материя
 • ВР – Време
 • СВ – Силови въздействия
 • СП – Силови полета
 • МЕ – Магическа Енергия
 • ПР – Пространство

Школите на Архимага имат взаимодействие една с друга. Някой просто дават бонуси на определена магия от друга школа. Други дават изцяло нови магии.

Внимание: Школите по никакъв начин не целят каквато и да е прилика с физичните закони и теории в реалния свят!

Описание на школите и примерни умения :

МАТЕРИЯ :

Школата "Материя" учи на контрол над характеристиките на материята, както жива, така и нежива – промяна на тяхното тегло, параметри и дори временна безплътност. Магиите от нея могат да дадат огромно предимство или да попречат на някого в битка, но в основната си част сами по себе си не нанасят поражение на враговете. Поради тази причина опитните архимагьосници, овладели материята, се запознават добре със способностите на съюзниците, за да могат възможно най-адекватно да им помогнат в битка.

Втвърдена материя :

Чрез тази магия архимагьосникът превръща кожата на себе си или друго същество в твърда, еластична и здрава броня, която е почти непробиваема за вражите атаки. Получената защита е много ценна, особено срещу по-леки оръжия и може да доведе до изключителни ефекти, ако се приложи върху съюзник, който е кален и издръжлив дори без нея.

Минаване през стени :

За минаването през стени са нужни допълнителни тренировки и метод на съсредоточаване, но за усвоилите го буквално няма пречки. Въпреки безплътността си, архимагьосникът трябва да мине изключително бързо през препятствията и това не позволява преминаване през много дебели стени – максимум до 20 сантиметра. Обикновено при преминаване магьосниците проверяват дебелината на стената с безпътен крайник и тогава преминават. Ако все пак препятствието се окаже по-дебело от очакваното и не успеят да преминат, това води до вграждане в стената и мигновена загуба на всички отделени и вградени части, обикновено и до смърт. ВИ сам определя резултатите от такова действие.

Дезинтеграция :

Дезинтеграцията е магия много подобна на безплътността. Това, което ги различава, е че при дезинтеграцията магьосникът прави безплътен не себе си, а предмет или друго същество. Приложенията са многобройни – от защита на съюзник и предпазване на предмет до временно неутрализиране на противник или част от екипировката му.

Коментар: при усвояване на специализация, магията води и до пълната дезинтеграция на враг.

ВРЕМЕ :

Магиите, които изучава тази школа, са малобройни и служат основно за магьосници, които са избрали пътя на войните и използват магически умения само за да подсилят бойните си такива, най-вече чрез магията забързване. В допълнение на това обаче, основите на школата се изучават от почти всички архимагьосници, тъй като теорията от нея спомага магиите от останалите школи, подобрявайки тяхното времетраене.

Забързване :

Забързването е магия, която на също като мигновеното отскачане, няма видим за противниците ефект, а просто изглежда сякаш архимагьосникът е изключително бърз и ловък. Той може да прилага магията в началото на хода си като свободно действие, като ефекта от нея важи до следващият негов ход.

Магията подобрява атаката, както близкобойна, така и от разстояние, дори и с елементални магии и подобни, благодарение на възможността в забавеният миг да се прицели по-добре от обикновено.

Забавяне :

Чрез манипулиране на възприятието за време на единствена цел, архимагьосникът е способен да забави неговите действия и реакции, повлиявайки сериозно на бойните му способностти. Независимо от способностите на противниците, силата на тяхната психика или ловкостта на маневрите им, тази магия не може да бъде отбегната по никакъв начин. Тя намалява атаката, както близкобойна, така и от разстояние, дори и с елементални магии и подобни.

СИЛОВИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ :

За разлика от повечето архимагьоснически школи, тази не набляга нито на помощ на групата, нито на защитни умения, нито на намаляване на бойните показатели на противниците. Школата силови въздействия е концентрирана върху една способност – бързо и безмилостно неутрализиране противниците. Голямото разнообразие от нападателни магии дават възможността на архимагьосника да удари враговете си в най-слабото място и да нанесе значителни поражения срещу всеки при правилно подбрана стратегия.

Могъщ удар :

Могъщият удар представлява мощна енергийна вълна, която магьосникът насочва с голяма скорост към единична цел. Магията е най-полезна срещу тромави противници, които са лесни цели за архимагьосника, особено ако не са особено издръжливи физически. Най-често се ползва за неутрализиране на магьосници.

Задушаване :

Задушаването е една от най-могъщите поразителни магии на архимагьосника. Тя е приложима срещу слабите психически противници и не само им нанася поражения, макар и временни, но и значително ги омаломощава. Колкото по-дълго се поддържа магията, толкова по-слаби стават противниците, докато накрая не им причернее и не загубят съзнание. Ако задушаването продължи и тогава, то със сигурност ще доведе до тяхната

Смачкване :

Смачкването е техника, която подобрява задушаването, така че натискът върху противника да прави не само временни, а трайни поражения. Магията е изключително могъща и може да доведе до счупване на кости, вътрешни кръвоизливи и подобни.

