Умения – усвояване, видове, точки

Изисквания за усвояване

     Всеки играч има избор от огромен брой умения, комбинацията от които определят неговите способности и показатели. Някой умения действат в синхрон помежду си, други са полезни само в определени ситуации, трети са надграждания на предходни умения и т.н. Именно чрез уменията, всеки герой придобива идентичност, която определя неговата роля в приключенията и групата.

     Изборът за умения на героите е ограничен от следните параметри:

Ограничение по клас. Героите започват с определен клас (професия), всяка от които представлява съвкупност от умения, които могат да усвояват. Героите не могат да усвояват уменията на останалите класове. В ЗнК съществува възможност за усвояване на допълнителни класове, което разширява възможностите за комбиниране на умения и способности. По изключение ВИ може да допусне усвояване на умения на друг клас при специални обстоятелства и препоръчително на по-висока цена в тзу и дтзу. Независимо от класа, всеки герой може да усвоява общите умения.

Ограничение по ранг. Някои умения изискват героят да е придобил достатъчно опит (респективно да е достигнал до даден ранг), за да бъдат усвоени. Герои от по-нисък ранг не могат да усвоят тези умения при никакви обстоятелства.

Изискване за умения/основни характеристики. По-сложните умения, например по-висшите магии, изискват предварително да бъдат усвоени други умения, които служат за основа на новото умение. Други умения, не могат да се усвоят и прилагат, ако героят не притежава достатъчно високи основни характеристики, например ловкост за умението “акробатика” и подобни. Тези ограничения са още по-силно изразени в класовете, които разиват "школи" - по-трудните умения от дадена школа стават достъпни чак след сериозно развитие на самата школа.

Абстрактни ограничения. ВИ може сам да определи допълнителни ограничения за усвояването на уменията, допринасящи за реализма на играта. Нужно време и условия за тренировка може да бъде поставено като условие при усвояване на ново умение, което не е свързано с досегашната практика на героя. Източник за новите познания (например книга или учител) е уместно да се изисква при по-екзотични умения, както и за магии и занаяти. Резки скокове в способностите могат също да се ограничават – например герой, който е запазил поради някаква причина 25тзу иска едновременно (само за един ранг) да научи 5 нива ръкопашен бой, без до момента да е владеел дори едно и да е практикувал. Определянето на ограниченията от този тип са оставени на ВИ – именно той може да определи какъв вариант ще бъде най-интересен за дадена група играчи.

 

Точки за уменията (тзу) и допълнителни точки за уменията (дтзу)

     Ако един герой спазва посочените изисквания за  усвояване на дадено умение, той може да го усвои, но на определена цена. В ЗнК тази цена е в тзу и дтзу, ако изрично не е посочено, че умението се получава безплатно. С усвояването на умението, героят изважда съответното количество точки от наличните си.

     При създаването си, всеки герой получава:

 • 20 тзу, без значение расата, както и:
  • 8 дтзу при раси Човек, Елф или Хоргущ
  • 4 дтзу при раса Джудже
  • 2 дтзу при раса Мелхор

     При достигането на нов ранг, всеки герой получава:

 • 10 тзу, без значение расата, както и:
  • 4 дтзу при раси Човек, Елф или Хоргущ
  • 2 дтзу при раса Джудже
  • 1 дтзу при раса Мелхор

     Дтзу се използват предимно за извънбойни умения, второстепенни умения и контрол на прогреса в дадени школи, а тзу се ползват за по-важните умения, които имат директно отражение в най-основните бойни показатели на героите.

 

Нива на уменията

     Голяма част от уменията имат повече от едно ниво. Това означава, че те могат да бъдат усвоени толкова брой пъти, колкото нива имат, като за усвояването на всяко едно ниво от тях се заплаща посочената цена в тзу/дтзу. По подразбиране в ЗнК, овладяването на по-високо ниво от дадено умение изисква по-ниските, например за усвояване на психовзрив 3-то ниво е нужно преди това да са овладени 1-во и 2-ро. Освен това всяко умение може да бъде прилагано на по ниско ниво, т.е. въпреки че героят владее 3-то ниво психовзрив, може да приложи 1-во и 2-ро.

     Ако броят нива на дадено умение не е уточнен, то това означава, че умението има само едно ниво (освен допълнителните умения - при тях нивата са 30 по подразбиране, ако не е оказано друго).

 

Видове умения според цената си в точки

Стандартни. Повечето умения се включват в тази група. Те имат точно определена цена, която важи се заплаща за усвояването на всяко от нивата им. Пример: “Акробатика (3тзу + 2дтзу)”.

Безплатни. Обикновено, тези умения се получават като допълнителни умения към други, по-основни. Например при усвояване на дадена школа се заплаща с точки школата, а повечето умения (магиите) от нея се получават безплатно. Пример: “Отравяне на вода и храна (безплатно)”, но пък в изискванията на умението са 22-ро ниво Природни сили и умението “Отровителство”.

