Правила за ползване

Съгласие

Като посетител или потребител в Legacy of Kreya, чрез посещение и използване на сайта или регистрация като потребител, вие се съгласявате с тези условия.

Legacy of Kreya може да промени тези условия по всяко време. Променените версии ще бъдат приложени до 30 дни след публикуването им в уебсайта.

Членство

С регистрацията вие се съгласявате да предоставяте вярна, точна и пълна информация, както и че сте правоспособни да спазите това споразумение.

Legacy of Kreya си запазва правото да отмени вашето членство по всяко време, поради всякакви причини и без предизвестие.

Всички потребители носят отговорост за последствията от използването на този сайт.

Legacy of Kreya може да прекрати предоствянето на услугата, както и да блокира или изтрие потребител по всяко време и без предупреждение.

В случай на конфликт с един или повече други потребители (или лица, които не са потребители), Legacy of Kreya няма да носи отговорност нито сега, нито за в бъдеще, за каквито и да било щети, които са резултат от или свързани с гореспоменатия конфликт.

Предоставени данни

Никакви публични данни не трябва да са в нарушение на закон или постановление. Вие изрично приемате тази декларация и носите отговорност (съгласно гражданското и наказателното право) за данните, текстовете и снимките, които публикувате.

Всички данни, които добавяте или публикувате, трябва да са в съгласие с авторските, патентните и марковите права, както и с интелектуалните и личните права на трети лица и тяхното право на неприкосновеност и публичност.

Всички данни, които добавяте или публикувате, трябва да са със съдържание, което НЕ е подвеждащо, заплашващо, клеветническо или обидно.

Подаване на оплакване

Длъжни сте своевременно да съобщавате за всяка опасна или незаконна информация/публични данни, намиращи се на нашия сайт, на administrator@LegacyofKreya.com

Ako Legacy of Kreya счете, че подаденото от вас оплакване относно съдържание, публикувано от друг потребител, е обосновано, всички материали с обидно съдържание ще бъдат премахнати.

Процедурата по подаване на оплакване е съгласно член 14 от Директива на ЕС 2000/31/ЕС за електронната търговия.

Такси & Разноски

Услугите на Legacy of Kreya се делят на безплатни и платени според достъпа до информацията на сайта който имате.

Авторско право

Copyright Legacy of Kreya ©2011. Всички права запазени. Всички текстове, снимки, картинки, рисунки и графики в този уебсайт за защитени от авторско право. Могат да се отпечатват за лична употреба. Можете да ги отпечатате за лично позлване. Всяка друга употреба с каквато и да е цел изисква разрешение от Legacy of Kreya.

Когато потребител въведе данни, предназначени за публично разглеждане, включващи, но ограничаващи се не само до текст, снимки, картинки, рисунки или графики, коментари, описания на снимки и др., същият предоставя на Legacy of Kreya неограничено разрешение за разпространение, употреба, обработка, превод или промяна на тези данни.

Всяко лице може без предварително разрешение да добавя линкове водещи към този уебсайт или към индивидуални продукти или страници в сайта. Сред изключенията е информация, която се намира в ограничените за достъп секции от сайта за платени потребители.

Задължения

Legacy of Kreya СИ ЗАПАЗВА ВСИЧКИ ПРАВА И ОТКАЗВА ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ. Legacy of Kreya НЕ ПРЕДОСТАВЯ ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО НАДЕЖНОСТТА, БЕЗОПАСНОСТТА ИЛИ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИЯ ХАРАКТЕР НА УСЛУГАТА.

Всички права са запазени, освен тези, които са изрично отказани. Legacy of Kreya се отказва от всякаква отговорност и ограничава задълженията си до минимално изискуемите от закона такива, отнасящи се до съдържанието на публикациите или щетите, които могат да последват от тях.

Legacy of Kreya не може и не гарантира, че Legacy of Kreya ще функционира непрекъснато и без грешки. Legacy of Kreya не дава абсолютно никакви гаранции относно последствията от употребата на този уебсайт, нито за надежността или точността на информацията, която може да бъде намерена. Този сайт се предоставя на база "както е" и "както е предоставен".

Legacy of Kreya не предоставя никакви гаранции относно функционирането на този сайт, информацията, съдържанието, материалите или продуктите, които присъстват в същия. До степента, позволена от закона, Legacy of Kreya отрича всякякви видове изрични и мълчаливи гаранции, включително, но не само гаранции за възможността за продажба и пригодността за опредлена цел.

От Legacy of Kreya не може да бъде търсена отговорност за какъвто и да е вид щети, възникнали в резултат на употребата на този сайт, включително, но не само преки или косвени щети.

Линковете към други уебсайтове, включително банери, бутони и текстови линкове, са отговорност на собственика на линковете. Legacy of Kreya може да предотврати добавянето на линкове към други уебсайтове и може да предяви съдебен иск, ако същите не съответстват на правилата за лична, правилна и некомерсиална употреба.

