Отново заедно

Майкъл Майндкрайм се завръща с „Отново заедно”!

-> Изтегли дневник

Един от най-популярните автори на книги-игри от миналото се завръща с произведение за съвременния  живот и човешките взаимоотношения – тематика за първи път засегнaта в дълбочина в интерактивния жанр. В тази история ще се запознаеш с четирима приятели от детинство, като ще трябва да помогнеш на всеки от тях да преодолее предизвикателствата, с които ще се сблъска в един ден от живота си в съвременна България.

 Това не е поредният разказ за магьосници и храбри рицари, а за четирима обикновени мъже. Този път героите ще бъдат пълнокръвни образи от нашето съвремие. Такива са и трудностите, срещу които ще се изправиш.

 В „Отново заедно” Майкъл Майндкрайм представя героите от бъдещата си книга-игра!

> Интервю с Майкъл Майндкрайм

> към "Призвание герой", брой 2