СИЛОВИ ПОЛЕТА :

Подобна на школата силови въздействия, тази също използва физически сили, но от гравитационен тип. Архимагьосниците, които задълбочават познанията си в нея, са способни да изградят силови полета, отблъскващи и реагиращи на атаките към тях, да преместят предмет от разстояние, да превъзмогнат гравитацията и да левитират, да съборят или обезоръжат противниците си от разстояние. Школата е добра за защита и за създаване на пречки на противниците, но няма изразени атакуващи магии и обикновено се съчетава с други по-нападателни умения и магии.

Силово поле :

С тази магия архимагьосникът създава около себе си силово поле, което се противопоставя на физически влияния, отправени в негова посока. Полето се разсейва с течение на времето, още повече когато има влияния, на които се противопоставя. Архимагьосникът може да се движи без проблем в него, но ако напусне локацията, в която го е приложил, полето се разпада напълно.

Дизбалансиране :

Магията дизбалансиране действа чрез неколкократно и рязко променяне в различни посоки на гравитационните сили, въздействащи на едно същество. В резултат от това съществото може да бъде извадено от равновесие или съборено. Въпреки че магията не нанася поражения или трайни наказания, може да има доста добри тактически функции, ако се прилага в подходящ момент и срещу подходящ противник.

Левитация :

Левитацията е магия, даваща способността на архимагьосника да преодолее гравитацията и да полети. След началният момент на прилагане на магията, той има доста голяма свобода за действие, може да стреля или да прилага всякакви магии, левитирайки над враговете си, като при това дори може да се движи. Първоначално в тази позиция е по-беззащитен, основно срещу атаки от разстояние, но и от близкобойни, ако не се е издигнал на високо. С подобряване на умението, скоростта му на маневриране и придвижване обръща нещата в негова полза.

МАГИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ :

Ученията на школа магическа енергия са насочени към най-задълбоченото разбиране на магията във всичките ú форми на приложение. Възпитаниците на школата могат да усещат магическата енергия около себе си, да я проследяват и да ú повлияват, като по този начин могат да неутрализират магическите способности на противниците си. Въпреки голямото разнообразие от магии, никоя от тях не предпазва директно, нито нанася тежки поражения на враговете, поради което школата най-често се усвоява като допълнителна от маговете, които често попадат в бойни ситуации.

Магическа локализация :

Магията магическа локализация дава способността на архимагьосникът да усеща прилагане на магии около себе си за даден период. За разлика от "усещане на магия", с тази магия не може да се усетят източници на магии, когато те не прилагат своите способности. За сметка на това обаче, архимагът усеща всички параметри на приложените ефекти, а не само един, избран от него.

Антимагия :

Антимагията се прилага върху противник с цел потискане на способността му да прилага магии от какъвто и да е тип. Ако разликата между атаката и защитата е по-голяма от 0, противникът получава завишена цена на своите магии и шанс за проваляне, като маната за магията се губи, дори изпълнението ú да се провали.

Магическа стрела :

Магическата стрела е слаба магия, която рядко може да помогне на архимагьосника, но въпреки недостатъците си има и някои предимства. Високата атака на магията допринася за това тя почти винаги да поразява целта, щетите от магията не зачитат абсорбиране от никакъв тип, а ниската цена в мана почти не се отразява на магическата енергия на магьосника.

На външен вид магическата стрела представлява бляскава сфера от бяла светлина, която се материализира пред ръката на архимагьосника и с голяма скорост се изстрелва към избрания враг.

ПРОСТРАНСТВО :

Пространството е поддържаща школа, която помага в две основни отношения – подобрява защитата на архимагьосника и дава изключителните възможности за пътуване на него и групата му – телепортиране и пространствена врата. Въпреки че тези способности са много ценени, малко от войнстващите архимагьосници избират тази школа като основна поради липсата на бойни умения и възможност за активно участване в бойни действия.

Школата спомага на голяма част от другите школи, давайки възможност за прилагане на техните ефекти в зона.

Потрепване :

Базовата магия потрепване е една от най-ценните за школата и е причината, поради която мнозина архимагьосници я изучават. Чрез нея магьосникът измества съвсем леко местоположението си в пространството за миг след което отново се връща на старото си място. Това в много случаи е достатъчно за отбягването на вражеска атака. Магията може да се използва срещу всяка една атака като свободно действие, стига архимагът да е видял заплахата и да има време за реакция.

Пространствена врата :

Чрез тази магия архимагьосникът създава тунел между две точки в пространството. Когато същество премине през пространствена врата, то се телепортира на изходната точка. Визуално вратата изглежда като размита зона в пространството, леко искряща, много подобна на водна повърхност, отразяваща слънчеви лъчи. През нея не се вижда какво има от другата страна, преди да се премине.

Пречупваща сфера :

Пречупващата сфера е област в пространството, която отклонява преминаващите през нея предмети, стига те да не се носят от живо същество. Сферата е видима, макар и прозрачна – изглежда като пречупване на пространството по специфичен начин, все едно наблюдаващият гледа през леща.

 

Очаквайте, напълно безплатно, игралната версия на Заветът на Крея в този сайт.

Системата ще съдържа всички необходими правила и пособия за игра!

Абонирайте се за новини и следете форумите, и Фейсбук страницата за ъпдейти по темата!