Съгласуване и ограничения от законодателството

Расизъм, ксенофобия, негационизъм и дискриминация. В Legacy of Kreya са забранени расистки забележки, пропагандиране на дискриминация на основа сексуални предпочитания, публикуване на расистки снимки или нанасяне на обиди на чужденци на тази основа.

Нанасяне на публични обиди, публикуване на снимки със сексуално съдържание, педофилия, предложения за проституция или услуги за придружаване, както и отправяне на преки и косвени покани за извършване на сексуални действия.
Забранено е добавянето на снимки/текстове с порнографско, сексуално или явно еротично съдържание. Забранено е изпращането на покани за извършване на сексуални действия чрез публични или лични съобщения. Хуморостичните снимки и карикатурите могат да се счетат като изключение, при условие че хумористичният им характер преобладава. Потребителят носи пълна отговорност в случай на интерпретиране на съобщението по грешен начин.

Злословията, клеветите, обидата на снимки и имена, както и нарушаване на поверителността са забранени със закон и са предмет на наказание. Затова употребата на обиден език, както и обидата на имена и снимки са забранени в Legacy of Kreya.

Строго забранено е публикуването на съобщения и снимки, чието съдържание цели да нанесе вреда, да заплаши, подведе или оклевети, както и на съобщения и снимки с омразно, агресивно, расистко, вулгарно, унизително, неприлично, обидно, насилствено, нецензурно или порнографско съдържание.

Забранена е също така употребата на сайта за политически или рекламни цели без изричното съгласие на авторите и собствениците. Препратки към политически партии, както и публикуването на знамена ще бъде последвано от наказание, ако е очевидно, че зад тях стоят политически или провокаторски цели. Обсъждането на политически теми е позволено, само при условие, че тези дискусии не падат под обективното ниво.

Нарушаване на интелектуална собственост

В Legacy of Kreya можете да публикувате съдържание (снимки, текст и др.) за които притежавате необходимите права. Вие носите единтсвената отговорност за притежаване на тези права. Legacy of Kreya не може да носи отговорност ако публикувате съдържание, за което не притежавате необходимите права. Legacy of Kreya ще наложи санкции, когато бъде уведомено за съдържание, което нарушва правата на трети страни.

Нарушаването на обществения ред в уебсайта означава, че изпращането на спам, събирането на гласове, изпращането на нежелани реклами или писма чрез публични или лични съобщения, непозволеното презареждане на страници, заливането с писма или публикуването на прекалено дълги текстове и др., могат да доведат до преследване от закона. ТАКА ЧЕ НЕ СИ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НЕПРИЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ОСТАНАЛИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В Legacy of Kreya.

Пробивът или опитите за пробив в сигурността на Legacy of Kreya или акаунта на Legacy of Kreya потребител са забранени и подлежат на наказание. В този случай полицията ще бъде уведомена. Чрез извършването на такива престъпления съществува риск от затвор и/или налагане на парична глоба.

С изключение на злоупотреби като разпространяване на клевети, което може да бъде преследвано от закона само след подаване на оплакване от потърпевши, Legacy of Kreya може да предприеме действия за прекратяване на забранените практики. Legacy of Kreya е задълженo от закона да уведомява съответните правораздавателни органи за наказуеми престъпления.

Лична, правилна и некомерсиална употреба

Този уебсайт може да се използва единствено за лични и некомерсиални цели.

Достъпът до профила и данните, които предоставя е личен, и не може да бъде споделян с други лица. При засечени прекомерни нарушения запазваме правото си да прекратим услугата.

Нямате право да използвате този уебсайт по непозволен начин, за незаконни цели или за цели, които противоречат на условията и предупрежденията в този или други текстове. Препоръчваме ви да използвате уебсайта внимателно и разумно.

Предупреждения и други

От вас се очаква да прочетете и разберете всички предупреждения и инструкции в този сайт. От сега нататък всяка продължителна употреба на този сайт ще се счита за изрично съгласие по отношение на съдържанието на тези документи.

Достъп

Употребата на потребителски имена, регистрации за влизане в системата и пароли са единствената отговорност на потребителя. Потребителят е длъжен да пази поверителността и сигурността на данните за регистрация.

Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Legacy of Kreya за нарушения на или злоупотреба с данните за регистрация на abuse@LegacyofKreya.com.

Териториална употреба

УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ САЙТ Е ЗАБРАНЕНА В СТРАНИ, КЪДЕТО ЧАСТ ОТ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ Е НЕВАЛИДНО СЪГЛАСНО МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, БЕЗ ТОВА ДА ВОДИ ДО НЕВАЛИДНОСТТА НА ЧАСТ ОТ ИЛИ ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Юрисдикция

Настоящото споразумение, както и връзката ви с този сайт, се ръководят от законодателството на България без оглед на конфликта между законовите разпоредби. Вие и Legacy of Kreya сте съгласни да спазвате личната и изключителната юрисдикция на съдилищата в България.