Прах и Сол

A goblin

-> Изтегли дневник

Хората от родните ти Безименни гори вярват, че спомените се превръщат в прах. За да не бъде разпилян от ветровете на забравата, прахът трябва да бъде смесен със солта на сълзите – така споменът устоява на времето. Когато войниците на Мрак убиха баща ти, ти се закле, че сълзите, които ще запазят паметта му жива, ще бъдат тези на враговете ти.

Дванадесет години след съдбовния си сблъсък с бойците на Мрак, Непокор вече е успял да си извоюва име и признание, и да застане начело на Безименния народ. Сега е време Седемте тирани да бъдат предизвикани в собствената си твърдина и да отговарят за действията си. Време е за мъст!

ТИ, читателю, ще трябва да влезеш в кожата на младия предводител и да извървиш заедно с него пътя на войната!

За да се опълчиш на силата на Мрак обаче ще са ти нужни многобройна армия и верни съюзници. Ще съумееш ли да склониш Стоманения лорд на Огнесевер да се присъедини към каузата ти? Ще наложиш ли волята си над страховитите Конници от Степите? Ще заставиш ли гордия Улфрик от Дарокръв да преклони глава и да влее копиеносците си в твоите редици?

А дори и да успееш, със слово или меч, да привлечеш достатъчно съюзници – ще можеш ли да избегнеш заговорите и атентатите, дебнещи всеки владетел?

Всичко зависи само от ТЕБ! Смелостта и решенията ти ще определят пътя ти в „Прах и сол”, една история от Грешната земя на Сикамор Брайт, автора на "Падението на Мрак" от "Призвание герой", брой първи.

> интервю със Сикамор Брайт

> към "Призвание герой", брой 2