Прогресиращи. Този тип умения се използват основно когато се изучава цяла школа, при което обикновено се получават голям брой безплатни умения, бонуси към тях и възможност за научаване на по-сложните умения. При тях цената на ниво е 1 тзу и  нараства на всеки 10 нива с по 1 тзу:

 • 1-10 ниво костват по 1 тзу
 • 11-20 ниво костват по 2 тзу
 • 21-30 ниво костват по 3 тзу
 • 31-40 ниво костват по 4 тзу

Допълнителни. Тези умения, аналогично на прогресиращите, костват по 1 дтзу за всяко ниво в началото, като цената им се увеличава с 1 дтзу на всеки 10 нива. Характерното при тях е, че по подразбиране всяко от тях има точно 30 нива:

 • 1-10 ниво костват по 1 дтзу
 • 11-20 ниво костват по 2 дтзу
 • 21-30 ниво костват по 3 дтзу

 

Видове умения според достъпността от различните класове и приложението

Бойни умения. Бойните умения са изключително важни за всеки герой, който смята да борави с оръжие от какъвто и да е тип, както и с ръкопашен бой. Усвояването на повече от едно бойно умение е трудно приложимо в ЗнК, освен чрез специални умения на някои герои и е препоръчително всеки играч да избере само един тип оръжия, с които възнамерява да се сражава. Тези умения влияят пряко на атаката, щети и защитата с тези оръжия, както и на способността на героите да се възползват от предимствата на по-качествено изработените оръжия. Голяма част от уменията на авантюристи, стрелци, войни и монаси изискват владеенето на определено ниво бойно умение. За начинаещите играчи от посочените класове се препоръчва да използват около половината си тзу за усвояване на бойно умение, а за тези, избрали да се занимават с магия – да не усвояват бойно умение, освен ако не е добра комбинация с избраните магьоснически способности и школи.

Общи умения.  Тези умения са дадени след всички класове и могат да бъдат овладени от всеки герой. Повечето от тях са свързани с по-специфични действия, например борене, обезоръжаване и т.н. или не касаят пряко битките, например бдителност, ориентация сред природата и т.н.

Специални (класови) умения. Това са специфичните умения за всеки един клас и са основната посока на развитие за всеки герой, особено за тези, които не използват оръжия. Тези умения са изброени във всеки от класовете и, с няколко изключение, могат да бъдат овладени от само един клас. Препоръчително е начинаещите играчи да се запознаят добре с класа, който са си избрали, преди да разпределят всичките си точки. Обикновно в даден клас уменията на даден клас са подредени по школи или тип (например защитни-нападателни) и по-трудност и изисквания - в началото са уменията за по-начинаещи герои, а по- към края са експертните умения с високи изисквания.

Други умения и способности.  Към този тип умения спада абсолютно всичко, което може да бъде усвоено от героите, като препоръчително правило за такива умения е да не повлиява директно върху бойните им способности или това да се прави с изключително внимание, за да не доведе до дисбаланс. Тези умения не фигурират никъде в ЗнК и са оставени на въображението на играчите и ВИ. Препоръчително е те да се получават или безплатно според игрални ситуации (учиш се да готвиш – получаваш готвене), или като “допълнителни” (виж по-горе). Примерни умения са красноречие, готвене, шиене, градинарство, земеделие, скотовъдство, обучаване, танци, пеене, свирене на даден инструмент, познание за немъртвите, познание за демоните, история, география, мореплаване, рибарство, зрелищно убиване, еротични умения и т.н. Използвайте въображението си!

 

Ефектите от усвоените умения

     Тъй като уменията определят почти изцяло ефективността на един герой, то всяко умение дава различни възможности и ефекти. Уменията са изключително разнородни по вид и могат да имат влияние в напълно различни ситуации. Всяко умение съдържа описание на правилата и ситуации, в които действа.

Умението каляване, например, намалява поетите физически поражения на героя и е винаги активно.

Умението безумна атака увеличава атаката на героя за един опит, но намалява защитните му способности за един цял ход.

Умението изплъзване дава бонус на героя, когато се защитава от противниково „хващане“, което цели да го хване в борене. Умението също дава и бонус, когато героят се опитва да се измъкне от боренето.

Умението орлово око позволява на стрелеца да се прицели, което увеличава атаката му, докато не смени целта си.

     Като цяло, всяко едно умение има различен ефект. Понякога уменията са напълно независим от останалите умения и показатели. Друг път, надгражда вече усвоени умения от героя. Може просто да дава бонуси към определени действия, които всеки герой може да извършва. А има и умения, които дават изцяло нов тип действия на героите, които са ги усвоили.